DECT CP1/DECT II — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

 
Beautyshot DECT Phone
 

Pyt.: Z których aparatów słuchowych można korzystać z telefonami DECT CP1 i DECT II?

Odp.:

Aparaty słuchowe wykorzystujące platformę Venture mogą być wykorzystywane wyłącznie z telefonami DECT II.

Aparaty słuchowe wykorzystujące platformy Spice i Quest mogą być wykorzystywane wyłącznie z telefonem DECT CP1.

Pyt.: Jaki jest kod parowania telefonu DECT?

Odp.:

W przypadku telefonów bezprzewodowych Phonak DECT nie jest wymagany żaden kod parowania. Przekaz strumieniowy rozpoczyna się natychmiast po ich uruchomieniu.

Pyt.: Ile słuchawek DECT można podłączyć do jednej podstawy?

Odp.:

Do jednej podstawy można podłączyć maksymalnie sześć słuchawek.

Pyt.: Jakie akumulatory są wykorzystywane w telefonie bezprzewodowym DECT?

Odp.:

W telefonach bezprzewodowych Phonak DECT są wykorzystywane akumulatory litowo jonowe 3,7 V typu CE-MB206-5C-01, 1100 mAh.

Pyt.: Czy można w prosty sposób zademonstrować klientom działanie telefonu bezprzewodowego DECT?

Odp.:

Działanie telefonu bezprzewodowego Phonak DECT można z łatwością zademonstrować, naciskając i przytrzymując zielony przycisk Boost na 2 sekundy w trybie gotowości.

Wiadomość demonstracyjna zostanie odtworzona i bezprzewodowo przesłana strumieniowo do aparatów słuchowych.

Z aparatów słuchowych zgodnych z platformą Venture należy korzystać z telefonem bezprzewodowym DECT II, a z aparatów słuchowych zgodnych z platformą Spice/Quest — z telefonami bezprzewodowymi DECT CP1.

Pyt.: Czy z telefonu bezprzewodowego DECT można korzystać w biurze?

Odp.:

Tak. Można z niego korzystać w dowolnym miejscu, o ile będzie w nim możliwe podłączenie linii analogowej do podstawy.

Pyt.: Czy z telefonu mogą korzystać osoby z prawidłowym słyszeniem?

Odp.:

Tak. Na górze urządzenia znajduje się przycisk Boost, którego kliknięcie umożliwia zwiększenie głośności, gdy aparat słuchowy nie jest założony.

Pyt.: Ile wynosi zasięg roboczy telefonu bezprzewodowego DECT?

Odp.:

Mają zastosowanie następujące odległości od bazy do słuchawki:

W pomieszczeniach: do 50 m

Na świeżym powietrzu: do 300 m

Zasięg od słuchawki do aparatów słuchowych wynosi 25 cm

Pyt.: Jak długo działa bateria w słuchawce?

Odp.:

Do 240 godzin w trybie gotowości (ok. 10 dni)

Do 20 godzin prowadzenia rozmów.