ComPilot/ComPilot II — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
76845632
 

Pyt.: Z których aparatów słuchowych można korzystać z urządzeniami ComPilot i ComPilot II?

Odp.: Aparaty słuchowe platformy Spice i Quest mogą być używane wyłącznie z urządzeniem ComPilot, natomiast aparaty słuchowe platformy Venture mogą być wykorzystywane z urządzeniem ComPilot II.

 

Pyt.: Jak brzmi kod umożliwiający przeprowadzenie parowania urządzenia ComPilot/ComPilot II z telefonem komórkowym?

Odp.: Kod parowania urządzenia ComPilot/ComPilot II to 0000. Kod znajduje się także z tyłu urządzenia ComPilot II.

Pyt.: Jakie urządzenia z technologią Bluetooth® można sparować z urządzeniem ComPilot/ComPilot II?

Odp.: Przykłady innych urządzeń to urządzenia GPS, komputery i telewizory TV.

Urządzenia ComPilot/ComPilot II obsługują następujące profile

 • Profil dla bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (HSP, ang. Headset Profile)
 • Profil do wykonywania połączeń bez użycia rąk (HFP, ang. Handsfree Profile)
 • Profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP, ang. Advanced Audio Distribution Profile)
 • Profil zdalnego sterowania audio/wideo
 • (AVRCP, ang. Audio Video Remote Control Profile)
 • Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP, ang. Phone Book Access Profile)

Pyt.: Czy jest dostępna lista telefonów komórkowych kompatybilnych z urządzeniem ComPilot/ComPilot II?

Odp.: Lista urządzeń znajduje się tutaj

Pyt.: Ile urządzeń można sparować z urządzeniem ComPilot/ComPilot II?

ComPilot
Odp.: Urządzenie można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami.

ComPilot II
Odp.: Urządzenie można sparować z maksymalnie sześcioma urządzeniami.

Pyt.: Ile urządzeń można być jednocześnie połączonych z urządzeniem ComPilot/ComPilot II?

ComPilot
Odp.: Jednocześnie można podłączyć tylko dwa urządzenia (jeden telefon i jedno urządzenie audio).

ComPilot II
Odp.: Jednocześnie można podłączyć dwa telefony oraz jeden mikrofon RemoteMic lub jedno urządzenie TVLink II lub S.

Pyt.: Jaki jest zasięg komunikacji Bluetooth® urządzenia ComPilot/ComPilot II?

Odp.: Do 10 m. To urządzenie klasy 2.

Pyt.: Z jakimi zagrożeniami wiąże się długotrwałe korzystanie z urządzenia ComPilot/ComPilot II? Jakie zagrożenie niesie za sobą korzystanie z niego równolegle z rozrusznikiem serca?

Odp.: Urządzenia firmy Phonak mogą generować pole magnetyczne. Testy przeprowadzone przez firmę Phonak wykazały, że urządzenia firmy Phonak nie powodują we wszczepianych urządzeniach (np. rozrusznikach serca, defibrylatorach itp.) zakłóceń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczne i skuteczne korzystanie ze wspomnianych wszczepianych urządzeń. Użytkownicy wszczepianych urządzeń powinni skonsultować się z lekarzem i/lub producentem wszczepionego urządzenia przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia firmy Phonak. Jeżeli podczas korzystania z urządzenia firmy Phonak jego użytkownik zauważy, że ma ono wpływ na działanie wszczepionego urządzenia, powinien on przerwać korzystanie z urządzenia firmy Phonak i skontaktować się z producentem wszczepionego urządzenia w celu uzyskania porady.

Pyt.: Ile wynosi czas działania baterii w urządzeniu ComPilot/ComPilot II w jego poszczególnych zastosowaniach? Pełne ładowanie:

Odp.: Urządzenie ComPilot/ComPilot II jest zasilane polimerową baterią litowo-jonową 3,7 V DC.

 • Stan gotowości (aktywne połączenie BT):

  1 tydzień

 • Przewodowy przekaz strumieniowy sygnału audio: 24 godziny
 • Przekaz strumieniowy sygnału audio za pośrednictwem systemu FM: 24 godziny
 • Przekaz strumieniowy lub wykonywanie połączeń za pośrednictwem połączenia BT: 24 godziny Zdalne sterowanie:

  2 tygodnie

Pyt.: Czy z urządzenia TVLink S można korzystać z urządzeniem ComPilot II?

Odp.: Tak.

Pyt.: W jaki sposób można usunąć parowanie z urządzenia ComPilot/ComPilot II?

Odp.: Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj na 10 sekund przycisk Connect oraz przycisk zwiększania głośności do czasu, gdy wskaźnik audio przestanie szybko migać na niebiesko.

Przed ponownym przeprowadzeniem parowania usuń także wpisy dotyczące parowania urządzenia ComPilot II w telefonie komórkowym.