LiSN-S i LiSN-S PGA — pomoc

Często zadawane pytania

 
Keyvisual LiSN-S Audiologist Female
 

LiSN-S — często zadawane pytania

Pyt.: Kto powinien przeprowadzać test LiSN-S?

Odp.: Audiolodzy, którzy badają dzieci pod kątem zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Pyt.: Czy test LiSN-S klasyfikuje się jako test diagnostyczny czy też jako narzędzie do badań przesiewowych?

Odp.: LiSN-S to test diagnostyczny. Narzędzie od przeprowadzania badań przesiewowych dostarcza wyłącznie informację wskazującą na pozytywny lub negatywny wynik testu. Test LiSN-S dostarcza pięciu pomiarów ilościowych oraz informacji na temat tego, czy uzyskane wyniki mieszczą się w normalnych granicach czy też wykraczają poza nie, jeśli wziąć pod uwagę wiek osoby poddawanej testowi. Normalna granica to dwa odchylenia standardowe poniżej średniego wyniku dla pacjenta w danym wieku.

Pyt.: Czy test LiSN-S należy traktować jako część serii testów przeprowadzanych przez profesjonalistę czy też jako niezależne narzędzie diagnostyczne?

Odp.: Test LiSN-S nie został opracowany jako element serii testów i jest wykorzystywany jako niezależne narzędzie diagnostyczne. Inne testy diagnostyczne mogą zostać wykonane przez profesjonalistę według jego uznania; decyzja o ich wykonaniu może zależeć od problemów i historii choroby pacjenta oraz dostępnego czasu. Ważne jest jednak, aby audiometria tonalna wykazała normalne progi słyszenia, jako że wiarygodność testu LiSN-S została sprawdzona potwierdzona wyłącznie w przypadku osób z prawidłowym słyszeniem.

Pyt.: Czy jednego narzędzia LiSN-S można używać na różnych stanowiskach diagnostycznych?

Odp.: Niestety, klienci muszę wykupić po jednym teście LiSN-S na stanowisko.

Pyt.: Jak dokładny jest test LiSN-S?

Odp.: Narzędzie LiSN-S charakteryzuje się przy powtórnym pomiarze dużą powtarzalnością, a tym samym wiarygodnością. Dane z badań dotyczących wiarygodności wynikającej z powtarzalności przy powtórnym pomiarze wykorzystano w celu opracowania krytycznej oceny różnicy LiSN-S. Oceny te pozwalają użytkownikowi sprawdzić, czy dziecko dokonało rzeczywistych postępów w czasie, poprzez ponowne wykonanie testu LiSN-S. Ponowne wykonanie testu przydaje się, aby określić, czy umiejętności dziecka z zakresu słyszenia poprawiły się po zastosowaniu danej formy interwencji.

Pyt.: Jakie są wymagania systemu?

Odp.: Test LiSN-S należy przeprowadzić w wyciszonym pomieszczeniu, jako że wszystkie normy systemu zostały określone w wyciszonych pomieszczeniach.

Pyt.: Jakie istnieją normy?

Odp.: Normy określono dla odmian języka angielskiego charakterystycznych dla Ameryki Północnej oraz dla Australii. Odmiana języka angielskiego typowa dla Ameryki Północnej może być używana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; angielski australijski może być używany w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Normy określono dla osób w wieku od 6 do 60 roku życia. Wyniki przeliczone dla osób spoza bieżących zakresów normatywnych są nieprawidłowe.

Pyt.: Jakiego rodzaju wyniki dostarcza narzędzie LiSN-S?

Odp.: Oprogramowanie w jasny sposób określa w kontekście wszystkich pięciu pomiarów czy dziecko mieści się w zwykłych granicach. Zindywidualizowany raport zawierający wyniki testu zostaje wygenerowany automatycznie i może zostać zapisany, wydrukowany lub przesłany pocztą e-mail.

Pyt.: Co zawiera pakiet LiSN-S?

Odp.: Na produkt LiSN-S składa się zastrzeżone oprogramowanie, karta dźwiękowa Phonak oraz specjalnie zaprojektowane wysokiej jakości słuchawki. Pakiet zawiera także przystępne instrukcje przydatne podczas instalacji i korzystania z produktu LiSN-S.

Pyt.: Jakie są wymagania dotyczące komputera, na którym będzie uruchamiany test?

Odp.: Windows XP, Windows 7 lub Windows 8 oraz napęd CD-ROM.

Pyt.: Czy test LiSN-S można uruchomić na komputerze Mac?

Odp.: Nie. Test LiSN-S jest skalibrowany wyłącznie pod kątem jego przeprowadzania na komputerze z systemem Windows w wersjach podanych powyżej.

Pyt.: Czy test LiSN-S można uruchomić na mininotebooku?

Odp.: To zależy od rozdzielczości ekranu notebooka. Idealna zalecana rozdzielczość dla testu LiSN-S to co najmniej 800 × 600 pikseli, jest jednak możliwe poruszanie się po oprogramowaniu z użyciem notebooka o rozdzielczości 700 × 500 pikseli. Jeśli rozdzielczość notebooka jest mniejsza, wyświetlenie całego okna oprogramowania LiSN-S na ekranie komputera może nie być możliwe.

Pyt.: Czy oprogramowanie LiSN-S można w łatwy sposób aktualizować do przyszłych wersji?

Odp.: Tak. Oprogramowanie ma funkcję automatycznej aktualizacji przez Internet, która powoduje, że po każdym uruchomieniu oprogramowania z podłączonym do komputera Internetem następuje automatyczne sprawdzenie dostępności nowych aktualizacji. Te bezpłatne aktualizacje są pobierane wyłącznie za zgodą użytkownika. Aktualizacje mogą obejmować nowe języki, nowe normy dla różnych grup wiekowych, nowe zasoby i informacje podstawowe, narzędzia do raportowania itp.

Pyt.: Czy jest dostępna wersja próbna oprogramowania LiSN-S?

Odp.: Firma Phonak w Szwajcarii nie oferuje wersji próbnych oprogramowania LiSN-S, jednak lokalne firmy Phonak mogą je oferować; aby uzyskać stosowne informacje, warto skontaktować się z lokalnym biurem firmy Phonak.

Pyt.: W jaki sposób można się upewnić, czy na komputerze jest zainstalowana najbardziej aktualna wersja oprogramowania LiSN-S?

Odp.: Najpierw należy sprawdzić, jaką wersję zainstalowano: numer wersji oprogramowania znajduje się w polu „About LiSN-S” wyświetlanym po uruchomieniu oprogramowania. Jeśli oprogramowanie LiSN-S jest już otwarte, należy wyświetlić wspomniane okno, klikając opcję Help/About LISN-S Application.

Aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania LiSN-S, kliknij menu Help i wybierz opcję Internet Upgrade Service. Spowoduje to wyświetlenie informacji o tym, czy jest dostępna do zainstalowania nowa wersja. Najnowszą wersję oprogramowania LiSN-S znajduje się w sekcji Downloads.

LiSN-S PGA — często zadawane pytania

Pyt.: Kto powinien przeprowadzać test LiSN-S PGA?

Odp.: Audiolodzy, technicy audiometrii, osoby dopasowujące, protetycy słuchu i kliniki oferujące usługi z zakresu diagnostyki i rehabilitacji pacjentów z ubytkiem słuchu.

Pyt.: Czy LiSN-S PGA to badanie diagnostyczne?

Odp.: Tak. Test LiSN-S PGA wykonany w celu oceny pacjenta z ubytkiem słuchu generuje jasne zalecenia dotyczące technologii wspomagania słyszenia w oparciu o wynik procedury diagnostycznej: przy ubytku w przedziale 3–6 dB w badaniu SRT (próg rozumienia mowy, ang. Speech Reception Threshold) zaleca się zastosowanie zaawansowanego mikrofonu kierunkowego; przy ubytku słuchu wynoszącym co najmniej 6 dB zaleca się zastosowanie poza aparatami słuchowymi systemu FM lub technologii Roger.

Pyt.: Czy test LiSN-S PGA należy traktować jako część serii testów przeprowadzanych przez profesjonalistę czy też jako niezależne narzędzie diagnostyczne?

Odp.: LiSN-S PGA to idealny test na słyszenie w hałasie, który powinien stanowić element serii standardowych audiometrycznych testów diagnostycznych. Krótko przed testem LiSN-S PGA należy wykonać audiometrię tonalną.

Pyt.: Dla osób z jakiego przedziału wiekowego dostępne są dane normatywne?

Odp.: Dla testu LiSN-S PGA są dostępne normy dla pacjentów w wieku od 6 do 60 lat. (Pacjenci w wieku powyżej 60 lat są porównywani do osób w wieku 60 lat.)

Pyt.: Czy dane audiometrii tonalnej można zaimportować z interfejsu NOAH w oprogramowaniu LiSN-S PGA?

Odp.: Nie. Dane audiometrii tonalnej muszą zostać wprowadzone poprzez klikanie bezpośrednio na wykresie audiogramu.

Pyt.: Czy jednego narzędzia LiSN-S PGA można używać na różnych komputerach?

Odp.: Tak. Oprogramowanie można instalować na różnych komputerach, jednak jego uruchomienie będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy do portu USB komputera podłączona zostanie karta dźwiękowa Phonak. Do każdego pakietu LiSN-S PGA jest dołączona jedna karta dźwiękowa firmy Phonak. Aby w klinice można było uruchomić oprogramowanie LiSN-S PGA równolegle na różnych stanowiskach, należy zakupić więcej kopii oprogramowania LiSN-S PGA.

Pyt.: Co zawiera pakiet LiSN-S PGA?

Odp.: Pakiet LiSN-S PGA obejmuje zastrzeżone oprogramowanie LiSN-S PGA, kartę dźwiękową Phonak i wysokiej jakości słuchawki. Pakiet zawiera także przystępne instrukcje przydatne podczas instalacji i korzystania z produktu LiSN-S PGA.

Pyt.: Czy słuchawki są wymagane do przeprowadzenia testu LiSN-S PGA?

Odp.: Tak. Do pakietu LiSN-S PGA są dołączone specjalne wysokiej jakości słuchawki. Wyniki testu uzyskane z użyciem jakichkolwiek innych słuchawek będą błędne.

Pyt.: Czy test LiSN-S PGA można przeprowadzić w wolnym polu, np. w celu oceny skuteczności aparatów słuchowych, systemu FM lub technologii Roger?

Odp.: Nie. LISN-S PGA to test diagnostyczny przeprowadzany z użyciem słuchawek.

Pyt.: Jakie są wymagania dotyczące komputera, na którym będzie uruchamiany test?

Odp.: W celu uruchomienia oprogramowania LiSN-S PGA wymagany jest komputer z systemem Windows XP, Windows 7 lub Windows 8 wyposażony w napęd CD-ROM umożliwiający odczyt płyty CD-ROM z oprogramowaniem LiSN-S PGA.

Pyt.: Czy test LiSN-S PGA można uruchomić na komputerze Mac?

Odp.: Niestety nie. Test LiSN-S PGA jest skalibrowany wyłącznie pod kątem jego przeprowadzania na komputerze z systemem Windows w wersjach podanych powyżej.

Pyt.: Czy test LiSN-S PGA można uruchomić na mininotebooku lub netbooku?

Odp.: To zależy od rozdzielczości ekranu notebooka. Idealna zalecana rozdzielczość dla testu LiSN-S PGA to co najmniej 800 × 600 pikseli. Poruszanie się po oprogramowaniu jest jednak możliwe z użyciem notebooka o rozdzielczości 700 × 500 pikseli. Jeśli rozdzielczość komputera jest mniejsza, wyświetlenie całego okna oprogramowania LiSN-S na jego ekranie może nie być możliwe.

Pyt.: Jakie zalecenia generuje oprogramowanie LiSN-PGA?

Odp.: Po przeprowadzeniu u pacjenta z ubytkiem słuchu testu LiSN-S PGA oprogramowanie generuje następujące zalecenia:

  1. No additional hearing technology required. (Nie jest wymagana żadna dodatkowa technologia wspomagania słyszenia).

     

  2. Advanced directional microphone technology in hearing instruments is recommended. (Zaleca się zastosowanie aparatów słuchowych z zaawansowanym mikrofonem kierunkowym).
  3. Roger technology is recommended in addition to hearing instruments. (Poza aparatami słuchowymi zaleca się użycie technologii Roger).

Pyt.: Ile trwa przeprowadzenie testu LiSN-S PGA?

Odp.: Zaledwie pięć minut.

Pyt.: Jakiego rodzaju raport generuje oprogramowanie LiSN-S PGA?

Odp.: Oprogramowanie LiSN-S PGA automatycznie generuje pełen raport z wynikami pacjenta. Lekarz praktyk może także dodać własne uwagi do raportu przed jego zapisem, wydrukowaniem do pliku PDF lub pobraniem go na dysk komputera.

Pyt.: W jaki sposób można się upewnić, czy na komputerze jest zainstalowana najbardziej aktualna wersja oprogramowania LiSN-S PGA?

Odp.: Najpierw należy sprawdzić, jaką wersję zainstalowano: numer wersji oprogramowania znajduje się w polu „About LiSN-S” wyświetlanym po uruchomieniu oprogramowania. Jeśli oprogramowanie LiSN-S PGA jest już otwarte, należy wyświetlić wspomniane okno, klikając opcję Help/About LISN-S PGA Application.

Aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania LiSN-S PGA, kliknij menu Help i wybierz opcję Internet Upgrade Service. Spowoduje to wyświetlenie informacji o tym, czy jest dostępna do zainstalowania nowa wersja. Najnowsza wersja oprogramowania LiSN-S PGA znajduje się w sekcji Downloads.

Pyt.: W klinice, w której jest zainstalowane oprogramowanie LiSN-PGA, nie ma dostępu internetu. W jaki sposób można zaktualizować oprogramowanie LiSN-S PGA do najnowszej wersji?

Odp.: Zalecamy pobranie najnowszej wersji oprogramowania LiSN-S PGA z sekcji Downloads. Zapisz plik zip na karcie pamięci USB, skopiuj go do komputera roboczego i zaktualizuj oprogramowanie LiSN-S PGA.