Warunki korzystania

Firma Sonova to wiodący producent innowacyjnych rozwiązań wspomagających słyszenie. Poprzez swoje podstawowe marki handlowe, jakimi są Phonak, Unitron, Advanced Bionics i Connect Hearing,

firma Sonova oferuje swoim klientom jedną z najrozleglejszych ofert pomocy słuchowych w branży. Niniejsza strona internetowa stanowi własność firmy Sonova AG i jest przez nią obsługiwana. Uzyskując dostęp do niniejszej Strony internetowej i przeglądając ją, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki ogólne.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Firma Sonova dokłada wszelkich starań, aby zawsze zapewniać dokładne i aktualne informacje. Mimo to firma nie zapewnia ani nie udziela gwarancji wyraźnych i dorozumianych, że informacje zawarte lub wspomniane w niniejszym dokumencie są dokładne lub kompletne. Ponadto firma Sonova nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze czy sankcyjne wynikające z korzystania z tych informacji, dostępu do nich lub braku możliwości ich użycia. Dodatkowo firma Sonova nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe błędy lub pominięcia w treści niniejszego dokumentu. Ma to zastosowanie szczególnie w przypadku wszelkich odniesień do produktów i usług firmy Sonova. Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Firma Sonova może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w niniejszych informacjach w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe konsekwencje takich zmian.

Informacje, które firma Sonova zamieszcza na Stronie internetowej, mogą zawierać odniesienia i odsyłacze do produktów, programów i usług firmy Sonova — na ilustracjach lub w opisach — których nie wprowadzono na rynek i które nie są dostępne w danym kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że firma Sonova zamierza wprowadzić takie produkty, programy lub usługi na rynek w danym kraju. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Sonova.

Użytkownik odpowiada za podjęcie środków ostrożności mających na celu upewnienie się, że wykorzystywana przez niego zawartość jest wolna od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych elementów o charakterze destrukcyjnym i złośliwym. W żadnym wypadku firma Sonova nie będzie odpowiedzialna względem żadnej strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne lub inne następcze szkody powstałe wskutek korzystania z tej strony internetowej, w tym między innymi za utratę zysków, zakłócenia prowadzenia działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w posiadanym systemie przetwarzania informacji lub innym, nawet w przypadku wyraźnego powiadomienia o możliwości wystąpienia takich strat.

Brak profesjonalnej porady

Strona internetowa i jej zawartość nie dostarczają medycznych, prawnych ani innych profesjonalnych porad. Informacje związane ze zróżnicowanymi schorzeniami słuchu i ich leczeniem nie zastępują porady audiologa lub innego profesjonalisty ds. słyszenia. W celu uzyskania porady medycznej lub przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w strategii leczenia ogólnego lub audiologicznego należy skonsultować się z audiologiem lub innym profesjonalistą ds. słyszenia.

Łącza

Na stronie internetowej mogą się znajdować treści stron trzecich lub łącza umożliwiające uzyskanie dostępu do takich treści. Firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści stron trzecich.

Ponadto ta strona internetowa może zawierać łącza lub odniesienia do innych stron internetowych podmiotów niestowarzyszonych z firmą Sonova, jednakże firma Sonova nie odpowiada za zawartość tego rodzaju innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z uzyskania przez użytkownika dostępu do takich stron internetowych. Łącza do innych stron internetowych są publikowane wyłącznie dla wygody użytkowników strony internetowej firmy Sonova.

Społeczność korzystająca z mediów społecznościowych

Użytkownik wchodzący na blog społeczności internetowej Sonova, którego zawartość jest generowana przez poszczególnych jego członków, przyjmuje do wiadomości, że firma Sonova nie odpowiada za materiały publikowane na tych stronach mediów społecznościowych i nie daje gwarancji co do treści, dokładności lub użytku zawartości tej strony. Opinie i informacje publikowane na takich stronach odzwierciedlają wyłącznie poglądy i opinie ich członków i nie muszą odzwierciedlać stanowiska firmy Sonova. Firma Sonova nie może potwierdzić i nie potwierdza, że którykolwiek z członków społeczności jest profesjonalistą z branży opieki zdrowotnej ani audiologiem.
Firma Sonova szanuje prawa osób korzystających z mediów społecznościowych do wyrażania swoich poglądów i opinii. Pomimo tego firma Sonova zastrzega sobie prawo do usuwania z własnych kanałów mediów społecznościowych komentarzy uważanych za niewłaściwe, niezwiązane z tematem, obraźliwe lub wykorzystywane w celu promowania i reklamowania stron internetowych, inicjatyw lub produktów stron trzecich, jak również zabiegania o sprzedaż lub kupno produktów lub usług bądź gromadzenia funduszy.

Firmy należące do grupy Sonova to wiodący dostawcy innowacyjnych rozwiązań wspomagających słyszenie. Nasze stosunki z pracownikami i współpracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i opinią publiczną są pełne szacunku, tolerancji, uczciwości i szczerości. Prosimy o zapoznanie się z naszym Kodeksem postępowania i postępowanie w zgodzie z jego postanowieniami: te same zasady i reguły, które mają zastosowanie do działań pracowników grupy Sonova w ogólnym rozumieniu, odnoszą się także do działań w internecie.

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej strony internetowej firmy Sonova podlega prawom autorskim; wszelkie prawa zastrzeżone.
Użytkownik może swobodnie przeglądać stronę internetową, jednakże może uzyskiwać dostęp, pobierać i wykorzystywać informacje z niniejszej Strony internetowej, w tym wszelkie teksty, obrazy, zawartość audio i wideo („Informacje”) wyłącznie do prywatnych celów niekomercyjnych. Użytkownik nie może bez pisemnego pozwolenia firmy Sonova rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani używać informacji do celów komercyjnych. Użytkownik jest zobowiązany zachować i skopiować każdą informację o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartą we wszelkich pobranych informacjach.
Użytkownik powinien zakładać, że wszystko, co widzi lub co może przeczytać na niniejszej stronie internetowej jest objęte prawami autorskimi, chyba że napisano inaczej, i że zawartość nie może być wykorzystywana bez pisemnego pozwolenia firmy Sonova w żaden inny sposób niż ten, na jaki zezwalają niniejsze Warunki ogólne lub o jakim jest mowa w tekście na Stronie internetowej.

Znaki towarowe

Użytkownik powinien zakładać, że wszystkie nazwy produktów pojawiające się na niniejszej Stronie internetowej, bez względu na to, czy są one zapisane wielkimi literami, kursywą, z oznaczeniem znaku towarowego czy też bez niego, są znakami towarowymi firmy Sonova lub innych stron. Użytkownikowi nie otrzymuje licencji ani żadnych praw do jakichkolwiek tego typu znaków towarowych.

Zmiany

Firma Sonova może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do treści niniejszych Warunków ogólnych, aktualizując treść niniejszego dokumentu opublikowanego w Internecie. Użytkownik podlega wszelkim tego rodzaju zmianom, dlatego też powinien okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków ogólnych, ponieważ jej postanowienia są dla niego wiążące.