Rada pediatryczna

Pediatryczna Rada Konsultacyjna

Rada pediatryczna firmy Phonak została powołana w 1998 roku przez grupę najważniejszych opiniodawców, badaczy i ekspertów w dziedzinie audiologii dziecięcej. Rada do dziś pomaga pilotować nowe produkty i usługi. W minionych latach członkowie spotykali się raz do roku, by dzielić się wynikami prowadzonych badań naukowych, poczynionymi odkryciami, a także by zalecać i wspierać wprowadzanie właściwych wzorców postępowania w audiologii dziecięcej.

 

W skład rady wchodzą czynni badacze i profesorowie audiologii dziecięcej, doświadczeni specjaliści kliniczni oraz rodzice dzieci z ubytkiem słuchu. Pochodzą z różnych krajów — Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Republiki Południowej Afryki.

 
Logo Pediatric
 
Pic primary beach child
 

Poszczególni członkowie rady przyczyniają się do rozwoju rozwiązań pediatrycznych w Phonak na różne sposoby, m. in.:

  • przewodnicząc i rozwijając programy międzynarodowych konferencji pediatrycznych Phonak,
  • zapewniając informacje zwrotne i prowadząc badania dotyczące rozwoju produktów i ich funkcji,
  • rozwijając i pisząc protokoły dopasowywania aparatów słuchowych i ich funkcji,
  • udzielając porad w sprawach związanych z klasycznymi aparatami słuchowymi dla dzieci i ich funkcjami,
  • pisząc i recenzując artykuły dla czasopisma „Pediatric Focus”.
 

Członkowie Rady Pediatrycznej

Portrait Tharpe
 

Anne Marie Tharpe, PhD

Pediatric Advisory Board Chair
Professor & Chair
Department of Hearing and Speech Sciences
Vanderbilt University, USA

 
Portrait Bohnert
 

Andrea Bohnert, MTA-F

Senior MTA-F Pedaudiology
University Medical Center
University Mainz, Germany

 
Portrait DesGeorge
 

Janet DesGeorges

Executive Director
Hands & Voices, USA

 
Portrait Munro
 

Kevin J. Munro, PhD

Ewing Professor of Audiology
Director of Research
Manchester Centre for Audiology and Deafness
University of Manchester, UK

 
Portrait Scollie
 

Susan Scollie, PhD

Associate Professor
Western University, Canada

 
Portrait Wolfe
 

Jace Wolfe, PhD

Director of Audiology
Hearts for Hearing, USA

 
 
Portrait Bagatto
 

Marlene Bagatto, AuD, PhD

Research Associate
Western University, Canada

 
Portrait Davis
 

Adrian Davis, OBE, PhD

Owner
Ad Cave Solutions Limited, UK

 
Portrait Lewis
 

Dawna Lewis, PhD

Director Listening & Learning Laboratory
Boys Town National Research Hospital, USA

 
Portrait Roush
 

Patricia Roush, AuD

Associate Professor
Director of Pediatric Audiology
University of North Carolina, USA

 
Portrait Swanepoel
 

DeWet Swanepoel, PhD

Professor, Dept of Speech and Language
Pathology & Audiology
University of Pretoria, South Africa

 
 

Członkowie Rady z firm Phonak i Sonova

Portrait Dijkstra
 

Evert Dijkstra

Managing Director
Phonak Communications AG, Switzerland

 
Portrait Rich
 

Stacey Rich, MClAud

Global Pediatric Audiology Manager
Phonak HQ, Switzerland

 
Portrait Jones
 

Christine Jones, AuD

Director of Phonak Audiology Research Center
Phonak, USA

 
 
Portrait Pelosi
 

Angela Pelosi, B.Sc.(Hons) Dip.Aud

Global Head of Pediatrics
Phonak HQ, Switzerland

 
Portrait Boretzki
 

Michael Boretzki, PhD

Science & Technology Program Owner
Sonova AG, Switzerland

 
Portrait Spahr
 

Tony Spahr, PhD

Director of Audiology
Advanced Bionics, USA

 
 
 

Seria Pediatric Focus

tworzona przez Pediatryczną Radę Konsultacyjną

more