Roger dla małych dzieci


W firmie Phonak rozumiemy, że chcesz dla swoich najmłodszych pacjentów i ich rodzin tego, co najlepsze — łatwego w użyciu rozwiązania, które otworzy im drzwi do wszystkich dźwięków i słów niezbędnych do rozwoju mowy i języka.

   

secondary_dad_and_daughter_doing_homework.jpg
 

Każde słowo ma znaczenie

Można wyobrazić sobie, że uszy to swego rodzaju drzwi do mózgu. W przypadku rodzin, które chcą wspomagać rozwój mowy i umiejętności słuchania u swoich dzieci, by umożliwić im komunikację, ważne jest, by te „drzwi” pozostawały w pełni otwarte za sprawą technologii wspomagającej słyszenie — dzięki temu proces nauki słuchania, mówienia i czytania nie jest utrudniony.1

  • Dobrze dopasowany i stale noszony aparat w połączeniu z technologią mikrofonu Roger, który świetnie wychwytuje rozmowy, może zapobiec opóźnionemu rozwojowi umiejętności językowych.2
  • Od momentu rozpoczęcia korzystania z systemu Roger można zaobserwować u dzieci znaczną różnicę w tempie przyswajania słów — aby być gotowym do podjęcia nauki w szkole i rozpoczęcia nauki czytania i pisania, dziecko musi usłyszeć 45 milionów słów.3
  • Gdy dzieci zaczną już samodzielnie się poruszać, spędzają 42% dnia
    w odległości ponad 2 metrów od rodzica lub opiekuna.4 System Roger może pomóc dostarczać im wyraźne dźwięki na odległość.
 

Lepsze słyszenie mowy, szybsze reakcje, mniej frustracji

Badanie przeprowadzone niedawno na uniwersytecie Vanderbilt wykazało wiele korzyści ze stosowania systemu Roger u małych dzieci.5

  • Korzystanie z systemu Roger w domu daje dzieciom dostęp do dodatkowych 5300 słów w ciągu 8-godzinnego dnia w porównaniu z liczbą słów słyszanych przez dziecko korzystające wyłącznie z aparatów słuchowych (co oznacza, że dziecko słyszy 42% więcej słów wypowiadanych przez opiekuna).
  • 80% rodzin dzieci korzystających z systemu Roger potwierdza lepsze reakcje, a 35% zgłasza mniejszy poziom frustracji u dzieci.
  • Podczas korzystania z systemu Roger w domu rodzice częściej zwracają się do swoich dzieci na odległość — bez systemu Roger w takich sytuacjach słyszenie jest zwykle utrudnione.
 
 
mother son room
 

Łatwiejsze słyszenie z systemem Roger

System Roger dostarcza wyraźną mowę bezpośrednio do aparatów słuchowych dzieci, umożliwiając słyszenie bez wysiłku. Zmniejszenie wysiłku słuchowego jest ważne zwłaszcza w obecności hałasu i w przypadku komunikacji na odległość.

  • Nawet dzieci z lekkim ubytkiem słuchu są narażone na zmęczenie, ponieważ muszą one włożyć znaczny wysiłek w to, by słyszeć, co się do nich mówi.Objawy, które można zaobserwować u takich dzieci, to znużenie, poranna senność, nieuwaga, zmiany nastroju i trudności z przyswajaniem wiedzy.7
  • Dzieci, u których występuje nasilone, powracające poczucie zmęczenia, trudniej odnajdują się w codziennych sytuacjach, gorzej radzą sobie w szkole, cierpią na zaburzenia snu i zgłaszają spadek jakości życia.8  
 

System Roger łączy dzieci z ich bliskimi

Ważne jest, by dzieci czuły, że mają ciągłą łączność z otaczającym je, nieustannie zmieniającym się światem. Dzięki systemowi Roger dzieci słyszą głos rodzica lub opiekuna na odległość, także w hałasie, dzięki czemu czują się pewnie w każdej sytuacji słuchowej.

Dzieci mają dzięki niemu kontakt z opiekunami, zarówno siedząc na tylnym siedzeniu samochodu, jak i biegając po parku lub zatłoczonym korytarzu przedszkola.

 
mother son car
 
FM_Halbrad.jpg
 

System Roger i akcesoria bezprzewodowe

System Roger jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi aparatami słuchowymi, także tymi zakotwiczonymi w kości, oraz implantami ślimakowymi. To idealne rozwiązanie zapewniające małym dzieciom dostęp do większej liczby słów w coraz głośniejszym otoczeniu.

W firmie Phonak tworzymy holistyczne rozwiązania, które współpracują ze sobą, by zapewniać dzieciom najlepszy dostęp do dźwięków mowy, niezależnie od odległości. Wykazano, że aparaty słuchowe Phonak Sky* z unikalnym ustawieniem Roger
i kierunkowość zapewniają poprawę na poziomie 26% w rozumieniu mowy
w porównaniu z ustawieniem wszechkierunkowym.6

*Urządzenia Sky V i Sky B z bezpośrednim wejściem audio (DAI, ang. direct audio input)

 

   

Roger Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic Standing

Ten łatwy w użyciu mikrofon dla nauczyciela to podstawa oferty Roger w edukacji.

Roger On™

PH_Packshot_Roger_On_x2_lying_perspective_056-3010_056-3011.png

Roger On to mikrofon przeznaczony do rozmów z hałasem w tle i gdy rozmówca znajduje się w odległości.

Roger Clip-On Mic

Roger Clip On Mic Perspective

Roger Clip-On Mic to niewielki mikrofon zaprojektowany do rozmów z jedną osobą. Został wyposażony w mikrofon kierunkowy co pozwala na skupienie się na rozmowie z...

Bibliografia

   

1 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, dane ze strony www.phonakpro.com/evidence , data dostępu: 23 maja 2018 r.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., … Moeller, M. P. (2015). Longitudinal Predictors of Aided Speech Audibility in Infants and Children. Ear and Hearing, 36, 24S–37S. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000211

3 Hart, B., Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

4 Mulla, I., McCracken, W. (2014). Frequency modulation for preschoolers with hearing loss. Seminars in Hearing, 35(03), 206–216. https://doi.org/10.1055/s-0034-1383505

5 Benitez-Barrera, C..R, Angley G., Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, nr 61, 399–409.  https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-H-17-0168

6 Jones, C., Rakita, L. (2016).  A powerful noise-fighting duo: RogerTM and Phonak directionality. Artykuł Phonak Field Study News, dane pozyskane ze strony www.phonakpro.com/evidence, dostęp: 23 maja 2018 r.

7 Hornsby, B.W., Naylor, G., Bess, F. H. (2016). A taxonomy of fatigue concepts and their relation to hearing loss. Ear and Hearing, 37, dod. 1, e1–e10. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000289

8 Garralda, M.E., Rangel, L. (2002). Adnotacja: zespół chronicznego zmęczenia u dzieci i młodzieży. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43 (2), 169–176.  http://dx.doi.org/10.1111/1469-7610.00010