Narzędzie oceny: Child Hearing Assessment Toolkit

Narzędzie Child Hearing Assessment Toolkit (C.H.A.T.) umożliwia audiologom pracującym z uczniami oraz nauczycielom dzieci niesłyszących oraz z ubytkiem słuchu przeprowadzanie różnych badań i ocen słyszenia i zarządzanie nimi w jednym, wygodnym miejscu: Za darmo i z dowolnego miejsca oraz urządzenia.

Narzędzia do oceny słuchu dzieci CHAT zostały przygotowane  dla audiologów na co dzień pracujących z dziećmi, a także nauczycieli dzieci niedosłyszących i głuchych. Teraz możesz, według potrzeb wybrać odpowiednie narzędzie do oceny słyszenia, indywidualnie dla każdego dziecka. 

Znajdziesz tu:

  • Interaktywne oceny
    Wypełnij formularze na swoim komputerze wprowadzając wymagane dane w każde pole. Następnie, na podstawie wprowadzonych danych, wykonana zostanie auto-kalkulację wyników. Tymi dokumentami można dzielić się elektronicznie z nauczycielami czy rodzicami, którzy po uzupełnieniu danych mogą odesłać ocenę np. przez e-mail. 
  • Dodatkowe źródła
    Znajdziesz tu linki do innych istotnych ocen, testów słyszenia.     

Ocena interaktywna

Please download the assessments to benefit from the full interactive functionality.

Formularz: Children’s Auditory Performance Scale (CHAPS)

Use the CHAPS to systematically collect and quantify listening behaviors observed in children age seven and older. By Walter J. Smoski, Ph.D., Michael A. Brunt, Ph.D. & J. Curtis Tannahill, Ph.D.

Formularz: Functional Listening Evaluation (FLE)

The purpose of this evaluation is to determine how a patient's listening abilities are affected by noise, distance, and visual input in an individual's natural listening environment. By Cheryl DeConde Johnson, Ed.D.

Formularz: Functional Auditory Performance Indicators (FAPI)

The FAPI assesses the functional auditory skills of children with hearing loss. By A. Stredler-Brown & C.D. Johnson.

Dodatkowe źródła

Narzędzia doradcze — dzieci

dzieci