Testy LiSN-S i LiSN-S PGA

Narzędzie pozwalające ocenić stopień, w jakim pacjent wykorzystuje informacje przestrzenne zawarte w dźwiękach (LiSN-S) oraz umiejętność rozumienia mowy w hałasie (LiSN-S PGA).

Download

LiSN-S V2.6 full version ZIP, 695 MB

LiSN-S V2.6 update EXE, 26 MB

Punkt odniesienia w dziedzinie badania rozumienia mowy w hałasie

Test LISN-S obejmuje cztery kroki i pozwala dokonać oceny umiejętności rozumienia mowy przez osoby z prawidłowym słyszeniem w warunkach hałasu dochodzącego z różnych kierunków.

LISN-S PGA to jednoetapowy test pozwalający dokonać oceny umiejętności rozumienia mowy w hałasie przez osobę z ubytkiem słuchu; w następstwie testu są formułowane zalecenia dotyczące technologii wspomagania słuchu dostosowanej do potrzeb badanej osoby.

Oba testy, LiSN-S i LiSN-S PGA, znajdują się na tej samej płycie DVD.

Zaktualizuj do najnowszej wersji

LiSN-S wersja 2.6

 
Logo Roger