Przewodnik po planowaniu dostępu (GAP, ang. Guide to Access Planning)

Dla nastolatków z ubytkiem słuchu planowanie ma podstawowe znaczenie dla przygotowania ich do dorosłego życia.

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla nastolatków i ich rodziców oraz profesjonalistów, którzy pracują z nimi w celu promowania samorzecznictwa i poczucia odpowiedzialnościza dostęp do komunikacji i technologii wspomagających słyszenie. Celem jest wskazanie właściwej drogi i przygotowanie młodych ludzi do kolejnego etapu w ich życiu, niezależnie od tego, czy etapem tym będzie dalsza nauka, czy też praca.

Zestaw zawiera:

 • Narzędzia służące do oceny
  wskazujące nową wiedzę i umiejętności niezbędne pod kątem pomyślnego samorzecznictwa nastolatka
 • Narzędzia i zasoby do planowania
  pozwalające opracować plan nauki umożliwiający opracowanie wskazanych wcześniej obszarów
 • Materiały i informacje
  dla nastolatków pozwalające dowiedzieć się więcej o ubytku słuchu i dostępie do komunikacji

Promowanie samorzecznictwa

Przewodnik zawiera kilka narzędzi, które sprzyjają budowaniu pewności siebie u nastolatków, pozwalając im zapomnieć o ubytku słuchu i umożliwiając skuteczną komunikację.

Etap 1.Dostęp i wsparcie

Określ najodpowiedniejsze narzędzia do oceny dla każdego studenta i kieruj nim przez cały proces korzystania z poszczególnych narzędzi.

 

Etap 2.Opracowanie planu nauki

Pomóż nastolatkowi określić właściwe cele nauki i wypełnić formularze do opracowywania celów i czasu realizacji planów nauki związanych z obszarami wskazanymi w toku badań lub badania.

 

Etap 3.Zapewnienie zasobów

Ten przewodnik zawiera bardzo wiele informacji umożliwiających pracę z nastolatkiem i pomoc w wypracowaniu wiedzy i umiejętności tak ważnych dla jego samorzecznictwa.

 

Wprowadzenie

Przyjrzyj się zasobom i narzędziom dla profesjonalistów na tej stronie internetowej, aby dowiedzieć się więcej na temat tego przewodnika.Dostępna jest także strona internetowa dla nastolatków i ich rodziców, na której znajduje się wiele przydatnych informacji.Wskaż rodzicom właściwy kierunek działania, proponując skorzystanie z kompletnego przewodnika dla nastolatków z ubytkiem słuchu.

Przewodnik po planowaniu dla nastolatków

Ważne kwestie do rozważenia

Prawa osób po całkowitej utracie słuchu oraz osób z głębokimi niedosłuchami
Istnieją ważne

przepisy

nadające osobom z ubytkiem słuchu prawo do korzystania z określonych usług i dostępu do nich.

Kwestie związane z finansowaniem
Nastolatki

warto zachęcać do sprawdzania lokalnych zasobów dotyczących finansowania oraz do poszukiwania informacji o możliwych świadczeniach, umożliwiających zakup osobistych pomocy słuchowych, technologii wspomagających słyszenie i szkoleń w zakresie ewentualnej pracy, a także innych, potencjalnie dostępnych usług.

Ważne jest, aby pamiętać, że zabezpieczenie finansowania i dostępu do odpowiedniej technologii wspomagania słyszenia może być trudne.Wybrane wskazówki pozwalające na pomyślne przeprowadzenie procesu:

 • Wspólnie z nastolatkiem wybierz najbardziej odpowiednią technologię wspomagającą słyszenie. Zachęć wszystkie strony do udziały w dyskusji.
 • Pomóż nastolatkowi zgromadzić wszystkie istotne informacje przydatne do zrozumienia potrzeb technologicznych i komunikacyjnych.
 • Wydaj pisemne zalecenia wszystkim zaangażowanym stronom.

Narzędzia doradcze — osoby dorosłe

dorosły

Narzędzia doradcze — dzieci

dzieci