Phonak Naída™ Marvel

Badania naukowe

 
Packshot_Naida_M-SP_P5_pair_with_hook.jpg
 

Dokumenty techniczne: Wolna kompresja dla osób z niedosłuchem od ciężkiego do głębokiego

Technical Paper: Phonak Insight: Phonak AutoSense OS 3.0 - The new and enhanced automatic operating system

 

Zapoznaj się z innymi badaniami

Zapoznaj się z innymi badaniami