Roger™ inspiro — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Pyt.: Z iloma odbiornikami może się połączyć bezprzewodowy mikrofon Roger inspiro?

Odp.:

Roger inspiro może połączyć się z nieograniczoną liczbą odbiorników.

 

Pyt.: Ile mikrofonów Roger inspiro i DynaMic można połączyć w ramach jednej sieci?

Odp.:

Maksymalnie 35.

Pyt.: Jak podłączyć odbiornik Roger do mikrofonu Roger?

Odp.:

  • Należy upewnić się, że zarówno mikrofon Roger inspiro, jak i odbiornik Roger są włączone.
  • Należy zbliżyć mikrofon Roger na odległość maksymalnie 10 cm od odbiornika Roger.
  • Następnie należy nacisnąć przycisk Connect na mikrofonie Roger inspiro.
  • W celu podłączenia dodatkowych odbiorników wystarczy powtórzyć opisane kroki odpowiednią liczbę razy.

Uwaga: połączenia z poszczególnymi odbiornikami należy nawiązywać kolejno jedno po drugim (nie można połączyć się z wieloma odbiornikami, naciskając przycisk Connect jeden raz).

Pyt.: Czy rozwiązania z serii Roger są zgodne z systemami wzmacniania dźwięku (pola dźwiękowego) stosowanymi w salach lekcyjnych?

Odp.:

Tak. Mikrofon Roger inspiro do użytku przez nauczyciela może być wykorzystywany z takimi systemami. Oznacza to, że aby przekazywać głos do każdego ze studentów, nauczyciel musi nosić tylko jeden mikrofon.

Z mikrofonu Roger inspiro z systemem Phonak Roger Dynamic SoundField lub innym systemem typu Soundfield można zacząć korzystać natychmiast po jego wyjęciu z opakowania — wystarczy podłączyć do systemu wzmocnienia urządzenie DigiMaster X.

Pyt.: Czy mikrofon Roger Pen lub Roger Clip-On Mic można podłączyć do sieci, do której należy już mikrofon Roger inspiro?

Odp.:

Nie. Mikrofonu Roger inspiro można użyć w sieci, którą tworzą inne mikrofony Roger inspiro, Roger Touchscreen Mic, mikrofony Roger Pass-around, mikrofony DynaMic, koncentratory multimedialne Roger Multimedia Hub oraz urządzenia Roger AudioHub.

Pyt.: Czy mogę zmodernizować urządzenie inspiro do technologii Roger?

Odp.: Warunkiem modernizacji urządzenia inspiro do technologii Roger jest numer seryjny, którego cztery pierwsze cyfry to: «1144xxxx» lub cyfry tworzące większą liczbę.