Szumy uszne

Gama produktów Tinnitus Balance firmy Phonak stanowi elastyczne rozwiązanie do terapii szumów usznych, które może zostać wykorzystane w ramach głównych strategii leczenia szumów usznych, takich jak: maskowanie szumów usznych (TM, ang. Tinnitus Masking), terapia wtórnego warunkowania (TRT, ang. Tinnitus Retraining Therapy) czy progresywne leczenie szumów usznych (PTM, ang. Progressive Tinnitus Management).

Elastyczność gamy produktów Tinnitus Balance firmy Phonak oznacza, że rozwiązania pomagające radzić sobie z szumami usznymi można dostosować do związanych ze słyszeniem potrzeb poszczególnych pacjentów, jak również do ich stylu życia oraz stopnia nasilenia szumów usznych.

Szumy uszne a ubytek słuchu

Szumy uszne określa się często mianem fantomowego postrzegania dźwięku. Przypadłość ta jest uważana za jedną z najczęstszych i najbardziej przykrych dolegliwości, z jakimi borykają się pacjenci otologiczni. Problem szumów usznych dotyka około 10–15% wszystkich ludzi, przy czym zaledwie 3% aktywnie poszukuje rozwiązania tego problemu.


Istnieje silny związek pomiędzy ubytkiem słuchu i szumami usznymi. Badania wykazały, że 80% pacjentów borykających się z szumami usznymi ma także ubytek słuchu. Dlatego właśnie podstawowymi elementami gamy produktów Tinnitus Balance są aparaty słuchowe Phonak Audéo V i Bolero V.

Graphic - Report experiencing tinnitus

10–15% wszystkich ludzi boryka się z szumami usznymi
U 3% populacji stopień nasilenia szumów usznych wymusza konsultację z lekarzem

Częstość występowania szumów usznych jako wartość procentowa populacji
Rysunek w oparciu o publikację: Baguley D, McFerran D and Hall D (2013). Tinnitus. The Lancet-D-12-08329.

 
Graphic - Tinnitus patients with hearing loss

80% pacjentów cierpiących na szumy uszne ma także ubytek słuchu

Związek pomiędzy ubytkiem słuchu i szumami usznymi
Rysunek w oparciu o publikację: Davis A, El Refaie A (2000) Epidemiology of tinnitus.
W: Tyler RS (ed) Tinnitus handbook. Singular, San Diego

 

Ulga od szumów usznych

Szumy uszne to dolegliwość o bardzo indywidualnym charakterze i przebiegu

W przypadku niektórych osób szumy uszne stanowią zaledwie nieznaczną niedogodność, która nie wymaga pomocy lekarskiej ani leczenia. U innych ta sama dolegliwość może mieć ogromny wpływ na jakość życia:

  • Przewlekłe zaburzenia snu
  • Niepokój i depresja
  • Utrata koncentracji
  • Zmiany w zakresie zdolności poznawczych
  • Zaburzenia związane ze stresem


W przypadku większości osób cierpiących na szumy uszne znaczną ulgę może przynieść terapia dźwiękiem. Terapia dźwiękiem może wykorzystywać połączenie dźwięków środowiskowych, muzyki, dźwięków szerokopasmowych lub dźwięków wzmocnionych (przez aparat słuchowy). Leczenie szumów usznych przynosi najlepsze efekty, gdy pacjentowi poddawanemu terapii dźwiękiem zapewnia się także pomoc w zakresie doradztwa.

 
Parkbench women dog
 

Nasze rozwiązania pomagające radzić sobie z szumami usznymi: Elastyczność to podstawa

Gama produktów Tinnitus Balance firmy Phonak obejmuje kluczowe elementy służące łagodzeniu dolegliwości, z jakimi muszą radzić sobie pacjenci z szumami usznymi: aparat słuchowy, generator szumu szerokopasmowego, oraz aplikację dla urządzeń z systemem iOS lub Android stanowiącą dodatkową pomoc w realizacji terapii dźwiękiem. Uzupełnieniem gamy produktów jest cyfrowe akcesorium bezprzewodowe do przekazu strumieniowego dźwięku do aparatów słuchowych. Ta gama produktów daje możliwość tworzenia zindywidualizowanych pakietów rozwiązań do leczenia szumów usznych dla poszczególnych klientów — niezależnie od ich stylu życia, stopnia ubytku słuchu czy nasilenia szumów usznych.

Graphic - Tinnitus Balance Portfolio
  1. Tylko wzmocnienie
  2. Wzmocnienie oraz generator szumu Tinnitus Balance lub sam generator szumu Tinnitus Balance
  3. Wzmocnienie oraz aplikacja Tinnitus Balance w połączeniu z aparatem ComPilot II / ComPilot Air II
  4. Połączenie punktów 1, 2 i 3
  5. Ubytek słuchu nienadający się do protezowania: Tylko aplikacja Tinnitus Balance
 
Icon HI receiver volume

Aparat słuchowy z funkcją Tinnitus Balance

Icon Tinnitus Balance Noise Generator

Generator szumów Tinnitus Balance

Icon headphones or speaker or soundpillow

Słuchawki lub głośniki lub poduszka z generatorem dźwięków

Packshot_ComPilot_Air_II_Perspective1_076-0028-icon.jpg

ComPilot II / ComPilot Air II

App Tinnitus Balance Smartphone

Aplikacja Tinnitus Balance

 

Phonak Virto™ B

Overview Virto B

Phonak Virto B to pierwsze aparaty wykorzystujące kalibarcję biometryczną. Są one precyzyjnie kalibrowane do niepowtarzalnej budowy anatomicznej uszu pacjenta, zapewniając...

Phonak Audéo™ B

Beautyshot Audéo B

Kompletne portfolio aparatów typu RIC, włączając model ładowalny, zaprojektowanych tak, aby ułatwić życie pacjentów a jednocześnie zapewnić wyjątkowe możliwości słyszenia...

Phonak Bolero™ B

family_bolero_b_400x400.png

Phonak Bolero B to wykorzystujący naszą najnowszą technologię zauszny aparat słuchowy, który może być stosowany u osób z ubytkiem słuchu od lekkiego do głębokiego. Aparat...

Aplikacja Tinnitus Balance

App Tinnitus Balance Smartphone

Aplikacja Phonak Tinnitus Balance pozwala użytkownikom zarządzać ich terapią dźwiękiem stosowaną w ramach leczenia szumów usznych.

Phonak ComPilot

ComPilot perspective

Urządzenie kompatybilne z aparatami słuchowymi platformy Spice, Spice+ i Quest. Kolor: Silver/black

Phonak ComPilot II

ComPilot II Perspective

Urządzenie kompatybilne z aparatami słuchowymi firmy Phonak platformy Venture i Belong. Kolor: Szampański/czarny.

Phonak ComPilot Air II

ComPilot Air II Perspective2

Phonak ComPilot Air wykorzystuje technologię Bluetooth do nawiązywania bezprzewodowego połączenia między aparatami słuchowymi platformy Phonak Venture oraz Belong i...