Dostrajanie kanałów

Precyzja, z jaką można dostosować ustawienia aparatu słuchowego użytkownika do jego określonych potrzeb związanych ze słyszeniem.