Roger™ Focus

Literatura

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Dla profesjonalistów

Dane techniczne: Roger Focus

Broszura: Roger Focus

Aby każde dziecko mogło się skupić

Dla użytkowników

Instrukcja użytkowania: Roger Focus

dla użytkowników

Broszura: Roger Focus dla osób z zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego

Broszura: Roger Focus do jednostronnych ubytków słuchu

Broszura: Roger Focus dla osób dotkniętych autyzmem

 

Więcej pozycji

Więcej pozycji