Phonak Audéo™ Marvel — Wsparcie

Często zadawane pytania

Urządzenia iPhone

Jak nawiązać połączenie między aparatami słuchowymi Phonak Audéo M i urządzeniem mobilnym iPhone?

 1. Przejdź do ekranu początkowego telefonu iPhone i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Dotknij suwaka obok opcji Bluetooth, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Wyłącz aparaty słuchowe Audééo M, a po 5 sekundach włącz je ponownie.
 5. Po kilku sekundach na ekranie urządzenia iPhone pojawi się nazwa aparatu Audééo M. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 6. Zobaczysz komunikat o treści: „Żądanie połączenia Bluetooth”. Kliknij opcję „Połącz”.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu iPhone z aparatem słuchowym Audééo M.

 

Więcej informacji znjduje się w tym filmie
lub na stronie marvel-support.phonak.com

Dlaczego urządzenie mobilne iPhone nie wykrywa moich aparatów słuchowych Phonak Audéo M?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Tę czynność można wykonać na dwa sposoby:
Opcja 1

 1. Przesuń ekran urządzenia iPhone w górę, aby wyświetlić menu Centrum sterowania.
 2. Przesuwaj w prawo aż do momentu, gdy u góry menu Centrum sterowania zobaczysz rząd ikon.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth w górnym rzędzie ikon jest podświetlony na niebiesko.
 4. Jeśli nie, kliknij ikonę, aby aktywować funkcję Bluetooth.


Opcja 2

 1. Na ekranie początkowym urządzenia iPhone kliknij menu „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień kliknij opcję „Bluetooth”.
 3. Sprawdź, czy suwak ma zielony kolor.
 4. Jeśli suwak nie jest zielony, kliknij na niego, aby aktywować funkcję Bluetooth.

 

ii. Czy aparaty słuchowe Audéo M znajdują się w trybie parowania?

 1. Wyłącz aparaty słuchowe Audéo M, a po 5 sekundach włącz je ponownie, aby przełączyć aparaty w tryb parowania.
 2. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 3. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Urządzenia mobilne z systemem Android™

Jak nawiązać połączenie między aparatami słuchowymi Phonak Audéo M i urządzeniem mobilnym z systemem Android?

 1. Przejdź do ekranu głównego telefonu z systemem Android i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Naciśnij na suwak, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Wyłącz aparaty słuchowe Audéo M, a po 5 sekundach włącz je ponownie, aby przełączyć aparaty w tryb parowania.
 5. W telefonie z systemem Android zostanie wyświetlony komunikat: „Dostępne urządzenia”.
 6. Na ekranie pojawi się nazwa aparatu słuchowego Audéo M, obok której będzie widoczna ikona telefonu. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu z systemem Android z aparatem słuchowym Audéo M.

 

Więcej informacji znajduje sie w tym filmie
lub na stronie marvel-support.phonak.com

Dlaczego urządzenie mobilne z systemem Android nie wykrywa moich aparatów słuchowych Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Można to wykonać na dwa sposoby:
Opcja 1

 1. Przesuń ekran z góry na dół, aby wyświetlić centrum powiadomień.
 2. Przesuń w dół w obszarze centrum powiadomień, aby wyświetlić menu Szybkie ustawienia.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth jest podświetlony. Jeśli nie, dotknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Sprawdź, czy suwak obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 5. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.
   

Opcja 2

 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji „Ustawienia”.
 2. Sprawdź, czy suwak obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 3. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Jeśli suwaka nie jest zielony, kliknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.


ii. Czy aparaty słuchowe Audéo M znajdują się w trybie parowania?

 1. Wyłącz aparaty słuchowe Audéo M, a po 5 sekundach włącz je ponownie, aby przełączyć aparaty w tryb parowania.
 2. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 3. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Telefony komórkowe — informacje ogólne

Dlaczego po połączeniu z telefonem na początku na ekranie telefonu widoczny jest komunikat „Hands-free” (Zestaw słuchawkowy), a następnie nazwa aparatu słuchowego?

To standardowy proces przy łączności Bluetooth. Po kilku sekundach na ekranie telefonu pojawi się nazwa aparatu słuchowego Phonak Audéo M.

Dlaczego na liście urządzeń Bluetooth w telefonie są widoczne trzy aparaty słuchowe?

 1. Aparat słuchowy Phonak Audéo M wykorzystuje wiele profili Bluetooth dla urządzeń mobilnych (Bluetooth Classic i Bluetooth LE „Low Energy”).
  Niektóre telefony rozpoznają każdy profil Bluetooth jako oddzielne urządzenie.
 2. Wybierz symbol telefonu, aby nawiązać połączenie między aparatem słuchowym Audéo M i telefonem komórkowym.

FAQ - Select phone symbol

Czy można korzystać z aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp do wykonywania połączeń wideo z użyciem aparatów słuchowych Audéo M?

Tak. Aparaty słuchowe Phonak Audéo M obsługują połączenia telefoniczne i połączenia wideo wykonywane z użyciem aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp.

Jakie telefony mogą współpracować z aparatami słuchowymi Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth?

Obsługiwane są praktycznie wszystkie telefony komórkowe z technologią bezprzewodową Bluetooth. Aparaty słuchowe Phonak Audéo M wykorzystują technologię Bluetooth w wersji 4.2

 • Wykonywanie połączeń powinno przebiegać bez problemu w przypadku użycia dowolnego telefonu z technologią Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
 • Aby możliwe było korzystanie z aplikacji Phonak Remote App, telefon musi spełniać następujące minimalne wymagania: Technologia Bluetooth w wersji 4.2; system operacyjny iOS w wersji 10.2.1; system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej
 
pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png