Phonak CROS II

Funkcje i poziomy możliwości

 
Beautyshot CROS Family
 

Premium
(V90)
Advanced
(V70)
Standard
(V50)
Essential
(V30)
Funkcje

Automatyczna funkcja Stereo Zoom

Funkcja Auto StereoZoom automatycznie przybliża pojedynczy głos w głośnym, rozpraszającym otoczeniu, zwiększając zrozumiałość mowy o nawet 60%.

X

Ręczna funkcja Stereo Zoom

X

X

Real Ear Sound

Funkcja Real Ear Sound symuluje związane z odbiorem dźwięku efekty zachodzące w małżowinie usznej. Jej działanie poprawia zdolność lokalizowania źródła dźwięków i naturalnego odbierania dźwięku.

X

X

X

Wielokierunkowy

X

X

X

X