Roger™ Focus

Zastosowanie

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Zwiększenie skupienia w klasie

Dzieci z prawidłowym słyszeniem także mogą miewać z różnych przyczyn problemy ze słyszeniem lub rozumieniem mowy nauczycieli. Możliwość wyraźnego usłyszenia instrukcji w klasie pomimo rozpraszających dźwięków może pozytywnie wpłynąć na edukację dziecka i jego postępy w nauce.

 
Pic Pediatric primary school girl presenting math Roger Touchscreen Mic Roger Pass around Roger SoundField
 

Edukacja dzieci z autyzmem

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD, ang. Autism Spectrum Disorder) może mieć ogromny wpływ na życie dziecka, szczególnie zaś na odnoszone przez nie sukcesy w szkole. Udowodniono, że technologia Roger pomaga dzieciom ze spektrum zaburzeń autystycznych1 bardziej skupić się na słowach nauczyciela oraz skuteczniej komunikować się i wchodzić w interakcje z innymi uczniami.

 
Pediatric - Roger Focus
 

Edukacja dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Dzieci z APD mają trudności ze skupieniem uwagi na tym, co mówi się w ich obecności, szczególnie wtedy, gdy dookoła panuje hałas, np. w klasach lekcyjnych, gdzie panuje harmider. Udowodniono, że technologia Roger pomaga dzieciom z APD2 skupić się na tym, co mówi się w ich obecności w warunkach lekcyjnych.

 
Pic Pediatric primary preschool music lesson Roger Touchscreen Mic Roger SoundField
 

1 Rance, Gary; Saunders, Keryn; Carew, Peter; Johansson, Marlin; Tan, Johanna (2014). The use of Listening Devices to Ameliorate Auditory Deficit in Children with Autism.
The Journal of Pediatrics 2014

2 Johnston, K.N., John, A.B., Kreisman, N.V., Hall III, J.W. and Crandell, C.C. (2009) Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD). International Journal of Audiology, vol 48. pp. 371-378