Roger™ Focus — pomoc techniczna

Przegląd

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania: Roger Focus

dla użytkownika

Inne przewodniki

Instrukcja: Bezprzewodowe aparaty słuchowe

Phonak Venture

Poradniki

Video: Łączenie Roger Focus z mikrofonem

Video: Wkładanie baterii do urządzenia Roger Focus

Video: Zakładanie odbiornika Roger Focus


76845632
 

Roger™ Focus - kompatybilność

Wszystkie mikrofony Roger są kompatybilne z rozwiązaniem Roger Focus.

 

Często zadawane pytania

Pyt.: Jak zmienić głośność?

Odp.:

Aby zmienić poziom głośności, naciśnij przycisk po jednym razie na każdy krok (2 dB) w celu wyboru poziomu głośności wyższego od ustawienia fabrycznego aż do maksymalnego poziomu głośności (4 kroki = + 8 dB). Każdemu naciśnięciu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności są emitowane 2 sygnały dźwiękowe (średni, wysoki).

Kolejne naciśnięcie przycisku po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności powoduje wybór poziomu głośności najniższego względem ustawienia fabrycznego (niższego od niego o 8 dB). Kolejne naciśnięcia ponownie zwiększają poziom głośności w krokach o 2 dB. Zmiana głośności działa na zasadzie pętli. Po wybraniu domyślnego ustawienia (poziom fabryczny: 0) emitowany jest dłuższy sygnał dźwiękowy.

 

Pyt.: W jaki sposób można ustawić głośność bezpośrednio w mikrofonie Roger inspiro (EasyGain)?

Odp.:

Głośność można także zmienić, korzystając z funkcji EasyGain w mikrofonie Roger inspiro. Zarówno przycisk EasyGain, jak i regulator głośności pozwalają zmienić poziom mocy wyjściowej w ten sam sposób. Wybrany poziom ustawienia Volume Control (VC) ma zastosowanie do czasu jego ponownej zmiany za pomocą przycisku VC lub funkcji EasyGain w mikrofonie Roger inspiro. Poziom głośności nie zmienia się także po wyłączeniu i włączeniu urządzenia, wymianie baterii ani po automatycznym ponownym uruchomieniu urządzenia. Głośność wyjściowa (ustawienie fabryczne) stanowi ekwiwalent 68 dBA w wolnym polu dźwiękowym.

Zapoznaj się ze wszystkimi często zadawanymi pytaniami

  • Masz pytanie? Jesteśmy do dyspozycji

    Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z przedstawicielem działu obsługi firmy Phonak.

  • 22 749 19 00