CROS P to rozwiązanie Paradise dla osób z jednostronnym ubytkiem słuchu, które pomaga poprawić rozumienie mowy w hałasie, gdy mowa dociera do słabiej słyszącego ucha*1.

mute
  • 13

  • R

Kolory

Model: CROS P 13

Poziomy możliwości (Porównaj):

CROS (CROS)

Kolory

Aparat słuchowy:

P3

Sandalwood

Kolory aparatów słuchowych:

Wybrane: Sandalwood ( P3 )

P3
P5
P7
H0
P4
P6
P8
P1

Kolory

Model: CROS P R

Poziomy możliwości (Porównaj):

CROS (CROS)

Kolory

Aparat słuchowy:

P3

Sandalwood

Kolory aparatów słuchowych:

Wybrane: Sandalwood ( P3 )

P3
P5
P7
H0
P1
P4
P8
P6

Dla osób z jednostronnym ubytkiem słuchu

Otwieramy nowy rozdział technologii Paradise dzięki urządzeniu CROS P — rozwiązaniu przeznaczonemu dla osób z jednostronnym ubytkiem słuchu, które umożliwia pacjentom połączenie zalet technologii Paradise z nowym systemem CROS.

Oczekiwany system CROS P opiera się na sprawdzonym działaniu technologii Paradise i zapewnia lepsze rozumienie mowy w głośnym otoczeniu, dzięki czemu pacjenci mogą słuchać rozmów niezależnie od kierunku z jakiego one dochodzą*1.

Pozwala im to angażować się w życie społeczne i utrzymywać silne więzi z rodziną i przyjaciółmi.

Cechy systemu CROS P:

  • Uniwersalna łączność ze smartfonami, TV, systemami Roger™ i innymi urządzeniami
  • Prowadzenie rozmów telefonicznych bez użycia rąk, dzięki opcji podejmowania własnego głosu
  • Łatwe użytkowanie i możliwość ładowania
  • Dwa modele do wyboru: CROS P-13 i CROS P-R
 
Urządzenie Phonak CROS P jest przeznaczone dla osób z jednostronnym ubytkiem słuchu.
 

Słuchaj rozmów ze wszystkich kierunków*1
 

Wielu pacjentów z jednostronnym ubytkiem słuchu musi pamiętać o odpowiedniej pozycji, aby ich słyszące ucho znajdowało się blisko źródła dźwięku.

CROS P pomaga pacjentom w pełni uczestniczyć w spotkaniach z rodziną, przyjaciółmi i w pracy, zwłaszcza gdy ludzie mówią, znajdując się po stronie niesłyszącego ucha.

Pozwala to pacjentom angażować się w życie społeczne i utrzymywać silne więzi z rodziną i przyjaciółmi.

Więcej informacji

 
Dobre Słyszenie to Dobre Samopoczucie z CROS P — rozwiązanie Paradise dla osób z jednostronnym ubytkiem słuchu.
 

 

 

*W przypadku korzystania z systemu CROS w porównaniu do niekorzystania z aparatów słuchowych

1. Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. ​​Publikacja w druku.