Telefon bezprzewodowy Phonak DECT

Beautyshot DECT II Phone

Ten telefon bezprzewodowy automatycznie przekazuje rozmowy telefoniczne bezpośrednio do obu aparatów słuchowych w celu zapewnienia lepszego rozumienia mowy.

Lepsze rozumienie mowy podczas rozmów przez telefon

Odbiór sygnału z telefonu w obojgu uszach znacząco poprawia zrozumiałość mowy
w czasie prowadzenia rozmowy telefonicznej, szczególnie w obecności hałasu w tle. Niezależne badania wykazały, że zastąpienie zwykłego telefonu stacjonarnego telefonem Phonak DECT pozwala uzyskać poprawę w zakresie rozumienia mowy na poziomie przekraczającym 40%.

Więcej informacji PDF, 0,6 MB

 
Telefon stacjonarny DECT II
 
Telefon bezprzewodowy DECT — sposób trzymania
 

Łatwość obsługi

W celu rozpoczęcia korzystania z telefonu Phonak DECT nie trzeba przeprowadzać żadnych czynności związanych z programowaniem; nie są także konieczne żadne dodatkowe urządzenia. Użytkownik bierze go do ręki i wybiera numer. Korzystanie
z niego nie różni się w żaden sposób od korzystania z normalnego telefonu i nie wymaga od klienta zmiany programu aparatu słuchowego. Klienci trzymają telefon
w zwykły sposób (w odległości do 25 cm od aparatu słuchowego), a strumieniowy przekaz sygnału odbywa się w sposób automatyczny.

 

Rozwiązanie o ciągłej skuteczności

Telefon jest wyposażony w tryb wspomagania, który wzmacnia dźwięk, gdy klient nie ma założonych aparatów słuchowych. Telefon ma równiez dostępny standardowy poziom wyjściowy, w związku z czym mogą z niego korzystać także osoby, które nie używają aparatów słuchowych. Do bazy telefonu można podłączyć nawet sześć słuchawek, co czyni ten telefon szczególnie przydatnym w małych biurach.

 
Telefon DECT i DECT II