Obrazy i logo

Firma Phonak oferuje szereg zdjęć i logo produktów, które pozwolą sprzedawcom wzbogacić i ożywić reklamy oraz stworzyć przyciągające wzrok, skuteczne materiały marketingowe.

Poniżej znajduje się szereg obrazów produktów, do użycia których w reklamach gorąco zachęcamy, niezależnie od tego, czy mowa jest o reklamach w telewizji, gazetach i czasopismach lub też ulotkach rozsyłanych pocztą. Prosimy zapoznać się z warunkami korzystania dostępnymi na dole tej strony.

WAŻNA UWAGA: Poniższe pliki mają duży rozmiar — to elementy graficzne w dużej rozdzielczości przeznaczone do użytku przez wewnętrzny dział graficzny firmy, dział projektowy czasopisma lub wydawnictwo. Nie wszystkie spośród poniższych plików są zgodne ze standardowymi edytorami tekstu; do ich otwarcia może być konieczne użycie bardziej zaawansowanych programów graficznych oraz edytorów, takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign i inne podobne programy.

Phonak Logos

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak logo - CMYK

.eps (506 kb)

logo_phonak_life_is_on_pantone_icon_300x300.jpg

Phonak logo - Pantone

.eps (505 KB)

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak logo - RGB 300dpi

.jpg (177 kb)

Cat Page Power Combination Blocck Logo Roger

Roger logo - CMYK

.eps (627 kb)

Hearing Aid Photography

Nowość
Audeo Life Packshot

Phonak Audéo Life images
(all images)

.zip (125 mb)

Nowość
PH_Packshot_Fit_single_with_receiver_050-0869-P1.jpg

Phonak Audéo Fit images
(all images)

.zip (98 mb)

Nowość
PH_Packshot_Virto_P_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB.jpg

Phonak Virto P images
(all images)

.zip (160 mb)

Nowość
PH_Packshot_Slim_pair_without_receiver_P-R_050-0851-4A.jpg

Phonak Slim images
(all images)

.zip (103 mb)

PH_Packshot_Naida_P-UP_Pair_with_logo_050-0818-P6.jpg

Naída Paradise images
(all images)

.zip (3.7 mb)

Phonak AB Bimodal - Naída CI M - Naída Link M

Naída Link M images
(all images)

.zip (0.5 mb)

Phonak AB Bimodal - Sky CI M - Sky Link M

Sky Link M images
(all images)

.zip (1.6 mb)

PH_Packshot_Audeo_P-R_P5_Pair_01.jpg

Audéo Paradise images
(all images)

.zip (4.9 mb)

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Audéo Marvel images
(all images)

.zip (14.1 mb)

Sky M family

Sky Marvel images
(all images)

.zip (7.87 mb)

Pic_productshot_Bolero_M_family_390x293pix.jpg

Bolero M images
(all images)

.zip (1.13 mb)

Naida M

Naída M images
(all images)

.zip (77.1 mb)

Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB.png

Virto M & Virto M-Titanium images
(all images)

.zip (89.6 mb)

Sky Q family

Ilustracje Sky V
(wszystkie obrazy)

.zip (945 mb)

family_bolero_b_700x700.png

Ilustracje Bolero B 
(wszystkie obrazy)

.zip (102.7 mb)

Packshot Virto B 10 pair (S)

Ilustracje Virto B
(wszystkie obrazy)

.zip (29.7 mb)

Beautyshot Naída B family

Ilustracje Naída V
(wszystkie obrazy)

.zip (69.5 mb)

Beautyshot CROS B Family

Ilustracje CROS B 
(wszystkie obrazy)

.zip (24.2 mb)

phonak_vitusplus_family_reasontobelieve_800x500.jpg

Vitus / Vitus+ images
(all images)

.zip (24.2 mb)

Wireless Accessory Photography

Nowość
Phonak_Packshot_Roger_On_front_perspective.jpg

Roger On images

.zip (1.0 mb)

Nowość
PH_Packshot_Roger_NeckLoop_lying_042-4001-P5.png

Roger Neckloop images

.zip (1.0 mb)

Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl images

.zip (0.5 mb)

PartnerMic

Phonak PartnerMic images

.zip (0.5 mb)

Beautyshot TV Connector

Ilustracje TV-Connector

.zip (4.35 mb)

Roger Pen family

Ilustracje Roger 

.zip (202 mb)

ComPilot Air II

Ilustracje ComPilot Air 

.zip (13.3 mb)

ComPilot II

Ilustracje ComPilot II

.zip (18.4 mb)

Dect II images

Ilustracje Dect II

.zip (14.2 mb)

PilotOne II

Ilustracje PilotOne II

.zip (9.9 mb)

iCube II

Ilustracje iCube II

.zip (19.7 mb)

TV Link II image

Ilustracje TV Link II 

.zip (31.3 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Ilustracje Roger Select

.zip (15.7 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Ilustracje Roger Table Mic II

.zip (11.2 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Roger Table Mic II iN images

.zip (11.2 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Roger Select™ iN images

.zip (15.7 mb)

Roger Pen family

Roger PenTM iN images

.zip (202 mb)

Szukasz czegoś innego? Skontaktuj się z nami

Dozwolone sposoby użycia

Użytkownik może wyświetlać materiały i używać ich w celu promocji i sprzedaży produktów firmy Phonak oraz przekazywania informacji o usługach powiązanych z produktami.

W odniesieniu do powyższego zaznaczamy, że prawo nadane na mocy niniejszych warunków nie obejmuje niezgodnego z prawem użycia w kontekście wprowadzającej w błąd lub nieuczciwej reklamy urządzeń medycznych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się ściśle przestrzegać obowiązujących praw i przepisów, jak również wszelkich kodeksów etyki i postępowania powiązanych z użyciem materiałów, zwłaszcza w związku z promocją urządzeń medycznych. W związku z powyższym zalecamy zwrócenie uwagi na zgodność reklamy z prawem i przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Ograniczone wykorzystanie

Niektóre spośród materiałów podlegają ograniczeniom. Należy uważnie zapoznać się z odpowiednimi objaśnieniami w celu zagwarantowania zgodności ze wspomnianymi ograniczeniami.

 

Zabronione wykorzystanie

Modyfikacja materiałów jest dozwolona wyłącznie w przypadku, gdy przebiega ona zgodnie z naszymi Wytycznymi dotyczącymi marki. Z materiałów nie należy korzystać w żaden sposób, który spowodowałby zniekształcenie treści, który miałby charakter dyskryminacyjny lub który szkodziłby interesom firmy Phonak lub jej firmom stowarzyszonym. Użytkownikowi zabrania się wysyłać, publikować lub przekazywać materiały innym, zewnętrznym stronom trzecim.

Oświadczenia i gwarancje

Materiały są dostarczane „tak jak są”, bez jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do spełnienia przez nie wymogów stawianych przez użytkownika lub do możliwości korzystania z nich w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów. Całe ryzyko związane z jakością i skutecznością materiałów ponosi użytkownik. Użytkownik korzystający z materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej akceptuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z korzystania z nich i akceptuje fakt, że nie są wyrażane żadne gwarancje ani oświadczenia względem zdatności materiałów do użytku lub dostępu do strony internetowej i jej dostępności.