Broadband Booster

Przychodzące sygnały w średnim i wysokim paśmie, takie jak mowa, są wzmacniane do poziomu o ok. 5 dB wyższego w porównaniu z modelem Naída Q. Dzięki takiemu rozwiązaniu sygnały przychodzące z pasm średniego i wysokiego są lepiej słyszalne oraz pozbawione zakłóceń wynikających ze ścinania poziomów szczytowych.