Phonak EasyCall/EasyCall II — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
Beautyshot EasyCall II
 

Pyt.: Z których aparatów słuchowych można korzystać z urządzeniami EasyCall lub EasyCall II?

Odp.:

Aparaty słuchowe wykorzystujące platformę Venture mogą być wykorzystywane wyłącznie z urządzeniami EasyCall II. Aparaty słuchowe wykorzystujące platformy Spice i Quest mogą być wykorzystywane z urządzeniami EasyCall.

Pyt.: Czy można słuchać muzyki, korzystając z urządzenia EasyCall?

Odp.:

Nie — urządzenie to współpracuje wyłącznie z telefonami.

Pyt.: Czy w urządzeniu EasyCall są wykorzystywane baterie, a jeśli tak, to ile wynosi ich czas działania?

Odp.:

Stan gotowości wynosi w przypadku obu modeli do 10 dni — po upływie tego czasu wymagane jest ponowne ładowanie.

Czas prowadzenia rozmów po pełnym naładowaniu urządzenia EasyCall wynosi do 8 godzin.

Czas prowadzenia rozmów po pełnym naładowaniu urządzenia EasyCall II wynosi do 10 godzin.

Pyt.: Czy urządzenie EasyCall korzysta z baterii w telefonie?

Odp.:

W urządzeniu nie są wykorzystywane baterie, ponieważ jest ono wyposażone we wbudowany akumulator z portem ładowania micro USB.

Pyt.: Czy w celu użycia urządzenia EasyCall konieczne jest nawiązanie połączenia z programem Phonak Target?

Odp.:

Nie. Wystarczy sparować urządzenie z telefonem za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Połączenie z aparatem słuchowym zostanie natychmiast nawiązane.

Pyt.: Ile telefonów można sparować z urządzeniem EasyCall?

Odp.:

Maksymalnie osiem telefonów. Zaleca się jednak trwałe podłączenie do urządzenia EasyCall jednego telefonu komórkowego w celu zagwarantowania, że urządzenie nie zostanie zapomniane lub zagubione.

Pyt.: Czy w celu użycia urządzenia EasyCall wymagany jest telefon z włączoną funkcją Bluetooth®?

Odp.:

Tak. Urządzenie EasyCall wymaga do działania włączonej funkcji Bluetooth® (wystarczy profil HSP lub HFP) w telefonie.