Roger™ Touchscreen Mic — wsparcie

Kompatybilność

W celu użycia mikrofonu Roger Touchscreen Mic z aparatami słuchowymi wymagany jest wykorzystanie kompatybilnego z aparatami odbiornika Roger.

Mikrofon Roger Touchscreen Mic może być używany z następującymi produktami z serii Roger™:

• Roger Pass-around

• Roger Mutlimedia Hub

• Roger Charging Rack

• Roger WallPilot

• Roger DigiMaster 7000

• Roger DigiMaster 5000

• Roger DigiMaster X

 

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic