Roger™ Focus — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Pyt.: Jak zmienić głośność?

Odp.:

Aby zmienić poziom głośności, naciśnij przycisk po jednym razie na każdy krok (2 dB) w celu wyboru poziomu głośności wyższego od ustawienia fabrycznego aż do maksymalnego poziomu głośności (4 kroki = + 8 dB). Każdemu naciśnięciu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności są emitowane 2 sygnały dźwiękowe (średni, wysoki).

Kolejne naciśnięcie przycisku po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności powoduje wybór poziomu głośności najniższego względem ustawienia fabrycznego (niższego od niego o 8 dB). Kolejne naciśnięcia ponownie zwiększają poziom głośności w krokach o 2 dB. Zmiana głośności działa na zasadzie pętli. Po wybraniu domyślnego ustawienia (poziom fabryczny: 0) emitowany jest dłuższy sygnał dźwiękowy.

 

Pyt.: W jaki sposób można ustawić głośność bezpośrednio w mikrofonie Roger Touchscreen Mic lub w urządzeniu inspiro (EasyGain)?

Odp.:

Głośność można także zmienić, korzystając z funkcji EasyGain w mikrofonie Roger Touchscreen Mic lub urządzeniu inspiro. Zarówno przycisk EasyGain, jak i regulator głośności pozwalają zmienić poziom mocy wyjściowej w ten sam sposób. Wybrany poziom ustawienia Volume Control (VC) ma zastosowanie do czasu jego ponownej zmiany za pomocą przycisku VC lub funkcji EasyGain w mikrofonie Roger Touchscreen Mic lub urządzeniu inspiro. Poziom głośności nie zmienia się także po wyłączeniu i włączeniu urządzenia, wymianie baterii ani po automatycznym ponownym uruchomieniu urządzenia. Głośność wyjściowa (ustawienie fabryczne) stanowi ekwiwalent 68 dBA w wolnym polu dźwiękowym.

Pyt.: Dlaczego należy korzystać z nakładek otwartych?

Odp.:

System Roger Focus stosuje się u dzieci i osób dorosłych ze zdrowym słuchem oraz z minimalnym ubytkiem słuchu, w związku z czym zalecamy stosowanie w połączeniu z nim nakładek otwartych pozwalających uzyskanie naturalnego dźwięku. Ze względu na okluzje nie zaleca się stosowania nakładek zamkniętych u pacjentów korzystających z systemu Roger Focus. Mogą one jednak być bezpiecznie stosowane u dzieci i dorosłych.

 

Pyt.: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa?

Odp.:

Maksymalna moc wyjściowa w przypadku użycia dźwiękowodu SlimTube stanowi ekwiwalent 80 dBA w wolnym polu dźwiękowym; jest to wartość zgodna z limitem 90 dBA dla długotrwałej średniej zgodnie z normą EN50332-1 (maksymalne ciśnienie akustyczne dla słuchawek podłączonych do sprzętu przenośnego).

Pyt.: Czy zamiast dźwiękowodu SlimTube można użyć zaczepu za ucho?

Odp.:

Pod względem konstrukcji mechanicznej obudowa systemu Roger Focus umożliwia użycie zaczepu na ucho zamiast dźwiękowodu SlimTube. Zamiana na zaczep na ucho wpływa na akustykę poprzez przesunięcie częstotliwości rezonansowej o ok. 1 kHz oraz zwiększenie wzmocnienia (+8 dB SPL przy 1 kHz). Maksymalna moc wyjściowa stanowi ekwiwalent 87 dBA w wolnym polu dźwiękowym; jest to wartość zgodna z limitem 90 dBA dla długotrwałej średniej zgodnie z normą EN50332-1 (maksymalne ciśnienie akustyczne dla słuchawek podłączonych do sprzętu przenośnego). Oznacza to, że korzystanie z systemu Roger Focus z zaczepem na ucho zamiast z dźwiękowodem SlimTube nie niesie za sobą zagrożenia dla użytkownika. W przypadku użycia systemu Roger Focus z zaczepem za ucho głośność można zmniejszyć za pomocą przycisku regulacji głośności w celu uzyskania efektu, jaki pozwala uzyskać dźwiękowód SlimTube.