Parowanie urządzenia ComPilot / ComPilot II lub ComPilot Air II z urządzeniem TVLink II

Instrukcja parowania

Korzystanie z urządzeń ComPilot / ComPilot II lub ComPilot Air II z urządzeniem TVLink II w celu oglądania telewizji

Podczas parowania urządzenia powinny znajdować się w odległości nie większej niż 5 m od siebie. Parowanie trwa do 2 minut, do czasu, gdy wskaźniki świetlne zaczną świecić światłem ciągłym na niebiesko.

Wybierz odpowiednie urządzenie w etapie 1.

Etap 1 ComPilot/ComPilot II

ComPilot/ComPilot II: Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski <> i + przez 2 sekundy, aż wskaźnik z funkcją audio zacznie migać szybko na niebiesko.

 

Etap 1 ComPilot Air II

ComPilot Air II: Naciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przyciski zwiększania głośności, aż wskaźnik z funkcją audio zacznie migać szybko na niebiesko.

 

Etap 2

Naciśnij przycisk parowania na urządzeniu TVLink II; wskaźnik komunikacji Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko.

 

Video: Codzienne korzystanie z urządzenia Phonak ComPilot ze stacją dokującą TVLink S