Test Percepcji Fonemów

Phoneme Perception Test - Cockpit

Test Percepcji Fonemów to wyjątkowe narzędzie służące do oceny poziomu słyszenia i rozróżniania dźwięków o wysokiej częstotliwości. Program w jasny sposób pokazuje, czy osiągnięto optymalne słyszenie dźwięków mowy o wysokiej częstotliwości. Test ma zastosowanie do urządzeń wszystkich producentów.

Detection Audiogram-mode
 

Ocena słyszenia w wysokich częstotliwościach

Narzędzie Test Percepcji Fonemów opracowano w jednym celu: poprawy zrozumiałości mowy użytkownika. Wyniki testu zawierają informacje dotyczące kolejnych możliwych usprawnień w ustawieniach aparatu słuchowego. Aplikacja jest kompatybilna z interfejsem NOAH i dostępna w 14 językach.

 

Aplikacja jest kompatybilna i można z niej korzystać z urządzeniami wszystkich producentów

Test Percepcji Fonemów to oparte na wynikach badań naukowych rozwiązanie mające na celu ocenę i poprawę indywidualnego dopasowania. Możliwości z zakresu przetwarzania sygnału można z łatwością porównywać. Aplikacja jest kompatybilna i można z niej korzystać z urządzeniami wielu producentów.

 
Noah integration
 
Interface to Phonak Target
 

Interfejs oprogramowania Phonak Target

Połączenie narzędzia Test Percepcji Fonemów oraz oprogramowania dopasowującego to absolutnie wyjątkowe rozwiązanie. Phonak Target to jedyne oprogramowanie dopasowujące, zawierające interfejs pozwalający wyświetlić i zastosować wyniki przeprowadzonego wcześniej testu w ramach sesji dopasowania Udostępnianie danych pomiędzy oprogramowaniem dopasowującym i oprogramowaniem testowym wymaga zastosowania programu NOAH.

 

Test Percepcji Fonemów — funkcje

dorosły

Test Percepcji Fonemów — wymagania systemowe

funkcje

Phonak Target™

dzieci