Phonak RemoteControl — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
Packshot Phonak RemoteControl
 

Pyt.: Parowanie urządzenia Phonak RemoteControl z aparatem słuchowym

1. Wprowadź aparat słuchowy w trybie parowania, włączając go.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności „+” na pilocie RemoteControl.

3. Włącz urządzenie Phonak RemoteControl, nadal naciskając przycisk „+”.

4. Pilot Phonak RemoteControl i aparaty słuchowe przeprowadzą proces parowania.

Pyt.: Wskaźnik świetlny się nie świeci

Pilot Phonak RemoteControl może być wyłączony lub wymaga wymiany baterii.