Phonak Remote app - oświadczenie dotyczące prywatności

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o rodzajach danych gromadzonych w aplikacji, sposobie ich użycia oraz podmiotach, którym dane te są udostępniane.

Oświadczenie dotyczące prywatności

Warunki korzystania

Ta aplikacja została opracowana przez firmę Sonova AG z siedzibą pod adresem Laubisrutistrasse 28, 8712 Stafa, Szwajcaria z myślą o użytkowaniu ze zgodnymi bezprzewodowymi aparatami słuchowymi. Ta aplikacja wysyła sygnał do aparatów słuchowych i umożliwia sterowanie ich działaniem za pośrednictwem określonych urządzeń przenośnych, pod kątem których została opracowana.

Należy zapoznać się z sekcją wyłączenie odpowiedzialności tego menu ustawień oraz instrukcji użytkowania dołączonych do aparatów słuchowych zapoznać się z informacjami na temat przeznaczenia środków ostrożności i ostrzeżeń.

Polityka prywatności

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o rodzajach danych zgromadzonych w aplikacji, sposobie ich użycia oraz podmiotach  którym dane te są udostępniane.

Jakie dane osobowe gromadzone są w aplikacji i dlaczego?

Aby możliwe było korzystanie z aplikacji i sparowanie aparatu słuchowego ze smartfonem, utworzone przez protetyka słuchu nazwa aparatu słuchowego, która może zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz adres Bluetooth aparatu zostaną zarejestrowane w aplikacji w smartfonie. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zdalnego sterowania, określone dane, takie jak bieżący poziom głośności aktualnie wybrany program aparatu słuchowego, opcje programu aparatu oraz poziom naładowania jego baterii są także rejestrowane i wyświetlane w aplikacji mobilnej. Ponadto w celu dostarczania użytkownikowi przydatnych informacji dotyczących średniego czasu noszenia aparatu słuchowego wyrażanego w godzinach na dzień, w aplikacji mobilnej jest także rejestrowany i wyświetlany czas ostatniego dostosowania aparatu słuchowego przez protetyka słuchu. W celu ulepszania funkcji produktu i zwiększania zadowolenia użytkowników aplikacji firma może gromadzić agregowane statystyki dotyczące użycia uwzględniające sposób korzystania z aplikacji przez użytkowników, w tym łączną liczbę użytkowników aplikacji modele urządzeń i informacje geograficzne. Z wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej, firma Sonova nie ma żadnego innego dostępu do danych osobowych użytkownika ani żadnych innych danych zapisanych w urządzeniu.

Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych użytkownika i dlaczego?

Firma Sonova korzysta z usługi Google Analytics oferowana przez firmę Google Inc. ("Google") w celu generowania  statystyk dotyczących sposobu korzystania z aplikacji. W celu umożliwienia korzystania z tej usługi adres IP użytkownika jest przesyłane do usługi Google Analytics. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane w aplikacji mobilnej w celu analizowania sposobu korzystania z aplikacji. Przed jakimkolwiek przetworzeniem adresu IP lub przed jego zapisaniem adres IP jest jednak anonimizowany lub maskowany. Więcej informacji na temat usługi Google Analytics oraz procesów przetwarzania i anonimizowania adresu IP użytkownika można znaleźć tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie niewielkie pliki tekstowe w aplikacji zawierające informacje takie jak ustawienia logowania, dane geograficzne i dane demograficzne, zapisywane w aplikacji mobilnej w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z aplikacji mobilnej przez użytkowników. Generowane z użyciem plików cookie informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji przez użytkownika, w tym adres IP użytkownika, zostaną zanonimizowane przez firmę Google z użyciem odpowiednich ustawień(funkcji "anonymizelp()" lub jej odpowiednika) i przesłane na serwery firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat procesu anonimizacji adresu IP można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Firma Google w imieniu firmy Sonova wykorzystuje informacje wygenerowane z użyciem plików cookie do celów oceny użycia aplikacji i dostarczania raportów dotyczących sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z aplikacji, zawierających między innymi łączną liczbę osób korzystających z aplikacji, modele urządzeń oraz dane geograficzne, służących celom analitycznym. Dostęp do danych użytych do celów analitycznych mają wyłącznie analitycy danych z firmy Sonova. Poza dostępem, jaki mają do danych analitycy danych, firma Sonova może uzyskać jedynie dostęp do zagregowanych statystyk dotyczących sposobu użytkowania aplikacji, ubierają wyłącznie zanonimizowane dane.

Firma Google może przesłać informacje wygenerowane współżyciem plików cookie stronom trzecim w przypadku wystąpienia ustawowego obowiązku nakazującego wykonanie tej czynności lub jeśli strona trzecia przetwarza dane imieniu firmy Google. Firma Google jednym razie nie będzie łączyć ani wiązać adresu IP użytkownika z innymi zgromadzonymi przez siebie danymi.  

Korzystając z aplikacji mobilnej, użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Sonova lub Google W sposób opisany  w niniejszym dokumencie.

Jak długo przez kogo i gdzie są przechowywane dane osobowe użytkowników?

Usługa Google Analytics przechowuje zanonimizowane adres IP użytkownika oraz dane wygenerowane z użyciem plików cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych w celu sporządzanie raportów dotyczących użytkowania aplikacji, przeznaczonych dla operatorów aplikacji oraz dostarczania innych usług związanych z użytkowaniem aplikacji. Pozostałe dane są przechowywane lokalnie w aplikacji, gdzie dostęp do nich ma jedynie użytkownik. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć te dane usuwając aplikacje z urządzenia.

Jakie prawa ma użytkownik względem swoich danych osobowych?

Użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich informacji zapisanych w aplikacji oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i do usunięcia w dowolnym momencie takich danych osobowych poprzez odinstalowanie aplikacji z wykorzystywanego urządzenia. Instalując aplikację i korzystając z niej na urządzeniu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób zmiany swojej polityki prywatności.

Zmieniona polityka prywatności będzie obowiązywać tylko w odniesieniu do danych zgromadzonych po jej wejściu w życie. Wszelkie zmiany będą publikowane przed ich wejściem w życie. 

 

© Copyright by Sonova AG, 2017 - all rights reserved.