Phonak Naída™ Marvel — pomoc techniczna

Kompatybilność

 
Packshot_Naida_M-SP_P5_pair_with_hook.jpg
 

Kompatybilne akcesoria i aplikacje

  Naída M-SP
(M30-M90)

TV Connector

X

Phonak PartnerMic

X

Phonak RemoteControl  

X

Mikrofony Roger

X

Aplikacja myPhonak

X

Aplikacja myCall-to-Text (dostępna w wybranych krajach)

X

* myPhonak app is compatible with Naída Link M only if used in a monaural configuration or paired to another Naída Link M.