Phonak Naída™ Marvel — pomoc techniczna

Często zadawane pytania

Pyt.: Czy potrzebuję mikrofonu Roger z moim aparatem słuchowym Phonak Marvel?

Odp.: Przy odległościach większych niż 1,5 metra aparaty słuchowe, nawet najbardziej zaawansowane,  mają ograniczenia w zakresie poprawy stosunku sygnału do szumu, co jest warunkiem koniecznym do zrozumienia mowy. Dlatego najnowocześniejsze mikrofony Roger są potrzebne do wypełnienia luki w zrozumieniu w pobliżu i na odległość, w ciszy i hałasie. 

Pyt.: Jak podłączyć aparat słuchowy Phonak Marvel do urządzenia TV Connector lub PartnerMic?

Odp.: RogerDirect to funkcja aparatu słuchowego Phonak Marvel, która umożliwia mikrofonom Roger przesyłanie strumieniowe bezpośrednio do aparatu słuchowego Phonak Marvel. Po prostej instalacji odbiornika Roger w aparacie słuchowym Phonak Marvel użytkownicy mogą korzystać z dowiedzionego działania technologii Roger w hałasie i na odległość, bez konieczności podłączania zewnętrznego odbiornika.

Pyt.: Czym jest instalacja Roger?

Odp.: Po łatwym procesie instalacji odbiornika mikrofonem Roger iN użytkownicy zyskują większe możliwości słyszenia w hałasie i na odległość, bez konieczności podłączania zewnętrznego odbiornika.

Pyt.: Czy RogerDirect™ jest zawsze niezbędny?

Odp.: Urządzenie TV Connector i PartnerMic korzystają z technologii Airstream. Nie wymagają instalacji Roger. Połączą się automatycznie.

Pyt.: Jakie telefony mogą współpracować z aparatami słuchowymi Phonak Marvel?

Odp.: Obsługiwane są praktycznie wszystkie telefony komórkowe z technologią bezprzewodową Bluetooth. Aparaty słuchowe Phonak Marvel wykorzystują technologię Bluetooth w wersji 4.2.

• Wykonywanie połączeń z dowolnego telefonu z technologią Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

Aby możliwe było korzystanie z aplikacji MyPhonak, telefon musi spełniać następujące minimalne wymagania: Technologia Bluetooth w wersji 4.2; system operacyjny iOS w wersji 10.2.1; system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej

 
Packshot_Naida_M-SP_P5_pair_with_hook.jpg