Phonak Virto™ B-Titanium i Virto™ B - wsparcie

Virto B Titanium - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest Titanium FitGuide (TFG)?

TFG ocenia dynamikę przewodu słuchowego w cel uzyskania głębszych dopasowań. Jest to narzędzie do zastosowania przy ocenie możliwości wykonania aparatów słuchowych u pacjenta. TFG wskazuje do jakiej głębokości możemy wykonać wygodny  aparat słuchowy Virto B-Titanium. Kształt na każdym końcu narzędzia reprezentuje minimalne wymagania przestrzenne dla słuchawki M lub P.

Jakie są korzyści z TFG?

U ponad  50% osób uzyskuje się głębiej dopasowany aparat Virto B-Titanium o średnią wartość 2,5 mm. W przypadkach anatomicznych, w których TFG nie skutkuje głębszym dopasowaniem, wartość TFG będzie odrzucana. Dla uzyskania najlepszych wyników: wykonaj 10-15 praktycznych umieszczeń TFG przed pierwszym zastosowaniem u pacjenta. Upewnij się, że odczytujesz wartość z kąta 0 ° (nos), zatrzymaj wsuwanie narzędzia tuż za pierwszym zakrętem. Więcej informacji uzyskasz na stronie Dowody.

Jak odczytać pomiar?

Wymagana wartość to ta, dla której wskaźnik miarki znajduje bezpośrednio przy wcięciu międzyskrawkowym, gdy TFG jest wygodnie umieszczony w przewodzie słuchowym pacjenta. Aby ją odczytać, umieść kciuk w miejscu wcięcia międzykręgowego i ostrożnie wyjmij narzędzie z przewodu słuchowego. Policz nacięcia od kciuka (poprzednio na poziomie wcięcia międzyskrawkowego) do końca skali w kierunku modułu np. 10. Zmierzona w ten sposób wartość liczbowa jest wprowadzana do formularza zamówienia, osobno dladego ucha.

Z jaka siłą używać TFG?

Posługując się TFG w przewodzie słuchowym powinno się przykładać podobną siłę nacisku, jak podczas wykonywania innych czynności wewnątrzusznych, takich jak: wkładanie wziernika do przewodu podczas otoskopii, umieszczanie EasyView Otoblock lub używanie sztabki świetlnej do zakładania standardowego zabezpieczenia. Nie należy stosować siły większej niż dwukrotny ciężar TFG. W przypadku wspólnego umieszczania TFG, w którym udział bierze pacjent, powinien on stosować podobny nacisk jak w przypadku "trzymania i pisania piórem".

 

Czy TFG jest umieszczany wspólnie przez protetyka i pacjenta czy jedynie przez protetyka?

Jeśli TFG umieścisz za pierwszym zakrętem, nie ma potrzeby współpracy. Jeśli narzędzie znajdzie się na pierwszym zakręcie, a następnie się zatrzyma, wspólne jego umieszczanie może być korzystne, ponieważ pacjent jest w stanie stale oceniać poziom komfortu. U początkujących użytkowników, gdy tylko jest to możliwe unikaj wspólnego umieszczania.

Kiedy zakończyć umieszczanie TFG?

Urządzenia IIC są definiowane przez umieszczenie płytki czołowej "za pierwszym zakrętem". Zatrzymaj umieszczanie TFG, kiedy osiągnie on tę głębokość. Dalsze wsuwanie narzędzia nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści, ale zasadniczo zwiększy ryzyko. (Uwaga: dokładnie rozważ indywidualne różnice anatomiczne).

Jakie kroki podjąć, by zapewnić komfort pacjentowi?

Zatrzymaj TFG po przekroczeniu pierwszego zakrętu. Pozwól pacjentowi przez chwilę pozostać w takiej pozycji, by mógł zdecydować czy nacisk nie jest dyskomfortowy. W przypadku braku komfortu upewnij się czy nie jest to związane z okluzją. Jeśli uczucie komfortu jest wątpliwe zmień położenia narzędzia do momentu znalezienia komfortowej głębokości. Daj sobie czas, działaj powoli. Pacjent powinien sobie wyobrazić, że podobny nacisk będzie czuł podczas całego dnia noszenia. 

Jak się upewnić, że wycisk jest dostatecznie głęboki?

Po wyjęciu formy z ucha konieczne jest potwierdzenie czy osiągnięto odpowiednią głębokość formy. Przytrzymaj wskaźnik TFG na końcu formy ucha (przy zabezpieczeniu). Jeśli koniec modułu TFG wystaje poza wcięcie międzyskrawkowe odwzorowane na formie oznacza to, ze pobrana forma jest zbyt krótka.

Skąd mam wiedzieć, że TFG pomoże?

Narzędzie TFG pomoże wykonać bardziej dyskretne Virto B-Titanium. Jeśli pacjent preferuje TFG na płytszej głębokości niż przy standardowym modelowaniu, wówczas TFG nie będzie odpowiednim wskaźnikiem głębokości dopasowania.  

Jak czyścić Titanium FitGuide ?

TFG jest narzędziem wielokrotnego użycia. Czyszczenie takiego narzędzia stosowanego do uszu jest kluczowe przy zapobieganiu zakażeń krzyżowych. TFG musi zostać oczyszczony i zdezynfekowany. Po użyciu wyczyść narzędzie, umieszczając je w myjce ultraSonic na dwie minuty. To usunie duże kawałki woskowiny. Zdezynfekuj je następnie przecierając wacikiem nasączonym 70% alkoholem. Po dezynfekcji przechowuj TFG w czystym, suchym miejscu. Pełne instrukcje znajdują się w ulotce TFG.

What is Extra Retention?

Extra Retention is a new shell surface ordering option with slightly more grip. It is particularly effective for very straight canals and for clients with a history of migration challenges. The surface is slightly more matte than the default surface.

Czym jest Extra Retencja?

Extra Retencja to opcja zamówienia nowej powierzchni obudowy (szorstkiej), zapewniającej nieco lepsze utrzymanie w uchu. Jest ona szczególnie skuteczna w przypadku bardzo prostych przewodów i u pacjentów, u których pojawiały się w przeszłości problemy z wysuwaniem się aparatu. Powierzchnia jest nieco bardziej matowa od tej domyślnej.

Czym jest Biometryczna Kalibracja i jakie korzyści wprowadza do Virto B-Titanium?

Biometryczna Kalibracja zaczyna się od wyodrębnienia ponad 1600 pojedynczych punktów danych z wycisku ucha pacjenta. Dane te są następnie porównywane z algorytmem modelu ucha, który wie, jak różnice w anatomii małżowiny mogą wpływać na dźwięk, zanim dotrze on do mikrofonu. Audiologiczne korzyści tego rozwiązania są dostępne w modelach z kierunkwością ale nie zostały udostępnione w obudowach typu CIC i IIC,  poniewaz modele te mają głęboko umiejscowiony w przewodzie mikrofon.

W jaki sposób poprawki Biometrycznej Kalibracji uwzględniane są w oryginalnych i nowych Virto B-Titanium?

Nowe Virto B-Titanium będą miały Biometryczną Kalibrację. Ta informacja jest trwale zapisana i aktualizowana w aparacie za każdym razem, gdy opuszcza on serwis. Z drugiej strony, jeśli wysyłasz oryginalny aparat Virto B-Titanium, który wymaga wykonania go na nowo lub naprawy, aparat taki nie będzie kalibrowany biometrycznie. Jest to unikalne dla obrazu na hybrydzie i nawet w przypadku konieczności wymiany hybrydy, nie będzie ona obejmować kalibracji biometrycznej.

Czym jest opcja nowej, mniejszej wentylacji?

Nowa wentylacja 0,8mm to rozwiązanie dla pacjentów oczekujących możliwie najmniejszego rozwiązania, u których problem stanowić może sprzężenie oraz potrzebujących większego wzmocnienia. Wentylacja 0,8 mm może być czyszczona (i dzięki temu działać odpowiednio) jeśli wykonana zostanie wentylacja boczna. Jeśli preferowana jest standardowa wentylacja wówczas minimalna wymagana średnica to 1 mm, która teraz może być z łatwością czyszczona za pomocą nowego narzędzia do pielęgnacji.

Dlaczego rozmiar wentylacji jest tak istotny?

Wybór odpowiedniej wentylacji jest kluczowy ze względu na zadowolenie użytkownika ale również w celu uniknięcia poprawek obudowy. Zawsze konieczne było szukanie kompromisu pomiędzy jakością dźwięku a okluzją. Konsekwencją większej wentylacji mogą być nadmierne sprzęganie aparatu, redukcja wzmocnienia, większy rozmiar urządzeń oraz gorsza jakość dźwięku. Głębsze dopasowania są bardziej podatne na sprzężenia i wymagają mniejszego wzmocnienia, dlatego bardziej zamknięte dopasowania mogą zapewnić większe korzyści.

 

Czy w Virto B-Titanium dostępny jest przekaz strumieniowy?

Nie. Tytan to gęsty metal zapewniający efekt ekranowania, przez co transmisja bezprzewodowa nie jest możliwa. Dotyczy to braku kompatybilności z bezprzewodowymi akcesoriami jak również braku możliwości zastosowania Obuusznej Technologii VoiceStream. Opcje sterowania dostępne dla pacjenta to przełącznik na aparacie lub MiniControl.

Czy dostępna jest T-cewka?

Tak, jeśli użytkownik potrzebuje cewki, istnieje możliwość zamówienia takiej opcji. Należy pamiętać, że cewka jest dużym komponentem, a jej dodanie wpłynie na rozmiar i estetykę tak istotną dla pacjenta.

Czy do Virto B-Titanium można wprowadzać modyfikacje?

Obudowa aparatu Virto B- Titanium wykonano z metalu. Tytan jest gęsty i nie można w jego przypadku wykorzystywać standardowego wyposażenia do modyfikacji obudów takich jak Red Wing czy Dremel. Ponadto, ze względu na przetwarzanie końcowe urządzeń materiał UV nie będzie właściwie przylegał do obudowy. Ponieważ drukowanie 3D obudów tytanowych jest dokładniejsze niż akrylowych niezwykle ważne jest wysyłanie głębokich i wysokiej jakości form ucha, w celu zapewnienia bezpiecznego dopasowania i uniknięcia przeróbek. Jeśli przeróbka okaże się konieczna, wówczas urządzenie zostanie odesłane do producenta, gdzie wygenerowana zostanie nowa obudowa. Ponieważ urządzenia Virto B-Titanium są srebrne, wykonanie „pazura” (akrylowego, bądź tytanowego) jest niemożliwe; akrylowy pazur nie przylgnie do tytanowej obudowy, natomiast tytanowy kłóci się z zamysłem dyskretności oferowanej w produktach IIC. Wykończenie obudowy zostało tak dobrany, by z upływem czasu nie odbarwiało się i aby zapewnić utrzymanie aparatu w odpowiednim miejscu.

Mój Virto B-Titanium ma cewkę telefoniczną, czy w związku z tym jest kompatybilny z odbiornikiem MyLink?

To zależy od umiejscowienia w uchu. Jeśli ktoś chce korzystać z urządzenia MyLink z produktami indywidualnymi zalecamy zamówienia aparatów minikanałowych lub większych, by móc korzystać z nieprzerwanych transmisji.

 

Jakie wielkości obudów są dostępne? Czy jest to CIC czy IIC?

Virto B-Titanium zostanie wykonany możliwie jak najmniejszy biorąc pod uwagę anatomiczne parametry przewodu słuchowego pacjenta oraz zamówione komponenty. W rezultacie w większości przypadków uzyskane zostaną w ten sposób obudowy IIC. Jeśli jednak użytkownik ma wąskie przewody słuchowe i wymaga zastosowania słuchawki power lub super power, wówczas obudowa może przypominać model CIC. Jeśli pacjentowi najbardziej zależy na dyskrecji, należy zwrócić szczególną uwagę na sekcję „Najmniejszy możliwy” znajdującą się w lewym dolnym rogu formularza zamówień tych aparatów.

Jak duży rozmiar może mieć aparat tytanowy; czy zostanie zalecone wybranie innego aparatu jeśli obudowa wyszłaby większa niż CIC?

Virto B-Titanium występuje wyłącznie w wersjach IIC i CIC. To najmniejszy produkt indywidualny, jaki firma Phonak może wykonać dla pacjenta na podstawie ucha i wybranych funkcji. Obudowa nie będzie większa od CIC. Zamawiający zostanie powiadomiony wyłącznie wtedy, gdy zamówione urządzenie miałoby przekroczyć rozmiar CIC.

Czym jest AOV?

AOV, czyli Akustycznie Optymalizowana Wentylacja, to opracowany przez markę Phonak algorytm wentylacji, określający możliwie największą wentylację dla danego urządzenia w oparciu o anatomię ucha, bez wpływania na możliwości tego rozwiązania. Fundamentalną ideą tego rozwiązania jest przekazanie jak najwięcej dźwięku bezpośredniego. Wszyscy pracujący z pacjentami doświadczyli sytuacji, w której wybranie wentylacji 2,0 mm dla trzech różnych pacjentów o takim samym audiogramie, skutkowało zupełnie innymi wrażeniami dotyczącymi okluzji u każdego z nich. To właśnie różnice anatomiczne wpływają na takie rozbieżności. Manualnie wybrana wentylacja 2,0 mm w jednym uchu może mieć znacznie mniejszą masę akustyczną niż w innym, ze względu na rozmiar przewodu słuchowego czy konfigurację tej wentylacji. AOV oblicza masę akustyczną uwzględniając budowę ucha. Będąc bardziej precyzyjnym AOV bierze pod uwagę formę ucha i dokonuje obliczeń upewniając się, że wentylacja 2,0 mm będzie najbardziej odpowiednia z audiologicznego punktu widzenia, oraz zapewniając że efektywna masa akustyczna takiej wentylacji również wyniesie 2,0 mm. Algorytm AOV oprócz formy ucha uwzględnia jeszcze cztery czynniki w celu wybrania najwłaściwszej masy akustycznej, są to: ryzyko okluzji, występowanie sprzężenia, kompensację dźwięku bezpośredniego i potrzebę wzmocnienia niskich częstotliwości.

Czym jest AOVo? Którzy pacjenci mogą odnieść korzyść z tego rozwiązania?

AOV-O to nowa strategia dotycząca wentylacji wprowadzona wraz z pierwszym urządzeniem Virto B-Titanium. Obecnie, nie jest oferowana w żadnej innej linii produktów. Nowa opcja AOV-O, jest dla pacjentów którzy chcą skorzystać z dyskretnego rozwiązania tytanowego, a jednocześnie występuje u nich duże ryzyko powstawania sprzężenia. Są to np. pacjenci słyszący prawidłowo w zakresie niskich częstotliwości dla których priorytetem jest komfort ale istotne są również rozmiar i możliwości. Wentylacja AOV dla wspomnianego wyżej niedosłuchu będzie raczej duża. Wentylacja AOV-O powinna być wybrana jeśli oczekujesz większego komfortu niż to, które oblicza AOV. W obliczeniach AOV, jeśli to konieczne, automatycznie wzięte pod uwagę będą korzyści wynikające z możliwości zastosowania o 0,2 mm cieńszej obudowy; AOV-O jest dobrym wyborem przy obawach dotyczących dużej okluzji.  Przy obliczaniu masy akustycznej algorytm AOV-O bierze pod uwagę te same cztery czynniki oraz formę ucha (jak przy AOV): ryzyko okluzji, występowanie sprzężenia, kompensację dźwięku bezpośredniego oraz potrzebę wzmocnienia niskich częstotliwości. Różnica wynika wyłącznie z zastosowania zmodyfikowanych kryteriów. Aby uzyskać więcej wskazówek zobacz wykres AOV vs AOV-O.

 

Jak potraktowano kwestię automatyki AutoSense OS w Virto B90- Titanium

Virto B-90 Titanium wykorzystuje 6 środowisk akustycznych w automatyce: Spokojne sytuacje, Mowa w hałasie, Mowa w samochodzie, Komfort w hałasie, Komfort w pogłosie i Muzyka. Ponieważ tytan stanowi przeszkodę w przekazywaniu sygnałów bezprzewodowych zatem programy wykorzystujące Obuuszną Technologię VoiceStream (Mowa w głośnym hałasie) nie są dostępne, podobnie jak to było w produktach IIC poprzednich platform. W przypadku Virto B-70 Titanium, AutoSense OS uwzględnia: Spokojne sytuacje, Mowa w hałasie, Komfort w hałasie i Muzyka.

 

Jakie są wymagania dotyczące pielęgnacji i obsługi Virto B-Titanium?

Virto B-Titanium nie wykorzystuje już filtrów MicGuard. Zintegrowany mikrofon znajduje się pod komorą baterii, co zapewnia większą izolację a tym samym lepszą ochronę przed potem i zanieczyszczeniami. Aby wyczyścić port mikrofonu, otwórz komorę baterii i odwróć urządzenie tak, by port był skierowany w stronę podłogi, a następnie użyj szczoteczki i delikatnie przecieraj port mikrofonu, by umożliwić wydostanie się zabrudzeń z otworu. Jeśli pacjent ma problemy z wilgocią i używa urządzenia do suszenia, używanie tego urządzenia może być kontynuowane za pomocą Virto B-Titanium. Światło UV lub desykant nie będą oddziaływać na środek wiążący znajdujący się pomiędzy modułem a utwardzaczem UV obudowy. Systemy filtrów przeciwwoskowinowych nie zmieniły się, zatem pielęgnacja słuchawki jest odpowiednia do sposobu czyszczenia/wymiany wybranego filtra. Do czyszczenia wentylacji wykorzystaj małą szczoteczkę dostępną w pudełku, w którym dostarczany jest aparat. Jeśli szczoteczka nie mieści się w otworze wentylacyjnym, wyjmij  żyłkę do czyszczenia znajdującą się na drugim końcu (z magnesem) szczoteczki i wykorzystaj ją do czyszczenia wentylacji.

 

Czy urządzenie dostępne jest w rożnych kolorach?

Virto B-Titanium dostępny jest wyłącznie w kolorze srebrnym, natomiast moduł komory baterii ze zintegrowanym mikrofonem dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych (Różowy, Kakaowy i Czarnym). Dodatkowo wnętrze komory baterii i wewnętrzny moduł dostępne są w kolorach czerwonym i niebieskim w celu oznaczenia prawego i lewego aparatu.

Dlaczego wybrać Tytan spośród innych materiałów?

Dlaczego wybrać Tytan spośród innych materiałów?

Tytanowe obudowy w przeszłości były stosowane w przypadkach reakcji alergicznych na akryl. Obudowy te wykonywano na specjalne zamówienie i miały grubość 0,7 mm. Innymi słowy nie były zoptymalizowane pod kątem rozmiaru, ale stosowane ze względów zdrowotnych. Tytan jest materiałem hypoalergicznym i od lat był stosowany w przemyśle medycznym do tworzenia implantów. Drukowane przez nas obudowy indywidualne są wykonywane z tzw. Tytanu „klasy medycznej”. Obudowy tytanowe są 15 razy mocniejsze od akrylowych, zatem mogą być o połowę cieńsze zachowując przy tym wytrzymałość. Cienkie ścianki obudów tytanowych dają 30% więcej miejsca wewnątrz obudowy, pozwalając stworzyć jeszcze mniejsze aparaty IIC lub wykorzystać dodatkowe opcje jak np. większa wentylacja lub słuchawka większej mocy.

Jaki serwis Virto B-Titanium można wykonać w gabinecie?

Mimo, że wymiana modułów na miejscu nie jest możliwa, nadal masz możliwość wymiany komory baterii. Całkowita wymiana żyłki do wyjmowania aparatów nie jest możliwa ze względu na twardość obudowy tytanowej i brak możliwości jej modyfikacji. Nawet w przypadkach, gdy żyłka zostanie w całości usunięta nie będzie możliwości jej ponownego wklejenia. Biorąc to pod uwagę, żyłki wykonywane są możliwie najdłuższe, ponieważ jeśli byłyby one zbyt krótkie nie ma możliwości ich wydłużenia. Jedynym opcją w przypadku zbyt krótkiej żyłki jest jej całkowite ponowne wykonanie. Jeśli natomiast żyłka będzie zbyt długa, skrócenie jest możliwe do wykonania u Państwa w gabinecie.

Czym jest MLE?

„MLE” to skrót od angielskiego zwrotu Microphone Location Effect czyli Efekt lokalizacji mikrofonu. Obliczenia te są elementem naszego oprogramowania do modelowania RMS. Gdy specjalista z zakresu modelowania określa położenie mikrofonów w aparacie indywidualnym wykorzystuje ten algorytm do określenia umiejscowienia mikrofonów w płaszczyźnie bocznej.

Jakie są korzyści i ograniczenia wynikające ze zintegrowania mikrofonu z modułem baterii?

Plusy: Po pierwsze, moduł umożliwia wykonanie mniejszych aparatów Virto B-Titanium. Taki projekt oznacza szybką wymianę w przypadku napraw serwisowych. Jest on kolorowy i łatwo wskazuje stronę dopasowania prawy i lewy. Mikrofon jest lepiej zabezpieczony i bardziej wytrzymały, filtry MicGuard nie są już stosowane w tych rozwiązaniach. Mimo, że filtry MicGuard skutecznie chronią mikrofony ich stosowanie w mikrofonach zintegrowanych z modułem nie jest konieczne, ponieważ mikrofony umiejscowione są głebiej i zapewniają mniejszy poziom hałasu powodowanego przez wiatr oraz są lepiej izolowane. Teraz gdy komora baterii jest izolowana istnieje mniejsze ryzyko uszkodzenia urządzenia.

 

 

Minusy: Istnieje kilka wad wynikających z modułowości: nie można ich wymieniać w gabinecie, jeśli jeden z elementów zostanie uszkodzony (oprócz komory baterii) cały moduł musi zostać wymieniony w serwisie producenta. Dodatkowo dla obecnych użytkowników aparatów IIC pielęgnacja aparatów jest inna i może wymagać wyjaśnienia i treningu (sprawdź obsługa i pielęgnacja aparatów Virto B-Titanium).

Co zrobić, jeśli komora baterii w moim Virto B-Titanium nie zamyka się?

Komora baterii w Virto B-Titanium zamknie się tylko wtedy, gdy bateria jest nieuszkodzona. Zdarza się, że komora baterii nie domyka się, jeśli bateria nie jest włożona do aparatu. Jeśli w Virto B-Titanium bateria jest włożona prawidłowo i nie jest uszkodzona a komora nadal nie chce się zamknąć spróbuj wyjąć ją, zdjąć komorę baterii z zawiasów, ponownie załóż komorę i włóż baterię i a następnie spróbuj zamknąć komorę baterii. Jeśli to nie pomaga wymień komorę baterii na nową.

Jak korzystać z nowego formularza zamówień?

Krok 1: Górna część formularza jest podobna do poprzedniej wersji i zawiera dane pacjenta i gabinetu.

Krok 2: Wybierz poziom możliwości. Virto B-Titanium dostępny jest w wersji B90 i B70.

Krok 3: Opcje produktu. Ta sekcja podzielona jest na dwie kolumny. Po lewej stronie ścieżka dzięki, której wybierzemy aparat możliwie najmniejszy. Jeśli dla Twojego pacjenta najwyższym priorytetem jest dyskrecja wówczas wybranie opcji znajdujących się po tej stronie pozwoli wygenerować najmniejszy Virto B-Titanium.

W kolumnie po prawej stronie znajdziemy dodatkowe opcje zamówienia, które mogą wpływać na rozmiar urządzenia. Te opcje to: większe poziomy mocy słuchawki, systemy przeciwwoskowinowe, rodzaj wentylacji, opcje wejściowe itp. Np. zamówienie mocniejszej słuchawki, większej wentylacji (sprawdź AOV kontra AOVo) czy cewki to istotne opcje dostępne w aparacie, ale należy pamiętać ze zmienią one rozmiar, ponieważ większe elementy wewnątrz aparatu oznaczają zmianę jego rozmiaru na zewnątrz. W tej części formularza pojawiają się również opcje „Obudowy symetrycznej” i „Rozmiaru niezależnego od symetrii”. W przypadku dopasowań obuusznych zawsze pojawiają się anatomiczne różnice w rozmiarze, długości i kształcie przewodu słuchowego. W przypadkach dużych anatomicznych rozbieżności czasami jedno urządzenie może być wykonane dużo bardziej dyskretne od drugiego. Z tą opcją można wybrać, czy chcemy „asymetryczne obudowy” co oznacza wykonanie możliwie najmniejszego rozwiązania na jakie ucho pozwala. Drugą opcją jest wykonanie „Obudowy symetrycznej” wówczas urządzenia będą modelowane wg ograniczonego anatomicznie ucha, a to oznacza, że płytki czołowe tych aparatów będą osadzone na tej samej głębokości.

Czy muszę zmienić technikę pobierania form ucha?

Nie, jedyne o co prosimy to kompletne formy, na które kończą się za drugim zakrętem.

Czy wykorzystanie EasyView Otoblock jest wymagane?

Nie, EasyView Otoblock to opcja dla protetyków, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności pobierania form lub dla osób nowych w branży, które uczą się tej umiejętności.

Jak zaprogramować Virto B-Titanium?

Virto B-Titanium programuje się z wykorzystaniem tych samych przewodów co do Virto V-nano, czyli białego kabla do aparatów z baterią 10. 

Czy numery seryjne będą wydrukowane w kolorze niebieskim i czerwonym?

Nie numery seryjne będą nadrukowane na obudowie w kolorze czarnym Aby zidentyfikować prawy i lewy aparat pacjenci mogą otworzyć komorę baterii.

A co z IP68? Jak zostało to zmierzone i dlaczego nie podkreślamy tego bardziej?

Virto B-Titanium został przetestowany z wykorzystaniem tego samego protokołu co wszystkie aparaty słuchowe i inne urządzenia elektroniczne. Dostępna jest oficjalna certyfikacja w bazie zgłoszeń. Powodem, dla którego nie komunikowano tego z większym naciskiem, jest fakt, że głęboko dopasowane urządzenia IIC są tak samo wrażliwe na działanie woskowiny jak wcześniej, a opcje przeciwwoskowinowe nie uległy zmianie. O ile nam wiadomo ranking IP do urządzeń indywidualnych nigdy nie został zakomunikowany przez żadnego innego producenta aparatów słuchowych, nie oznacza to jednak, że urządzenia indywidualne nigdy nie uzyskały oceny lub nie były oceniane.

W jaki sposób skalkulowano twierdzenia: o 26% mniejszy od Virto V-nano o 64% zwiększony stopień dopasowania IIC.

W przypadku produktów indywidualnych zawsze pojawia się duża zmienność, ponieważ są one wykonywane dla indywidualnego ucha. Chcieliśmy określić o ile mniejsze urządzenie Virto B-Titanium możemy uzyskać biorąc pod uwagę, że ma on cieńszą obudowę, mniejszą elektronikę i moduł zintegrowany z mikrofonem. Za pomocą modelowania stworzyliśmy możliwie najmniejszy aparat Virto V-nano, odkładając na bok anatomię określiliśmy, ile przestrzeni wewnętrznej potrzeba, by zmieścić wszystkie wymagane nano-komponenty. Procedura ta została następnie wykorzystana do wykonania Virto B-Titanium, co oznacza, że szukaliśmy minimalnych wymagań dot. obudowy tak, by zmieścić wszystkie obowiązkowe elementy. Zarówno w Virto V-nano jak i Virto B-Titanium użyliśmy słuchawki M. W rezultacie uzyskaliśmy o 26% mniejszą objętość. Drugie twierdzenie dotyczy 64% poprawy stopnia dopasowania, które otrzymaliśmy w wyniku wewnętrznych badań. W trakcie badań przyjrzeliśmy się 22 formom ucha i odkryliśmy, że na 22 formy 11 nie może mieć wykonanego aparatu IIC nano. Z tych samych 22, aż 18 może mieć wykonane aparaty Virto B-Titanium, co daje 64% poprawy.

Gdzie Virto B-Titanium jest produkowany?

W przypadku sprzętu wykorzystywanego do druku 3D aparatów tytanowych konieczne jest wykorzystanie obiektów o dużej powierzchni ważna jest również ekonomia obiektów takiej skali, dlatego też zdecydowaliśmy się przenieść produkcję Virto B-Titanium do obiektu położonego w Wietnamie.

Ile czasu zajmuje dostarczenie produktów z Wietnamu do dostawcy?

Trwa to nieznacznie dłużej ze względu na dłuższe trasy wysyłki, jest również zależne od kraju. Wysyłki z Wietnamu są organizowane codziennie, a dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych może zagwarantować krótkie terminy realizacji.

Twierdzicie, że Virto B-Titanium jest najmniejszym jak dotąd produktem wewnątrzusznym. Czy to oznacza, że jest mniejszy od urządzenia Lyric?

Virto B-Titanium to najmniejszy aparat indywidualny marki Phonak jaki kiedykolwiek powstał. Może być nawet o 26% mniejszy niż jego poprzednik Virto V-nano. Lyric to nie jest indywidualny czy codziennie zakładany aparat słuchowy. Znajduje się on 4 mm od błony bębenkowej. Mimo, że w niektórych przypadkach Virto B-Titanium może być mniejszy od urządzenia Lyric kiedy trzymane są w dłoni, to jednak aparaty indywidulane nie są projektowane do tak głębokiego umiejscowienia jak Lyric, który znajduje się w części kostnej przewodu słuchowego.

Czy Virto B-Titanium zastąpi aparaty nano?

Virto B-Titanium zostało wprowadzone jako dodatek do istniejącego portfolio. W ofercie nadal będą dostępne akrylowe aparaty indywidualne typu IIC, dla osób preferujących rozwiązania z akrylu. Dla nich właśnie Virto V-nano nadal dostępny jest w ofercie.

Czy Virto B- Titanium może być rozważany jako produkt IIC (invisible-in-canal)?

Virto B-Titanium będzie wykonywany jako możliwie najmniejszy produkt uwzględniając anatomiczne parametry przewodu słuchowego pacjenta i zamówione komponenty.  W większości przypadków uzyskamy produkt z obudową typu IIC. Jednakże, jeśli pacjent musi mieć zastosowaną słuchawkę power bądź super power a ma wąskie przewody słuchowe wówczas obudowy mogą przypominać CIC. Jeśli pacjent oczekuje możliwie najmniejszego rozmiaru, wybieraj spośród opcji znajdujących się w lewym dolnym rogu formularza zamówień, czyli sekcji „Najmniejszy możliwy”. Warto również pamiętać, że ze względu na kosmetykę nie dostarczymy produktu, który miałby większy rozmiar niż CIC.

Czy pacjenci powinni się martwić o reakcje skórne na tytanowy materiał?

Indywidualne obudowy z tytanu były wykorzystywane w przeszłości przez różnych producentów w przypadku silnych reakcji alergicznych na akryl. Tytan jest naturalnie hipoalergiczny i w przemyśle medycznym do wykonywania implantów jest wykorzystywany od lat. Obudowy indywidualne drukowane w 3D są sklasyfikowane jako „tytan klasy medycznej”. 

Z jakiego kraju pozyskujemy tytan?

Tytan do wyrobu naszych produktów pochodzi z TLS Technik w Niemczech.

 

Czy możemy się spodziewać, że w przyszłości wszystkie produkty będą wykonywane z tytanu?

Mimo, że korzyści z wykorzystania tytany w produktach IIC są niezaprzeczalne to jednak urządzenia akrylowe wykorzystują inne technologie, które mogą stanowić korzyść dla niektórych użytkowników końcowych. Niektórzy użytkownicy wymagają bezprzewodowego streamingu, który nie jest dostępny w Virto B-Titanium ze względu na rozmiar i naturalną barierę jaką stanowi ten materiał. Inni użytkownicy potrzebują większych urządzeń, by móc korzystać z systemu podwójnych mikrofonów i ze względu na łatwiejszą obsługę. Ci użytkownicy nie są w stanie czerpać korzyści z tytanu i właśnie dlatego akrylowa obudowa pozostanie dostępna.  Firma Phonak szczyci się posiadaniem najszerszej oferty na rynku, a dzięki temu istnieją produkty które spełniają indywidualne potrzeby różnych użytkowników.

Ile czasu zajęło opracowanie produktu?

Virto B-Titanium był rozwijany przez ostatnie 4-5 lat.

Czy tytan jest zimny?

Nie, w rzeczywistości Virto B-Titanium ma bardziej zbalansowaną temperaturę niż akryl. Akryl po dłuższym kontakcie z ciepłą skórą może wydawać się wilgotny, w przeciwieństwie do tytanu, który przez cały dzień utrzymuje komfortową temperaturę.

Czy w AutoSense OS pojawiły się nowości od czasu ostatniego wprowadzenia?

Nowy AutoSense OS zawiera nowe funkcje w tym nowe podejście do asymetrycznych niedosłuchów i ekspansji oraz Sound Recover 2. Te udoskonalenia są teraz dostępne dla wszystkich produktów Belong.

Co dokładnie oznacza tytan „klasy medycznej”?

Tytan ma wiele różnych poziomów zależnych od jego czystości, właściwości, korzyści i zastosowania przemysłowego. Tytan w produktach Virto B-Titanium ma stopień 23, który ma szerokie zastosowanie w wielu aplikacjach biomedycznych. Ten stopień wykorzystywany jest również e przypadkach chirurgicznej implantacji.

Czy Phonak jest jedynym producentem, który zapewnia aparaty słuchowe z tytanu?

Obudowy tytanowe były wykorzystywane w przeszłości przez wielu producentów jako opcja dla pacjentów ze skórna reakcją alergiczną na akryl. Takie obudowy były wykonywane na specjalne zamówienie i miały znacznie grubsze ścianki. Innymi słowy, nie były zoptymalizowane pod kątem rozmiaru, ale stosowane ze względów medycznych. Phonak jako pierwszy wykorzystał tytan w masowej produkcji, wykorzystując wszystkie jego korzyści.

Gdzie wykonywane jest modelowanie?

To zależy od tego, gdzie zamawiany jest Virto B-Titanium. Modelowanie dla Europy będzie wykonywane w POCV (Phonak Operation Center Vietnam). Ze względu na różnicę czasu USA (AODC) będzie wykonywało modelowanie obudów Virto B-Titanium samodzielnie.

Czy istniejące skany mogą być wykorzystane?

Jeśli skany są zrobione z nowych form ucha (maks. 3 miesiące) mogą one być wykorzystane. Zaleca się jednak pobranie nowej formy, by mieć jak najbardziej aktualny obraz przewodu słuchowego do wykonania Virto B-Titanium. Jeśli to możliwe forma powinna być pobrana z wykorzystaniem EasyView Otoblock.

Które filtry przeciwwoskowinowe są kompatybilne z nowym Virto B-Titanium?

Przejdź do nowego formularza zamówień do aparatów Virto B-Titanium

 

Czy nowa płytka czołowa (mniejsze komponenty/modułowa) może być używana z akrylową obudową?

Nie, ta płytka nie jest kompatybilna z akrylowymi obudowami.

Czy w Virto V-nano można wymienić obudowę na tytanową?

Nie, nie można. Jeśli to nowy aparat i pacjent nie przekroczył terminu testowania, możliwe jest zwrócenie tego aparatu o zamówienie Virto B-Titanium.

Czy z tym urządzeniem możliwe jest przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa na lotnisku?

Tak. Aparat Virto B-Titanium nie zawiera żelaza i nie powinien uruchamiać wykrywaczy metali. Mimo to zaleca się przestrzeganie instrukcji TSA.

Czy mogę przyspieszyć zamówienie Virto B-Titanium?

Nie, Virto B-Titanium to produkt premium, wymagający zaawansowanego procesu drukowania 3D i nowych procedur, które zwiększają czas jego wykonania.

Jak plastikowa część jest wklejana do tytanowej obudowy, czy wykorzystywany jest specjalny klej?

Moduł jest zaczepiany, a następnie uszczelniany specjalnym silikonem.

Jaki jest współczynnik rozszerzalności cieplnej tytanu?

Według Wikipedii, tytan ma rozszerzalność cieplną 8,6 µm/(m·K) (przy 25 °C). Nie zauważa się znaczących zmian w rozmiarze przy fluktuacji temperatury.

Czy numer seryjny jest nadrukowany na obudowie?

Tak, dla obudów tytanowych dostępny jest nowy proces nadrukowywania numerów na obudowach, wykonywany wyłącznie w procesie produkcji w fabryce w Wietnamie.

 

Czy żyłka do wyjmowania aparatów Virto B-Titanium jest testowana za pomocą testera do rozciągania?

Tak jest ona w ten sposób sprawdzana.

 

FAQs - Virto B

Czym jest Biometryczna Kalibracja

Biometryczna Kalibracja zaczyna się od wyodrębnienia ponad 1600 pojedynczych punktów danych z wycisku ucha pacjenta. Dane te są następnie porównywane z algorytmem modelu ucha, który wie, jak różnice w anatomii małżowiny mogą wpływać na dźwięk, zanim dotrze on do mikrofonu. Anatomia pacjenta jest porównywana z modelem i obliczana jest różnica między nimi. Końcowa charakterystyka kierunkowa uwzględnia sposób w jaki ucho użytkownika odbija dźwięk zanim dotrze do mikrofonu.

Czy wentylacja AOV-O będzie dostępna dla Virto B?

Nie AOV-O to opcja dostępna wyłącznie w Virto B-Titanium. Mimo, że tytan jest niezwykle odpornym materiałem możliwe jest wydrukowanie obudowy o grubości 0,2 mm. To pozwala wykorzystać dodatkową przestrzeń wewnątrz obudowy na stworzenie większych wentylacji w przypadkach, które wymagają bardziej otwartego dopasowania. Ponieważ to dodatkowe miejsce nie jest dostępne w obudowach akrylowych, dlatego też wentylacja AOV-O nie może być użyta w akrylowych modelach.

W jaki sposób Biometryczna Kalibracja jest traktowana w przypadku ponownego wykonania aparatu lub wprowadzania modyfikacji?

W przypadku ponownego zamówienia forma ucha jest skanowana a Biometryczna Kalibracja wykonywana od początku. Zatem ponownie wykonane urządzenia będą uwzględniały Biometryczną Kalibrację. Jeśli jednak aparat ma zostać zmodyfikowany, bez pobierania nowej formy ucha wówczas aparat będzie uwzględniał oryginalną Biometryczną Kalibrację. Niewielkie zmiany wprowadzane w gabinetach nie wpłyną na Biometryczną Kalibrację.

Co się stanie, jeśli forma ucha będzie złej jakości?

W przypadku Biometrycznej Kalibracji wszystko czego wymaga się od protetyka słuchu to pobranie pełnej formy ucha (niezależnie od rozmiaru aparatu jaki ma być wykonany). W przypadku, gdy forma ucha nie jest idealna np. brakuje fragmentu skrawka, Biometryczna Kalibracja zostanie wykonana w oparciu o przewidywane dane dla brakujących fragmentów ucha. W przypadku, gdy forma ucha jest słaba np. ma być wykonany Virto B10 a w formie brakuje części małżowinowej wówczas obliczenia dla mikrofonu zostaną wykonane na podstawie poprzedniej procedury, a więc wyłącznie MLE.

Czym jest mikrofon PU?

Mikrofon PU to nowość stosowana w produktach marki Phonak. Poprzednio stosowane były mikrofony „PP” z angielskiego „pressure, pressure” (mikrofony ciśnieniowo, ciśnieniowe) co odnosi się do samej budowy tych mikrofonów, czyli zastosowania dwóch oddzielnych mikrofonów ciśnieniowych w jednym urządzeniu. PU natomiast to skrót od “pressure gradient” (ciśnieniowo gradientowe). W tym przypadku dwa mikrofony są ze sobą połączone, co sprawia, że są trwałe i stabilnie działają nawet z upływem czasu, bez niedopasowania fazowego pomiędzy mikrofonami. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do dokumentu Field Study News na temat Biometrycznej Kalibracji.

Jak daleko od siebie znajdują się mikrofony?

Wszystkie nasze modele kierunkowe mają mikrofony umieszczone w odległości 7,2 mm, niezależnie od rodzaju kierunkowości mikrofonów czy rodzaju ich kalibracji np. odległość ta będzie dokładnie taka sama w Virto V jak i w Virto B.

Które produkty pozwolą odnieść korzyść z Biometrycznej Kalibracji?

Główne twierdzenie dotyczące 2 dB poprawy kierunkowości z kalibracją biometryczną dotyczy w szczególności modeli kierunkowych Virto B. UltraZoom dostępny jest w modelach od B30 do B90, dlatego spodziewamy się poprawy dla wszystkich modeli Virto B z kierunkowością, niezależnie od klasy. Biometryczna Kalibracja ma też niewielki wpływa na modele wszechkierunkowe.

 

 

 
Packshot Virto B-Titanium
Packshot Virto B 10 pair (S)