Phonak Audéo™ Marvel — Wsparcie

Przegląd

 
pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png
 

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania: Audéo M-R

Instrukcja użytkowania: Audéo M

Inne instrukcje

Instrukcja: Phonak Power Pack

Instrukcja: Phonak Charger Case Combi

Filmy instruktażowe - bezpośrednia łączność

Video: Jak podłączyć i używać urządzenie TV Connector?

Często zadawane pytania

Jak nawiązać połączenie między aparatami słuchowymi Phonak Audéo M i urządzeniem mobilnym iPhone?

1.    Przejdź do ekranu początkowego telefonu iPhone i dotknij ikonę „Ustawienia”.
2.    W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
3.    Dotknij suwaka obok opcji Bluetooth, aby włączyć łączność Bluetooth.
4.    Wyłącz aparaty słuchowe Audéo M, a po 5 sekundach włącz je ponownie.
5.    Po kilku sekundach na ekranie urządzenia iPhone pojawi się nazwa aparatu Audéo M. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
6.    Zobaczysz komunikat o treści: „Żądanie połączenia Bluetooth”. Kliknij opcję „Połącz”.
7.    W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
8.    Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu iPhone z aparatem słuchowym Audéo M.

Dlaczego po połączeniu z telefonem na początku na ekranie telefonu widoczny jest komunikat „Hands-free” (Zestaw słuchawkowy), a następnie nazwa aparatu słuchowego?

To standardowy proces przy łączności Bluetooth. Po kilku sekundach na ekranie telefonu pojawi się nazwa bezprzewodowego aparatu słuchowego Phonak Audéo M.

Zapoznaj się ze wszystkimi często zadawanymi pytaniami