Roger™ Touchscreen Mic — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic
 

Pyt.: Ile urządzeń z rodziny Roger może być równocześnie podłączonych do tej samej sieci, do której jest podłączony główny mikrofon Roger?

Odp.:

 • Nieograniczona liczba odbiorników Roger
 • Do 35 mikrofonów Roger
 • Maks. 1 koncentrator multimedialny Roger Multimedia Hub w przypadku wyboru mieszanego trybu sieciowego
 • Maks. 1 urządzenie Roger DigiMaster 5000
 • Maks. 2 urządzenia Roger DigiMaster 7000
 • Maks. 5 urządzeń Roger DigiMaster X

Pyt.: Czy mikrofon Roger Touchscreen Mic można podłączyć do istniejącej w sali lekcyjnej sieci, której podstawowym elementem jest urządzenie Roger inspiro?

Odp.:

 • Tak. Należy zbliżyć urządzenie Roger inspiro na odległość 10 cm od mikrofonu Roger Touchscreen Mic, a następnie nacisnąć w nim przycisk Connect
 • Urządzenie Roger inspiro musi znajdować się w trybie obsługi ograniczonej do urządzeń Roger

Pyt.: Czy mikrofon Roger inspiro można podłączyć do istniejącej w sali lekcyjnej sieci, w której głównym wykorzystywanym urządzeniem jest mikrofon Roger Touchscreen Mic?

Odp.:

 • Tak. W sieciowym trybie działania mikrofonu Roger Touchscreen Mic należy wybrać tryb Primary Talker lub Equal Talker.
 • Następnie należy zbliżyć mikrofon Roger Touchscreen Mic na odległość 10 cm od aparatu słuchowego Roger inspiro i nacisnąć przycisk połączenia na mikrofonie Roger Touchscreen Mic.
 • Uwaga: funkcja miksera dźwięku mikrofonu Roger Touchscreen Mic nie jest dostępna w tej konfiguracji

Pyt.: Skąd wiadomo, czy mikrofon Roger Touchscreen Mic pełni rolę podstawowego elementu sieci wykorzystywanej w klasie?

Odp.: W lewym górnym rogu wyświetlacza zostanie wyświetlona cyfra „1”

Pyt.: Jak podłączyć odbiornik Roger do mikrofonu Roger?

Odp.:

 • Należy upewnić się, że zarówno mikrofon Roger Touchscreen Mic,

  jak i odbiornik Roger są włączone.

 • Mikrofon Roger Touchscreen Mic należy zbliżyć na odległość

  10 cm od odbiornika Roger.

 • Następnie należy dotknąć

  przycisku połączenia na mikrofonie Roger Touchscreen Mic.

 • W celu podłączenia dodatkowych odbiorników wystarczy powtórzyć opisane kroki odpowiednią liczbę razy.

Pyt.: Czy mikrofon Roger Touchscreen Mic jest kompatybilny z systemami wzmacniania dźwięku Phonak Dynamic SoundField przeznaczonymi do użytku w klasie?

Odp.: Tak. Z mikrofonu Roger Touchscreen Mic można korzystać — bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji — z systemem Phonak Roger Dynamic SoundField. Wystarczy użyć przycisku Connect.

Pyt.: Czy mikrofon Roger Touchscreen Mic jest kompatybilny z systemami nagłośnienia innych producentów?

Odp.: Tak. Z mikrofonu Roger Touchscreen Mic można korzystać z innymi systemami nagłośnienia. W tym celu wymagane jest zastosowanie urządzenia Roger DigiMaster X, które należy podłączyć przewodowo do innych systemów. Następnie należy dotknąć przycisku połączenia na mikrofonie Roger Touchscreen Mic w celu ustanowienia połączenia z urządzeniem Roger DigiMaster X.

 

Pyt.: Czy mikrofon Roger Pen lub Roger Clip-On Mic można podłączyć do sieci, do której należy już mikrofon Roger Touchscreen Mic?

Odp.: Nie. Mikrofonu Roger Touchscreen Mic można użyć w sieci, którą tworzą inne mikrofony Roger Touchscreen Mic, mikrofony Roger Pass-around, koncentratory multimedialne Roger Multimedia Hub, urządzenia Roger inspiro, mikrofony Roger DynaMic oraz urządzenia Roger AudioHub.

Pyt.: Czy odbiornikowi Roger można nadać własną nazwę?

Odp.: Tak. Można przejść bezpośrednio do menu Settings w mikrofonie Roger Touchscreen Mic i wybrać opcję Name w obszarze ustawień odbiornika Roger. Można także użyć oprogramowania Aktualizator Roger dostępnego bezpłatnego pobrania

Pyt.: W jaki sposób można powrócić do ekranu głównego w mikrofonie Roger Touchscreen Mic?

Odp.: Wystarczy nacisnąć krótko przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie urządzenia.

Pyt.: Czy w przypadku wyboru trybu małej grupy można podłączyć inny mikrofon do sieci, do której należy już mikrofon Roger Touchscreen Mic?

Odp.: Nie. W przypadku użycia trybu małej grupy nie ma możliwości podłączenia do sieci dodatkowych mikrofonów. Istnieje jednak możliwość podłączenia dodatkowych odbiorników.

Pyt.: Czy urządzenie Roger WallPilot umożliwia dodanie do sieci mikrofonu Roger Touchscreen Mic, mikrofonu Roger Pass-around lub koncentratora?

Odp.: Tak. Należy wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć je przed urządzeniem Roger WallPilot.

Pyt.: Czy można użyć funkcji JoinNet w mikrofonie Roger Touchscreen Mic w celu dołączenia do sieci podczas korzystania z urządzenia Roger WallPilot?

Odp.: Tak. Należy w tym celu nacisnąć przycisk JoinNet z przodu urządzenia Roger WallPilot.

Pyt.: Dlaczego opcja wskaźnika jest wyszarzona w menu trybu mikrofonu w mikrofonie Roger Touchscreen Mic?

Odp.: Jeśli wymagane jest zastosowanie trybu wskaźnika, tryb ten można włączyć lub wyłączyć w menu Settings.

Pyt.: Czy można sprawdzić, które urządzenia należą do tej samej sieci?

Odp.: Tak. Dotknij obszaru List devices w mikrofonie Roger Touchscreen Mic. Jeśli urządzenie znajduje się w tej samej sieci, jego nazwa jest pogrubiona, a po prawej stronie znajduje się ikona Connect.

Pyt.: Jaka wartość odpowiada każdemu z kroków na ruchomej skali EasyGain?

Odp.: Każdy krok +/– umożliwia zmianę wzmocnienia o 2 dB, przy czym można wybrać poziom wzmocnienia o maks. 8 dB wyższy/niższy od średniego ustawienia. Środkowe ustawienie jest fabrycznym ustawieniem domyślnym.

Pyt.: Czy z funkcji EasyGain można korzystać równocześnie z kilkoma odbiornikami Roger?

Odp.: Nie. Każdy odbiornik Roger musi zostać wyregulowany osobno poprzez wybranie opcji „Roger receiver settings” w menu ustawień urządzenia Roger Touchscreen Mic, a następnie wybranie opcji „EasyGain level” i dostosowanie poziomu. W przypadku kolejnego odbiornika Roger należy ponownie wybrać opcję „Roger receiver settings”, a następnie wybrać opcję „EasyGain level”w celu dostosowania poziomu itd.

Pyt.:Czy można zmienić czas aktywacji wygaszacza ekranu?

Odp.:Tak.Dotknij ikony Ustawienia, wybierz opcję

Wyświetlanie, a następnie opcję Wygaszacz ekranu i wybierz odpowiedni czas aktywacji.

Pyt.:Czy to prawda, że kolumny Roger DigiMaster i dodatkowe mikrofony Roger są nieaktywne w sieci w przypadku aktywacji trybu małej grupy lub trybu dziennikarskiego w głównym mikrofonie Roger Touchscreen Mic?

Odp.:Tak.

Wszystkie kolumny Roger DigiMaster oraz dodatkowe mikrofony należące do sieci MultiTalker są tymczasowo wyłączane w sposób automatyczny. Gdy mikrofon główny Roger Touchscreen Mic zostanie z powrotem zawieszony na smyczy, połączenie z siecią zostanie automatycznie przywrócone. Kolumny Roger DigiMaster i dodatkowe mikrofony Roger

są ponownie włączane.

Pyt.:Czy to prawda, że po zastosowaniu trybu małej grupy lub trybu dziennikarskiego kolumn Roger DigiMaster i dodatkowych mikrofonów Roger nie można podłączyć do mikrofonu Roger Touchscreen Mic?

Odp.:Tak.

Po aktywacji w mikrofonie Roger Touchscreen Mic trybu małej grupy lub trybu dziennikarskiego do mikrofonu Roger Touchscreen Mic można podłączyć tylko odbiorniki Roger.

Pyt.:Jakie profile implantu ślimakowego urządzenia Roger X są odpowiednie dla implantu ślimakowego?

Odp.:Profile dla implantu ślimakowego

 

Automatyczne
Profil 1 — niedostępny
Profil 2 — Opus 2
Profil 3 — Naída CI+ComPilot/Sonnet
Profil 4 — Neptune/Harmony/Auria +8 dB EasyGain
Profil 5 — MicroLink CI S
Profil 6 — niedostępny
Profil 7 — niedostępny
Profil 8 — niedostępny
Profil 9 — Nucleus 5, 6

Pyt.: Jak wybrać profil implantu ślimakowego dla urządzenia Roger X?

Odp.:Dotknij ikony Ustawienia, upewnij się, że odbiornik Roger znajduje się w odległości 10 cm od mikrofonu Roger Touchscreen Mic, wybierz menu ustawień odbiornika Roger, wybierz menu profilu implantu ślimakowego i wybierz odpowiedni profil, np. profil automatyczny.

Pyt.: Czy możliwa jest aktualizacja mikrofonu Roger Touchscreen Mic?

Odp.:Tak, można w tym celu użyć oprogramowania Roger Upgrader, które można bezpłatnie pobrać ze strony Phonakpro.com

Pyt.: Co należy zrobić, gdy na wyświetlaczu mikrofonu Roger Touchscreen Mic zostanie wyświetlona "zmartwiona buźka", a po 30 sekundach urządzenie nie uruchomi się ponownie w sposób automatyczny?

Odp.: Zresetuj urządzenie ręcznie, jednocześnie naciskając i przytrzymując przez co najmniej 8 sekund przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie urządzenia oraz przycisk Wyciszenie.

Pyt.: Czy to prawda, że funkcja Mass Connect umożliwia jedynie podłączenie odbiorników?

Odp.:Tak.Funkcji Mass Connect można użyć wyłącznie do podłączenia odbiorników Roger — funkcja nie obsługuje mikrofonów Roger ani systemu Roger Soundfield.

Pyt.: Czy to prawda, że funkcja Mass Connect umożliwia jedynie podłączenie odbiorników?

Odp.:Tak.Funkcji Mass Connect można użyć wyłącznie do podłączenia odbiorników Roger — funkcja nie obsługuje mikrofonów Roger ani systemu Roger Soundfield.

Pyt.: Czy mikrofon Roger Pass-around można umieścić w podstawce stołowej i przekazywać go w niej kolejnym osobom?

Odp.: Tak. Mikrofon Roger Pass-around można umieścić w podstawce o lekkiej konstrukcji.

Roger Pass-around

Pyt.: Czy podczas korzystania z mikrofonu Roger Touchscreen Mic należy ponownie uruchomić mikrofon Roger Pass-around w celu zmiany ustawień?

Odp.: Nie. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

Pyt.: Czy konieczne jest włączenie wszystkich mikrofonów Roger Pass-around w celu aktywacji funkcji Push-To-Talk w trybie Roger Touchscreen Mode?

Odp.: Nie. W każdym mikrofonie Roger Pass-around zmiany są wprowadzane po włączeniu.

Pyt.: Jeśli głośność mikrofonu Roger Pass-around została zmieniona z użyciem przycisku zmiany głośności, to czy po wyłączeniu urządzenia przywrócone zostaje domyślne ustawienie głośności?

Odp.: Tak. Po wyłączeniu urządzenia wszystkie zmiany zostają utracone.

Pyt.: Skąd wiadomo, czy funkcja Push-To-Talk została aktywowana w mikrofonie Roger Pass-around?

Odp.: Pomarańczowe wskaźniki świetlne oznaczają, że mikrofony znajdują się w trybie gotowości, natomiast zielone wskaźniki oznaczają aktywny stan mikrofonów.

Q: Czy mogę wykorzystać Roger Pass-around z Roger inspiro jako mikrofon główny w sieci?

A: Tak, Roger Pass-around jest kompatybilny z mikrofonem Roger inspiro. Jednakże niektóre funkcje nie będą dostępne: brak przekazu FM, niedostępny tryb: push-to-talk. Zastosowane zostaną fabryczne ustawienia Roger Pass-around: Auto wyciszenie, dezaktywowany przycisk wyciszenia, aktywowany przycisk głośności. 

Pyt.: Skąd wiadomo, czy funkcja Push-To-Talk została aktywowana w mikrofonie Roger Pass-around?

Odp.: Pomarańczowe wskaźniki świetlne oznaczają, że mikrofony znajdują się w trybie gotowości, natomiast zielone wskaźniki oznaczają aktywny stan mikrofonów.

Roger Multimedia Hub

Pyt.: Czy koncentrator multimedialny Roger Multimedia Hub można podłączyć do urządzenia DigiMaster w sytuacji, gdy jest on wykorzystywany jako niezależny nadajnik multimedialny?

Odp.: Nie. Do koncentratora multimedialnego Roger Multimedia Hub można podłączyć wyłącznie odbiorniki Roger.

Pyt.: Jak włączyć funkcję NewNet w koncentratorze multimedialnym Roger Multimedia Hub?

Odp.: Należy nacisnąć i przytrzymać przez 8 sekund przycisk umożliwiający włączanie/wyłączanie i przycisk Connect.

Pyt.: Czy do koncentratora multimediów Roger Multimedia Hub można podłączyć mikrofon Roger?

Odp.: Nie. Do koncentratora multimedialnego Roger Multimedia Hub można podłączyć wyłącznie odbiorniki Roger.

Pyt.: Skąd wiadomo, czy koncentrator multimedialny Roger Multimedia Hub przesyła dźwięk?

Odp.: Najpierw naciśnij przycisk Połącz (Conect), gdy odległość pomiędzy odbiornikami Roger i aparatami słuchowymi będzie nie większa niż 10 cm. Podłącz kabel źródła sygnału audio do koncentratora multimedialnego Roger Multimedia Hub.Poczekaj, aż rozpocznie się odtwarzanie dźwięku. Zielony wskaźnik wokół przycisku Połącz (Connect) zacznie migać.

Pyt.: Czy dzieci mogą korzystać w jednym pomieszczeniu z wielu koncentratorów multimedialnych Roger Multimedia Hub do indywidualnego użytku?

Odp.: Tak, w jednym pomieszczeniu można korzystać z wielu koncentratorów multimedialnych Roger Multimedia Hub należących do własnej sieci.

Pyt.: Czy urządzenie Roger WallPilot umożliwia dodanie do sieci koncentratora multimedialnego Roger Multimedia Hub?

Odp.: Tak.Należy wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć je przed urządzeniem Roger WallPilot.

Czy w przypadku wykorzystania Roger Multimedia Hub w wersji stand-alone możliwe jest podłączanie do sieci odbiorników z wykorzystaniem rozwiązania WallPilot?

A: Nie. W przypadku wykorzystania Roger Multimedia Hub w wersji stand-alone każdy odbiornik musi być połączony przez przycisk połączenia urządzenia Roger Multimedia Hub.

Pyt.: Czy można połączyć samodzielny koncentrator multimedialny Roger Multimedia Hub z urządzeniem Roger WallPilot?

Odp.: Tak.Naciśnij menu JoinNet w urządzeniu Roger WallPilot w pobliżu koncentratora multimedialnego Roger Multimedia Hub.

Roger Repeater

Czym jest Roger Repeater

Roger Repeater to urządzenie zwiększające zasięg systemów Roger, mogące rozszerzyć dowolną sieć Roger w szkole.

 

Ile urządzeń Roger Repeater może być używanych w tej samej sieci?

Na ogół w dużych aulach/salach gimnastycznych w szkołach wystarczy zastosowanie do czterech rozwiązań Roger Repeater. Jeśli jednak jest taka potrzeba, dodatkowe urządzenia mogą być dołączone do sieci.

 

Czy Roger Repeater może być używany w sieci razem z głośnikami Roger DigiMaster

Tak. 

Czy Roger Repeater może być połączony z mikrofonem Roger TouchScreen Mic?

Tak. 

Czy Roger Repeater może być połączony z mikrofonem Roger inspiro?

Tak. 

Czy Roger Repeater może być połączony z mikrofonem Roger Pen?

Nie. 

Jak połączyć urządzenie Roger Repeater

Do połączenia jednego lub więcej urządzeń Roger Repeater w sieć wystarczy wykorzystać mikrofon Roger, który inicjował sieć.

Gdzie w pomieszczeniu powinien znajdować się Roger Repeater?

Roger Repeater przygotowano, tak by był on zamocowany na ścianie auli, sali gimnastycznej czy audytorium (na wysokości 1,5 do 2 metrów, z pomocą elementów dołączonych do zestawu). Roger Repeater musi znajdować się w zasięgu działania mikrofonu Roger, który inicjował sieć lub w zasięgu innego urządzenia Roger Repeater, dołączonego wcześniej do sieci.

 

Z jakimi urządzeniami kompatybilny jest Roger Repeater?

Roger Repeater jest kompatybilny z mikrofonami edukacyjnymi oferty Roger, odbiornikami Roger (02) oraz systemami nagłośnienia Roger DigiMaster.

 

Jak zasilany jest Roger Repeater?

Roger Repeater można podłączyć do sieci lub może działać na wbudowanym akumulatorze. Może on być ładowalny osobno lub w stacji Roger Charging Rack, które może jednocześnie ładować 4 urządzenia.

 

Czy Roger Repeater może być jednocześnie połączony z kilkoma sieciami istniejącymi w danym pomieszczeniu?

Nie. Roger Repeater może w danym momencie działać w jednej sieci. Jeśli kilka sieci Roger działa jednocześnie w tym samym pomieszczeniu, w każdej z nich trzeba dołączyć jedno lub więcej urządzeń Roger Repeater, by zwiększyć zasięg poszczególnych urządzeń.