Roger Select™ materiały szkoleniowe

Instrukcja użytkowania: Roger Select

Instrukcja: Roger Select - skrócony poradnik konfiguracji

Instrukcja użytkowania: Instrukcja dopasowania Roger Select

Instrukcja: Łatwe połączenia telefoniczne z Roger

Broszura: Roger in challenging listening situations

Filmy instruktażowe

Video: Roger Select wprowadzenie

Video: Roger Select korzyści

Video: Sposób korzystania z mikrofonu Roger Select

Video: Włączanie i wyłączanie mikrofonu Roger Select

Video: Parowanie mikrofonu Roger Select z użyciem funkcji Bluetooth

Video: Wykonywanie połączeń telefonicznych z użyciem mikrofonu Roger Select

Video: Sposób korzystania z mikrofonu Roger Select do prowadzenia rozmów na zmianę z wieloma osobami

Video: Sposób korzystania z mikrofonu Roger Select do prowadzenia rozmowy z jednym rozmówcą

Video: Wyciszenie i ponowne włączenie dźwięku mikrofonu Roger Select

Video: Podłączanie mikrofonu Roger Select do zasilacza

Video: Łączenie mikrofonu Roger Select z odbiornikami

Video: Inne sposoby ładowania mikrofonu Roger Select

Video: Sposób korzystania z mikrofonu Roger Select do prowadzenia rozmów w grupie

Video: Słuchanie dźwięku z urządzeń mobilnych z użyciem mikrofonu Roger Select