ComPilot/ComPilot II — materiały szkoleniowe

Instrukcja: ComPilot II Fast Facts

Video: Sposób korzystania z urządzenia ComPilot

Video: Urządzenie ComPilot używane z bezprzewodowym telefonem stacjonarnym

Video: Ładowanie urządzenia ComPilot w stacji bazowej TVLink S

Video: Odbieranie połączeń telefonicznych z użyciem urządzenia ComPilot

Video: Łączenie urządzenia ComPliot z telefonem

Video: Łączenie urządzenia ComPilot ze stacją bazową TVLink

Video: Oglądanie telewizji z użyciem urządzeń ComPilot i TVLink

Video: Wykonywanie połączeń telefonicznych z użyciem urządzenia ComPilot

Video: Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniem ComPilot i telefonem komórkowym

Video: Parowanie urządzenia ComPilot i stacji bazowej TVLink S

Video: Parowanie urządzenia ComPilot i telefonu komórkowego

Video: Odtwarzanie i wstrzymywanie odtwarzania z użyciem stacji bazowej TVLink S

Video: Odbieranie połączeń z użyciem urządzenia ComPilot i stacji bazowej TVLink

Video: ComPilot II — wielofunkcyjne urządzenie do przekazu strumieniowego sygnału audio