Phonak Naida™ B wsparcie

Naida B często zadawane pytania

Dlaczego definicja ciężkiego do głębokiego ubytku słuchu posługuje się wartością graniczną ubytku słuchu na poziomie 61 dB?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) definiuje ciężki do głębokiego ubytek słuchu za pomocą średnich progów słyszenia równych lub wyższych niż 61 dB ubytku słuchu w lepiej słyszącym uchu.

Dlaczego właśnie 61? W kontekście słyszenia czuciowo-nerwowego maksymalny możliwy ubytek słuchu wynikający z uszkodzenia zewnętrznych komórek słuchowych w ślimaku wynosi ok. 60 dB (Moore 2016).

Jeśli wartość ubytku słuchu przekracza wartość 60 dB, oznacza to, że mogła nastąpić także utrata wewnętrznych komórek słuchowych. Jej wynikiem jest znaczna zmienność w zakresie możliwości rozpoznawania mowy w ciszy i w hałasie, w związku z którą wzmocnienie może przynosić efekty od niezbyt zadowalających po dobre.

Jakie są trzy kluczowe cechy ciężkiego do głębokiego ubytku słuchu?

Trzy najważniejsze cechy:

  • Utrata rozdzielczości słuchowej
  • Słabsze słyszenie wysokich częstotliwości
  • Obniżenie stosunku sygnału do szumu (SNR)

Czym jest wolna kompresja?

Wolna kompresja to krótszy czas ataku oraz przede wszystkim krótszy czasu zaniku, co skutkuje stałym wzmocnieniem w dłuższym okresie czasu i bardziej liniowym działaniem układu. Typowe czasy ataku i zaniku w przypadku wolnej kompresji wynoszą zwykle od 5 do 20 s (Moore, 2015).

Jaka jest korzyść ze stosowania wolnej kompresji?

Podstawową zaletą stosowania wolnej kompresji jest zachowanie obwiedni czasowych sygnału. Oznacza to utrzymanie różnic pomiędzy dźwiękami głośnymi i cichymi obecnych w niewzmocnionym sygnale. Ma to duże znaczenie dla zrozumiałości mowy

u niektórych słuchaczy (Moore, 2016; Madsen et al, 2015).

Na czym polega metoda Adaptive Phonak Digital Contrast?

Adaptive Phonak Digital Contrast lub inaczej APD Contrast to alternatywna metoda dopasowania umożliwiająca stosowanie wolnej kompresji. Można ją porównać do metody Adaptive Phonak Digital z dłuższymi czasami ataku i zaniku oraz drobnymi zmianami w charakterystyce odpowiedzi częstotliwościowych. Metoda Adaptive Phonak Digital Contrast jest dostępna w zakładce Formuła Dopasowania w oprogramowaniu Phonak Target 5.3.

U kogo należy rozważyć zastosowanie metody dopasowania APD Contrast?

W przypadku pacjentów, którzy nie radzą sobie zbyt dobrze z kompresją oraz tych, którzy mają ograniczoną rozdzielczość słuchową, np. rozróżniających mowę z mniejszą skutecznością niż sugerowałaby to konfiguracja audiogramu, należy rozważyć zastosowanie metody dopasowania APD Contrast.

Dlaczego stosowanie układu SoundRecover2 sprawdza się u pacjentów z ciężkim do głębokiego ubytkiem słuchu?

Układ SoundRecover2 jest znany ze znaczącej poprawy słyszalności dźwięków o wysokiej częstotliwości u osób z głębokim ubytkiem wysokoczęstotliwościowym.

Czy ustawienia Roger i kierunkowość w aparatach Naída V i Naída B różnią się od siebie?

Nowe ustawienie Roger i kierunkowość aparatu słuchowego Naída B aktywuje w aparacie słuchowym ustawienia kierunkowe w warunkach jeszcze niższego poziomu hałasu, dzięki czemu można z niej korzystać w jeszcze większej liczbie sytuacji słuchowych.

Jakie korzyści oferuje funkcja Roger i kierunkowość?

Funkcja Roger i kierunkowość wpływa na poprawę nie tylko zrozumiałości mowy w hałasie w polu bliskim, ale też rozumienia mowy w polu dalekim.
(Latzel, M., Wagener, K. C., Vormann, M., Mülder, H.E. (2017). Speech Intelligibility in Dual Task with hearing aids and adaptive digital wireless microphone technology. In ISAAR proceedings.)

Dlaczego klienci korzystający z aparatu słuchowego Naída B potrzebują urządzeń Roger?

W odległości większej niż 1,5 metra aparaty słuchowe — nawet te najbardziej zaawansowane — mają ograniczone możliwości w zakresie poprawy stosunku sygnału do szumu (SNR), co stanowi wstępny warunek rozumienia mowy. Dlatego nowoczesne mikrofony Roger są niezbędne do wypełnienia luk w rozumieniu. Korzystając z aparatów słuchowych Naída B i urządzeń Roger, klienci z ciężkim do głębokiego ubytkiem słuchu uzyskują najlepsze rozwiązanie umożliwiające komunikację na małą i dużą odległość, w ciszy i w hałasie.

Jakie rozwiązanie z rodziny Roger jest odpowiednie dla klientów korzystających z aparatu słuchowego Naída B-R RIC?

Aparat słuchowy Naída B-R RIC umożliwia stosowanie urządzenia ComPilot II z podłączonym odbiornikiem Roger X i dowolnego mikrofonu Roger.

 

 

 
Beautyshot Naída B family