Bolero™ Marvel — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

Urządzenia iPhone

Jak nawiązać połączenie między aparatem słuchowym Phonak Marvel i telefonem iPhone?

 1. Przejdź do ekranu początkowego telefonu iPhone i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Dotknij przycisku suwaka obok opcji Bluetooth, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Wyłącz aparaty słuchowe Marvel, a po 5 sekundach włącz je ponownie.
 5. Po kilku sekundach na ekranie telefonu iPhone pojawi się nazwa aparatu słuchowego Marvel. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 6. Zobaczysz komunikat o treści: „Żądanie połączenia Bluetooth”. Kliknij opcję „Połącz”.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu iPhone z aparatem słuchowym Marvel.

Dlaczego urządzenie przenośne iPhone nie wykrywa moich aparatów słuchowych Phonak Marvel?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Tę czynność można wykonać na dwa sposoby:
Opcja 1

 1. Przesuń ekran urządzenia iPhone w górę, aby wyświetlić menu Centrum sterowania.
 2. Przesuwaj w prawo aż do momentu, gdy u góry menu Centrum sterowania zobaczysz rząd ikon.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth w górnym rzędzie ikon jest podświetlony na niebiesko.
 4. Jeśli nie, kliknij ikonę, aby aktywować funkcję Bluetooth.


Opcja 2

 1. Na ekranie początkowym urządzenia iPhone kliknij menu „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień kliknij opcję „Bluetooth”.
 3. Sprawdź, czy przycisk suwaka ma zielony kolor.
 4. Jeśli przycisk suwaka nie jest zielony, kliknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.

 

ii. Czy aparat słuchowy Marvel przełączył się do trybu parowania?

 1. Wyłącz aparaty słuchowe Marvel, a po 5 sekundach włącz je ponownie, aby przełączyć aparaty w tryb parowania.
 2. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 3. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Urządzenia przenośne z systemem Android™

Jak nawiązać połączenie między aparatem słuchowym Phonak Marvel i telefonem z systemem Android?

 1. Przejdź do ekranu głównego telefonu z systemem Android i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Dotknij przycisku suwaka, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Wyłącz aparaty słuchowe Marvel, a po 5 sekundach włącz je ponownie, aby przełączyć aparaty w tryb parowania.
 5. W telefonie z systemem Android zostanie wyświetlony komunikat: „Dostępne urządzenia”.
 6. Na ekranie pojawi się nazwa aparatu słuchowego Marvel, obok której będzie widoczna ikona telefonu. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu z systemem Android z aparatem słuchowym Marvel.

Dlaczego urządzenie przenośne z systemem Android nie wykrywa moich aparatów słuchowych Phonak Marvel z funkcją Bluetooth?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Tę czynność można wykonać na dwa sposoby:
Opcja 1

 1. Przesuń ekran z góry na dół, aby wyświetlić centrum powiadomień.
 2. Przesuń w dół w obszarze centrum powiadomień, aby wyświetlić menu Szybkie ustawienia.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth jest podświetlony. Jeśli nie, dotknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Sprawdź, czy przycisk suwaka obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 5. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.
   

Opcja 2

 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji „Ustawienia”.
 2. Sprawdź, czy przycisk suwaka obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 3. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Jeśli przycisk suwaka nie jest zielony, kliknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.


ii. Czy aparat słuchowy Marvel przełączył się do trybu parowania?

 1. Wyłącz aparaty słuchowe Marvel, a po 5 sekundach włącz je ponownie, aby przełączyć aparaty w tryb parowania.
 2. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 3. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Telefony komórkowe — informacje ogólne

Dlaczego po połączeniu z telefonem na ekranie telefonu widoczny jest komunikat „Zestaw słuchawkowy” i nazwa aparatu słuchowego?

To standardowy proces przy łączności Bluetooth. Po kilku sekundach na ekranie telefonu pojawi się nazwa aparatu słuchowego Phonak Marvel.

Dlaczego na liście urządzeń Bluetooth w telefonie są widoczne trzy aparaty słuchowe?

 1. Aparat słuchowy Phonak Marvel wykorzystuje wiele profili Bluetooth dla urządzeń przenośnych (Bluetooth Classic i Bluetooth LE „Low Energy”).
  Niektóre telefony rozpoznają każdy profil Bluetooth jako oddzielne urządzenie.
 2. Wybierz symbol telefonu, aby nawiązać połączenie między aparatem słuchowym Marvel i telefonem.

FAQ - Select phone symbol

Czy można korzystać z aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp do wykonywania połączeń wideo przy użyciu aparatów słuchowych Marvel?

Tak. Aparaty słuchowe Phonak Marvel obsługują połączenia telefoniczne i połączenia wideo wykonywane przy użyciu aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp.

Jakie telefony mogą współpracować z aparatami słuchowymi Marvel z funkcją Bluetooth?

Obsługiwane są praktycznie wszystkie telefony komórkowe z technologią bezprzewodową Bluetooth. Aparaty słuchowe Phonak Marvel wykorzystują technologię Bluetooth w wersji 4.2.

 • Wykonywanie połączeń powinno przebiegać bez problemu w przypadku użycia dowolnego telefonu z technologią Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
 • Aby możliwe było korzystanie z aplikacji Phonak Remote, telefon musi spełniać następujące minimalne wymagania: Technologia Bluetooth w wersji 4.2; system operacyjny iOS w wersji 10.2.1; system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej
 
Pic_productshot_Bolero_M_family_390x293pix