Odbiorniki Roger™ — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
Roger EasyPen Family
Odbiornik Roger
 

Korzystanie z funkcji RogerDirect i instalacja urządzenia Roger

Pyt.: Co to jest RogerDirect?

Odp.: RogerDirect to funkcjonalność aparatu słuchowego Marvel marki Phonak. RogerDirect marki Phonak to pierwsze w branży rozwiązanie, które pozwala mikrofonom Roger na bezpośrednie przesyłanie strumieniowe sygnałów do aparatów słuchowych.  Po prostej instalacji odbiorników użytkownicy mogą odnosić korzyści z dowiedzionej skuteczności technologii Roger w hałasie i z odległości, bez konieczności podłączania zewnętrznego odbiornika.

Pyt.: Na czym polega instalacja Roger?

Odp.:  Instalacja Roger polega na zainstalowaniu odbiornika Roger w dowolnym aparacie słuchowym Marvel.  

Pyt.: W jaki sposób można zainstalować odbiornik Roger w aparacie słuchowym Marvel?

Odp.:  Aby zainstalować odbiornik Roger w aparacie słuchowym Marvel, należy skorzystać z jednego z następujących rozwiązań:  

- odbiornik Roger X oraz narzędzie Roger Installer lub
- jeden z mikrofonów Roger iN.

Aby odbiornik Roger X  był zgodny z aparatem słuchowym Marvel i mógł zostać w nim zainstalowany, powinien mieć numer seryjny rozpoczynający się od liczby 1744xxxx lub większej.

Pyt.: Co to jest technologia Roger™?

Odp.: Technologia Roger zapewnia lepsze rozumienie mowy w hałasie i na odległość. Głos jest rejestrowany przez mikrofony Roger przy wysokim stosunku sygnału do szumu (SNR) i przekazywany do aparatu słuchowego z użyciem wzmocnienia dynamicznie dostosowywanego do hałasu w otoczeniu.

Pyt.: Czy funkcja RogerDirect w aparacie słuchowym Marvel marki Phonak ma numer seryjny?

Odp.: Nie. 

RogerDirect to funkcjonalność dostępna w aparatach słuchowych Marvel. Numer seryjny znajduje się wyłącznie na  urządzeniach (np. Roger X) niezbędnych do zainstalowania odbiornika Roger w aparatach słuchowych Marvel marki Phonak.  

Korzystanie z funkcji RogerDirect i instalacja Roger za pomocą odbiornika Roger X

Pyt.: Co to jest Roger X?

Odp.:  Roger X to uniwersalny odbiornik Roger, który może być połączony z dowolnym aparatem słuchowym, procesorem mowy implantu ślimakowego lub BAHA (aparat zakotwiczony w kości) wyposażonym w dedykowane wejście audio (DAI) lub 3-pinową wtyczkę Euro.  Odbiornika Roger X można także użyć do przeprowadzenia bezprzewodowej instalacji odbiornika Roger w aparacie słuchowym Marvel za pomocą narzędzia Roger Installer.

Pyt.: Skąd wiadomo, czy dany odbiornik Roger X umożliwia bezpośrednią instalację odbiornika Roger wewnątrz aparatu słuchowego Phonak Marvel?

Odp.:  Do przeprowadzenia instalacji odbiornika Roger w aparacie słuchowym Phonak Marvel można użyć odbiornika Roger X z numerem seryjnym rozpoczynającym się od liczby 1744 lub większej.

Kolorem wyróżniającym odbiornik Roger X jest szampański. 

Pyt.: Kto może przeprowadzić instalację odbiornika Roger w aparacie słuchowym Marvel marki Phonak?

Odp.: Protetyk słuchu, szkolny audiolog, personel szkoły.

Pyt.: Czy odbiornik Roger zainstalowany w aparacie słuchowym Marvel marki Phonak może zostać odinstalowany i połączony z pustym odbiornikiem Roger X?

Odp.: Tak.

Pyt.: Czy z odbiornika Roger X można korzystać z innym aparatem słuchowym za pośrednictwem dedykowanego wejścia audio (DAI)?

Odp.: Tak.

Pyt.: Co to jest pusty Roger X?

Odp.: Pusty Roger X oznacza, że odbiornik Roger został zainstalowany w aparacie Marvel marki Phonak i nie zawiera Roger'a.

Pyt.: Czy można użyć pustego Roger X za pośrednictwem stopki audio lub 3-pinowej wtyczki Euro (DAI)?

Odp.: Nie. 

Pusty Roger X nie może odbierać sygnału Roger.

Pyt.: Skąd wiadomo, czy odbiornik Roger X jest pełny czy pusty?

Odp.:  Z narzędzia Roger Installer może korzystać protetyk słuchu, szkolny audiolog i personel szkoły. 

a)  Pełny: Wskaźnik świetlny u  góry narzędzia Roger Installer świeci na ZIELONO, co oznacza, że odbiornik Roger znajduje się wewnątrz Roger'a X.

b) Pusty: Wskaźnik świetlny u góry narzędzia Roger Installer nie świeci się. 

Korzystanie z funkcji RogerDirect i instalacja Roger za pomocą odbiornika Roger X

Pyt.: Czy jednego odbiornika Roger X można użyć do równoczesnego zainstalowania odbiornika Roger w więcej niż jednym aparacie słuchowym Marvel?

Odp.: Nie.  

Odbiornik Roger X zainstalowany w aparacie słuchowym Phonak Marvel jest pusty. 

Pyt.: Aparat słuchowy Phonak Marvel z odbiornikiem Roger zainstalowanym za pomocą narzędzia Roger Installer uległ uszkodzeniu lub został zagubiony. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Odp.: Lokalne zasady dotyczące utraconych lub uszkodzonych urządzeń marki Phonak różnią się w zależności od kraju. Warunki, koszt i szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Utracone i uszkodzone urządzenia marki Phonak w dokumencie Zasady i ceny firmy Phonak. 

Pusty Roger  X i uszkodzony aparat słuchowy zostają zwykle zwrócone do firmy Phonak wraz z odpowiednimi formularzami. Nowy lub naprawiony aparat słuchowy Marvel jest zwracany wraz z nowym odbiornikiem Roger X zgodnie z Zasadami dotyczącymi utraconych lub uszkodzonych urządzeń marki Phonak. 

Pyt.: Czy mogę użyć aplikacji Phonak Remote do sprawdzenia, czy odbiornik Roger jest zainstalowany w moim aparacie słuchowym Marvel?

Odp.: Tak. 

Upewnij się, że aplikacja jest połączona z aparatami słuchowymi Marvel. 

1. Wybierz z listy pozycję „Moje programy”.

2. Wybierz z listy pozycję  „RogerDirect + mikrofon”.

3. Zostanie wyświetlony stan instalacji odbiornika Roger dla lewego i prawego aparatu słuchowego  Marvel.

Pyt.: Korzystam z okresu próbnego, w ramach którego używam aparatów słuchowych Marvel marki Phonak. Czy odbiornik Roger może zostać zainstalowany w urządzeniu używanym w ramach okresu próbnego?

Odp.: Tak.

Pyt.: Co się stanie, jeśli protetyk słuchu, szkolny audiolog lub członek personelu szkoły spróbuje zainstalować odbiornik Roger w aparacie słuchowym Marvel, w którym został już wcześniej zainstalowany odbiornik Roger?

Odp.: Wskaźnik LED narzędzia Roger Installer zaświeci się na czerwono.

Korzystanie z funkcji RogerDirect i instalacja Roger za pomocą mikrofonu Roger iN

Pyt.: Czym są mikrofony Roger iN?

Odp.: Mikrofony Roger iN to specjalnie opracowane, należące do systemu Roger mikrofony dające możliwość zainstalowania w parze aparatów słuchowych Marvel marki Phonak dwóch odbiorników Roger.

Pyt.: Czy mikrofon Roger iN umożliwia zainstalowanie dwóch odbiorników Roger w dwóch aparatach słuchowych Marvel?

Odp.: Tak.

Pyt.: Czy można jednocześnie słuchać urządzenia audio i mikrofonu? Pyt.: Skąd wiadomo, czy dane urządzenie to mikrofon Roger iN?

Odp.: Jeśli po nazwie produktu występuje określenie „iN”, oznacza to, że  dane urządzenie to mikrofon Roger iN.  Przykład takiego urządzenia to Roger Select iN. 

Pyt.: Czy odbiornik Roger zainstalowany w aparacie słuchowym Marvel może zostać odinstalowany z powrotem do mikrofonu Roger iN?

Odp.: Tak.

Mikrofon Roger iN musi mieć przynajmniej jeden pusty slot.

Pyt.: Skąd protetyk słuchu będzie wiedzieć, czy mikrofon Roger iN ma pusty slot?

Odp.: Protetyk słuchu użyje narzędzia Phonak w celu sprawdzenia wskaźnika świetlnego statusu: jeden CZERWONE mrugnięcie wskaźnika świetlnego oznacza jeden pusty slot. 

Pyt.: Która opcja odbiornika Roger zostanie zainstalowana w przypadku użycia mikrofonu Roger iN?

Odp.: W przypadku użycia mikrofonu Roger iN zostanie zainstalowana opcja (03) odbiornika  Roger.

Pyt.: Czy można zainstalować w tych samych aparatach słuchowych Marvel marki Phonak opcje (02) i (03) odbiornika Roger?

Odp.: Tak.

Pyt.: Czy można odinstalować opcję (02) odbiornika Roger do pustego mikrofonu Roger iN?

Odp.: Nie.

Funkcjonalność  (02) odbiornika Roger może być zainstalowana wyłącznie w Roger X (02).

Pyt.: Czy można odinstalować opcję (03) odbiornika Roger do pustego Roger X (02)?

Odp.: Nie.

Funkcjonalność  (03) odbiornika Roger może być zainstalowana wyłącznie w Roger X (03).