Testy LiSN-S i LiSN-S PGA

LiSN-S

Narzędzie pozwalające ocenić stopień, w jakim pacjent wykorzystuje informacje przestrzenne zawarte w dźwiękach (LiSN-S) oraz umiejętność rozumienia mowy w hałasie (LiSN-S PGA).

Punkt odniesienia w dziedzinie badania rozumienia mowy w hałasie

Test LISN-S obejmuje cztery kroki i pozwala dokonać oceny umiejętności rozumienia mowy przez osoby z prawidłowym słyszeniem w warunkach hałasu dochodzącego z różnych kierunków.

LISN-S PGA to jednoetapowy test pozwalający dokonać oceny umiejętności rozumienia mowy w hałasie przez osobę z ubytkiem słuchu; w następstwie testu są formułowane zalecenia dotyczące technologii wspomagania słuchu dostosowanej do potrzeb badanej osoby.

Oba testy, LiSN-S i LiSN-S PGA, znajdują się na tej samej płycie DVD.

Zaktualizuj do najnowszej wersji

LiSN-S wersja 2.6

 
Logo Roger
 
Object Roger Pencils

Download the full version

LiSN-S V2.6 full version ZIP, 695 MB

 

Narzędzia jedyne w swoim rodzaju

Wykazano, że brak możliwości korzystania z informacji przestrzennych stanowi główną przyczynę zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD, ang. auditory processing disorder). Test LiSN-S pozwala protetykom słuchu ocenić umiejętność słyszenia osób z prawidłowym słyszeniem w szeregu różnych sytuacji akustycznych. Przeprowadzenie testu LiSN-S nie trwa długo, a sam test charakteryzuje się przy powtórnym pomiarze dużą powtarzalnością, a tym samym wiarygodnością.

Test LiSN-S PGA (ang. Listening in Spatialized Noise test Sentences with Prescribed Gain Amplifier — słyszenie zdań w uprzestrzennionym hałasie przy zastosowaniu wskazanego wzmacniacza) to test rozumienia w hałasie. Test dostarcza protetykom słuchu wiarygodne, obiektywne dane świadczące o tym, dlaczego dana osoba z ubytkiem słuchu może wymagać uwzględnienia w jej strategii leczenia zastosowania zaawansowanych mikrofonów kierunkowych. Test LiSN-S PGA jest wiarygodny naukowo, a jego przeprowadzenie trwa zaledwie pięć minut.


Testy LISN-S i LiSN-S PGA zostały opracowane przez dr Sharon Cameron i dr Harveya Dillona z National Acoustic Laboratories (NAL) w Australii i są rozpowszechniane przez firmę Phonak.

Strona internetowa National Acoustic Laboratories