Phonak Naída™ B

Badania naukowe

 
Beautyshot Naída B family
 

Asset: insight_slow_compression_for_severe_to_profound

PDF ?? MB

Field study: StereoZoom provides benefit to those with severe hearing loss

 

Zapoznaj się z innymi badaniami

Zapoznaj się z innymi badaniami