Phonak Target

Niektóre z powodów, dla których profesjonaliści z przyjemnością korzystają z oprogramowania Phonak Target

Program Phonak Target zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do dopasowania aparatu słuchowego, a także unikalne funkcje, które ułatwią ten proces. Daje to więcej czasu na skupienie się na potrzebach pacjentów.

 
Powody, dla których profesjonaliści z przyjemnością korzystają z oprogramowania Phonak Target™
 

Funkcje - Target 6.2

PT61_ECLD.jpg
 

Udoskonalenia w pomiarach RECD/ECLD

Oprogramowanie Target 6.1 sprawia, że wyświetlanie krzywych RECD oraz odpowiadających im warunków pomiarowych i korzystanie z nich jest jeszcze wygodniejsze. Użytkowanie aplikacji, mimo że teraz prostsze, jest nadal zgodnie z wymogami normy IEC 61669.

 
PT61_JM_Defaults.jpg
 

Nowe wartości domyślne trybu Junior

Proces dopasowania aparatów słuchowych dla dzieci wymaga holistycznego podejścia obejmującego wiele dziedzin. W zależności od wieku dziecka można skorzystać z dostępnego w programie Phonak Target trybu Junior obejmującego określone dane domyślne metody DSL lub NAL oraz konfiguracje aparatów słuchowych zoptymalizowane pod kątem potrzeb dzieci i ich rodzin. Tryb Junior obejmuje cztery grupy wiekowe: 0–3, 4–8, 9–12 i 13–18 lat. (Patrz tabela z nowymi danymi domyślnym DSL lub NAL w trybie Junior).

 
PT61_mandatory_update.jpg
 

Obowiązkowa aktualizacja programu

W nowych aparatach słuchowych Trial można szybko ustawić wymagany poziom możliwości, który pozwoli zaprezentować pacjentowi możliwości poleconego urządzenia. Aparat słuchowy Trial zawiera wiele rozwiązań technologicznych, dzięki czemu w czasie pierwszej wizyty możesz zaprezentować różne opcje. Może też służyć jako urządzenie zastępcze w czasie przeprowadzania napraw.

Phonak Target 6.2 umożliwia przeprowadzenie obowiązkowej aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu będzie można korzystać ze wszystkich funkcji technologii Marvel 2.0 w każdym urządzeniu Phonak Marvel. W odróżnieniu od innych rodzajów aktualizacji oprogramowania ta nie usuwa istniejących sparowań i ustawień.

 

Funkcje

Phonak Marvel trial hearing aids
 

Aparaty słuchowe Phonak Marvel trial

W nowych aparatach słuchowych Trial można szybko ustawić wymagany poziom możliwości, który pozwoli zaprezentować pacjentowi potencjał poleconego urządzenia. Aparat słuchowy Trial zawiera wiele rozwiązań technologicznych, dzięki czemu w czasie pierwszej wizyty możesz zaprezentować różne opcje. Może też służyć jako urządzenie zastępcze w czasie przeprowadzania napraw.

Nowe aparaty słuchowe Trial mogą być szybko ustawione na wymagany poziom możliwości, by dostosować się do Twoich rekomendacji. Wiele poziomów technologicznych w jednym urządzeniu Trial oznacza dla Ciebie mnóstwo opcji, które możesz zaoferować już podczas pierwszej wizyty. Możesz je również wykorzystać, jako rozwiązania zastępcze podczas serwisowania.

 
Przycisk
 

Dokładne i elastyczne dopasowanie

Precyzyjne wyświetlanie krzywej zapewnia dokładne informacje np. na temat zastosowanego wzmocnienia czy MPO, podczas gdy narzędzia precyzyjnego strojenia umożliwiają zmiany ustawień jeśli zajdzie taka potrzeba. Zarówno wyświetlanie krzywej, jak i narzędzia do precyzyjnego dostrajania to dwa powody, dla których Phonak Target jest znany ze swojej wysokiej użyteczności, przejrzystości i stabilności.

 
Pushbutton
 

Unikalna bezprzewodowa ścieżka dopasowania

Aparaty słuchowe marki Phonak z bezpośrednią łącznością, oprogramowanie do dopasowania Target i urządzenie NoahLink Wireless tworzą kompletne rozwiązanie do bezprzewodowego dopasowania, które nie wymaga zastosowania noszonych na ciele urządzeń do dopasowania. Ta wyjątkowa dla marki Phonak kombinacja tworzy podstawę wyjątkowej bezprzewodowej ścieżki pracy. Aparaty słuchowe Marvel mogą być łatwo zidentyfikowane przez naciśnięcie przycisku na aparacie słuchowym, co powoduje ich podświetlenie na liście dostępnych urządzeń. Aparaty słuchowe zostają przypisane do sesji,  a proces dopasowania zarówno dla protetyków słuchu jak
i pacjentów staje się płynny i bezproblemowy.  

 

Więcej informacji

 
Automatyczne pobieranie aktualizacji oprogramowania Target
 

Automatyczne pobieranie aktualizacji oprogramowania Target

Gdy zostanie udostępniona nowa aktualizacja, oprogramowanie Target automatycznie pobierze ją w tle — nie trzeba przerywać procesu dopasowania. Po zapisaniu ustawień i zamknięciu oprogramowania Target użytkownik otrzyma informację o dostępności nowej aktualizacji wraz z omówieniem wszystkich nowych funkcji i opcją rozpoczęcia instalacji nowej aktualizacji.

 
Funkcja Audibility Fine Tuning programu Target
 

Automatyczny wybór poziomu doświadczenia podczas użytkowania

Oprogramowanie Phonak Target automatycznie wybiera poziom doświadczenia podczas nowego dopasowania, sprawdzając informacje z sesji, wprowadzone czy to przez Noah czy też bezpośrednio. Dzięki temu można jeszcze bardziej zindywidualizować pierwsze dopasowanie. Dodatkowo takie rozwiązanie zapewnia klientom możliwość czerpania maksymalnych korzyści ze wszystkich zalet nowego systemu operacyjnego AutoSense OS.

 
Dokładne strojenie słyszalności w programie Target
 

Dokładne strojenie słyszalności

Funkcja stanowi wydajny, skoncentrowany sposób na personalizację ustawień w celu uwzględnienia indywidualnych preferencji użytkownika oraz jego potrzeb związanych ze słyszeniem. To nowatorskie podejście jest ukierunkowane na potrzebę szczegółowego dostosowywania rozwiązań do konkretnych potrzeb, takich jak słyszenie mowy innych osób lub własnego głosu, dostosowanie ogólnej głośności, a nawet rozumienie poszczególnych fonemów o największym znaczeniu dla rozumienia mowy i rozpoznawania jej dźwięków. Zmiany mają wpływ wyłącznie na poziomy wzmocnienia i częstotliwości istotne dla poprawy słyszenia wybranych bodźców. Obszary podlegające zmianom są podświetlone na wykresie krzywej oraz w tabeli wzmocnienia. Dzięki funkcji Dokładnego strojenia słyszalnosci można odpowiadać na potrzeby klienta w szybki i dokładny sposób.

 
Porównywanie ustawień w programie Target
 

TargetMatch

TargetMatch to opracowany przez firmę Phonak we współpracy z firmą Otometrics nowy system zautomatyzowanego formułowania wskazówek odnoszących się do pomiarów na uchu rzeczywistym bądź w urządzeniach pomiarowych. Korzyści oferowane przez ten system to m. in. płynny, wielostopniowy przepływ pracy; system może poprowadzić osobę przeprowadzającą pomiar przez proces zakładania sondy, pozwalając przeprowadzić pomiar w naturalnych warunkach, pomiar z użyciem sprzęgacza 2 cm3/pomiar w urządzeniu pomiarowym oraz automatyczne lub manualne dopasowanie do celów. Umożliwia to proste zastosowanie wyników weryfikacji do procesu dopasowania.

Więcej informacji na temat rozwiązań AURICAL firmy Otometrics znajduje się na stronie www.otometrics.com/aurical

TargetMatch — nowa generacja weryfikacji

 
PT60_benefitdemo.jpg
 

Demonstrator korzyści

Ten moduł jest skutecznym narzędziem doradczym pozwalającym klientom i ich bliskim sprawdzić różnicę w słyszeniu z aparatem słuchowym i bez niego oraz przekonać się, jak doświadcza się słyszenia jednousznego i obuusznego, jak również porównać poziomy technologii, a wszystko to z użyciem standardowych słuchawek.

 
Sprawdzenie słuchawki
 

Ekran parametrów akustycznych z funkcją sprawdzenia słuchawki

Jeśli parametry akustyczne lewego i prawego aparatu słuchowego są takie same, program do dopasowania Phonak Target automatycznie wykrywa i łączy oba aparaty słuchowe. Dodatkowo w przypadku serii aparatów słuchowych Audéo Target pozwala sprawdzić słuchawkę pod kątem ustawień wybranych w programie.

 
Compare settings in Target
 

Funkcja Porównanie ustawień

To cenne narzędzie stanowi najwygodniejszą metodę porównywania wprowadzonych ostatnio zmian z poprzednimi ustawieniami.

Ta wyjątkowa funkcja pozwala porównywać programy, jak również wybierać określone programy z wcześniejszych dopasowań bez opuszczania bieżącej sesji. Pierwszy zapis stanu ma miejsce automatycznie po podłączeniu aparatów słuchowych do oprogramowania. Podczas dostosowywania ustawień można w dowolnym momencie dokonać ręcznego zapisu stanu. Korzystając z dźwięków ze zintegrowanego odtwarzacza plików multimedialnych, można pozwolić pacjentom odegrać aktywną rolę w wybieraniu preferowanych dźwięków.

 
Transfer settings across models
 

Funkcja Transfer Ustawień

Funkcja Transfer Ustawień umożliwia prostą migrację najważniejszych elementów poprzedniego dopasowania między modelami i rodzinami produktów oraz wersjami oprogramowania począwszy od wersji iPFG 2.5 do nowego dopasowania. Przesyłane elementy obejmują metodę dopasowania, reakcje na dostosowane częstotliwości oraz niestandardową strukturę programu. Pozwala to poprawić wydajność procesu migracji ustawień dopasowania i zwiększa jego przydatność np. podczas proponowania pacjentom bardziej zaawansowanych rozwiązań.

 
AudiogramDirect
 

Funkcja AudiogramDirect

Słyszenie pacjenta korzystającego z dowolnej pomocy słuchowej można przetestować bezpośrednio w programie Phonak Target, uwzględniając w badaniu właściwości każdego ucha oraz zastosowanych pomocy słuchowych. Program działa w szybki i dokładny sposób, zapewniając punkt początkowy dla dopasowania. Funkcja AudiogramDirect daje gwarancję bardziej spersonalizowanych obliczeń wstępnych, które pozwalają uzyskać lepszą spontaniczną akceptację
i zminimalizować liczbę czynności mających na celu dostosowanie ustawień.

Poza tym wybór i porównywanie danych diagnostycznych uzyskanych w ramach różnych sesji bez opuszczania sesji dopasowywania jest niezwykle proste. Istnieje możliwość nałożenia na siebie dwóch krzywych w tym samym widoku w celu łatwego porównania danych oraz graficznego przedstawienia postępującego na przestrzeni czasu ubytku słuchu u pacjenta — funkcja ta jest niezwykle przydatna w procesie doradczym.

 
Zalecenia dotyczące dostosowywania ustawień
 

Zalecenia dotyczące zmiany ustawień

Phonak Target to jedyne oprogramowanie, w ramach którego dostępny jest interfejs umożliwiający wyświetlenie i zastosowanie wyników przeprowadzonego uprzednio testu Test Percepcji Fonemów (PPT) w celu poprawy indywidualnego dopasowania aparatu słuchowego. Program w jasny sposób pokazuje, czy zastosowanie danego aparatu słuchowego pozwala uzyskać optymalne słyszenie dźwięków mowy o wysokiej częstotliwości.

Więcej informacji na temat narzędzia Test Percepcji Fonemów

 
Funkcja Real Ear Calibration
 

Funkcja Kalibracji na uchu rzeczywistym

Dla uzyskania dokładnych wyników i lepszego dopasowania za pierwszym razem poza audiogramem niezbędne są konkretne dane oraz wybrane połączenie akustyczne. Istnieje możliwość przetestowania i oceny aparatów słuchowych Phonak bezpośrednio w uszach pacjenta. Funkcja kalibracji na uchu rzeczywistym łączy indywidualny próg sprzężenia, dane RECD i ustawienia parametrów akustycznych w celu uzyskania dokładniejszych obliczeń służących dopasowaniu. Dodatkowy sprzęt testowy nie jest wymagany.

 
Client view and second screen
 

Widok dla pacjenta i drugi ekran

Program Phonak Target zapewnia zasoby przydatne podczas procesu konsulatacji z pacjentem i ich bliskimi. Informacje o słyszeniu, ubytku słuchu i produktach wspomagających słyszenie można prezentować na ekranie komputera lub na drugim wyświetlaczu. Opcja Wyświetlanie w czasie rzeczywistym jest wykorzystywana do dostosowywania ustawień oraz przy konsultacjach. Pacjentom można z łatwością zademonstrować poprawę w zakresie zrozumiałości mowy, wzmocnienie, moc, działanie funkcji SoundRecover oraz rozdzielczość kanału, szczególnie w warunkach dostępności dźwięków stereo lub przestrzennych.[Widok dla pacjenta] jest zawsze łatwo dostępny w ramach sesji pacjenta w prawym górnym rogu.

 
Junior Mode
 

Tryb Junior

Proces dopasowania aparatów słuchowych dla dzieci wymaga holistycznego podejścia obejmującego wiele dziedzin. W zależności od wieku dziecka można skorzystać z dostępnego w programie Phonak Target trybu Junior obejmującego określone dane domyślne DSL lub NAL oraz konfiguracje aparatów słuchowych zoptymalizowane pod kątem potrzeb dzieci i ich rodzin. Tryb Junior obejmuje cztery grupy wiekowe: 0–3, 4–8, 9–12 i 13–18 lat.

 
Auto Aklimatyzacja
 

Auto Aklimatyzacja

Protetyk słuchu może określić, przez jaki czas wzmocnienie aparatu słuchowego ma podlegać automatycznemu zwiększaniu do określonego poziomu docelowego. Korzyścią dla użytkownika jest stopniowe dostosowywanie wzmocnienia przez aparat słuchowy w wygodny dla użytkownika sposób eliminujący potrzebę zwiększania wzmocnienia z sesji na sesję. Funkcja automatycznej aklimatyzacji jest dostępna z poziomu ekranu [Globalne strojenie] dla wszystkich aparatów słuchowych Phonak kompatybilnych z platformą Venture i Quest.

 
Tinnitus Balance
 

Tinnitus Balance

Generator szumów Tinnitus Balance to element obecny we wszystkich aparatach słuchowych Phonak platformy Belong, Venture oraz aparatach Phonak Audéo Q. Zapewnia niezbędne narzędzia pomocne w ramach strategii terapii szumów usznych. Wzmocnienie można wyciszyć dla programów manualnych tj. pozostawić je aktywne wyłącznie dla generatora szumu. Korzystanie z dźwięku szerokopasmowego to powszechna praktyka stosowana w strategiach terapii szumów usznych w kontekście ich maskowania lub terapii dźwiękiem.

 

1 Wymagane oprogramowanie Phonak Target w wersji 5.2 lub nowszej

Target — pomoc techniczna

pomoc techniczna dla aplikacji Target

Target — wymagania systemowe

wymagania systemowe