FlexVolume

Funkcja FlexVolume nadaje nowy wymiar regulacji głośności. Zamiast tradycyjnej liniowej zmiany wzmocnienia w górę lub w dół, funkcja FlexVolume zapewnia możliwość kształtowania krzywej wzmocnienia w sposób zależny od częstotliwości. Podejście takie przynosi zwiększoną czystość dźwięków, gdy wymagana jest większa głośność oraz poprawę komfortu przy mniejszej głośności.