Phonak Virto™ Marvel i Virto™ M-Titanium — Pomoc techniczna

Virto Marvel — często zadawane pytania

Ogólne

Jak udoskonalono CeruStop dla titanium?

Nowa konstrukcja CeruStop jest osadzona w tytanowej obudowie, a nie na powierzchni aparatu. Zalety nowego projektu to możliwość zastosowania dodatkowej warstwy kleju i lakieru, co zapewnia bezpieczny montaż. Pomoże to również zmniejszyć zużycie filtra, ponieważ ograniczony został jego kontakt ze ścianami przewodu słuchowego. CeruStop montowane w tytanowych obudowach będą teraz miały taką samą trwałość jak te w obudowach akrylowych przez cały okres ich użytkowania. To ulepszenie zostało teraz wprowadzone do WSZYSTKICH nowych i poprawianych aparatów Virto Titanium.

Czym jest biometryczna kalibracja?

Dzięki zebraniu danych z 1600 punktów z formy ucha pacjenta, zaprojektowano kierunkową reakcję aparatu słuchowego tak, aby uwzględniała wpływ anatomii ucha pacjenta na przychodzące fale dźwiękowe. Rezultatem jest niestandardowo skalibrowany i bardziej precyzyjny kształt charakterystyki kierunkowej, zapewniający lepszą kierunkowość o 2 dB dla modeli kierunkowych1.

Co to jest AOV?

AOV bierze pod uwagę unikatowe cechy każdego pacjenta, w tym konfigurację audiometryczną, ryzyko sprzężenia zwrotnego, prawdopodobieństwo wystąpienia efektu okluzji, korzyść z bezpośredniego dźwięku i potrzebę wzmocnienia niskich częstotliwości. Opatentowana formuła tworzy następnie zindywidualizowany rozmiar i kształt otworu wentylacyjnego specjalnie dla każdego pacjenta. Zalecamy wybór AOV dla każdego zamawianego produktu indywidualnego, ponieważ przegląd danych wewnętrznych pokazuje, że aparaty słuchowe z AOV są zwracane rzadziej niż aparaty słuchowe z ręcznie wybranymi otworami wentylacyjnymi.

Jaki jest czas życia baterii Virto M-312?

Żywotność baterii aparatu Virto M-312 zależy od częstości i czasu używania aparatów słuchowych do przesyłania strumieniowego mediów. Przeciętny użytkownik wykorzystuje baterię rozmiaru 312 przez sześćdziesiąt godzin. Oblicza się to przyjmując szesnaście godzin codziennego użytkowania z ośmioma godzinami AutoSense OS™ 3.0, czterema godzinami strumieniowania Bluetooth i czterema godzinami użytkowania urządzenia TV Connector. Bez bezprzewodowego przesyłania strumieniowego, użytkownik ma zapewnione 83 godziny pracy (około jednego tygodnia dla przeciętnego użytkownika aparatu słuchowego) na jednej baterii rozmiaru 312.

Czy aparaty słuchowe Virto Marvel są wodoszczelne?

Virto M-Titanium i Virto M-10 NW O mają stopień ochrony IP68. Oznacza to, że aparat nie ulega uszkodzeniu ani po pozostawieniu go na 8 godzin w zakurzonym pomieszczeniu, ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 m przez 60 min. jak to określa norma IEC 60529. Virto M-312 i Virto M-312 NW O nie mają określonego stopnia ochrony IP.

Chociaż niektóre modele są wodoszczelne, aparaty słuchowe Virto Marvel nie są wodoodporne i należy je zdjąć przed wzięciem prysznica, kąpielą, pływaniem lub innymi czynnościami, które narażają aparat słuchowy na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.

Czy można zamówić Virto Marvel przy użyciu pliku zawierającego cyfrowy skan formy ucha?

W przypadku wszystkich zamówień na indywidualne aparaty słuchowe akceptujemy następujące typy plików:
.asc, .xyz, .txt, .stl, .mgx, .mdck, .gz

Czy aparat Virto M-312 można zamówić bez przycisku?

Nie. Aby móc korzystać z funkcji łączności Bluetooth w aparacie Marvel, wymagany jest przycisk. Tylko modele Virto Marvel bez łączności bezprzewodowej można zamówić bez przycisku.

Jak mogę się upewnić, że pacjent nie zmienia głośności ani programów podczas zakładaniaaparatu?

Gdy komora baterii jest zamknięta, domyślnie opóźnienie uruchomienia wynosi 6 sekund, zanim aparat słuchowy się włączy. W tym czasie przycisk nie jest aktywny i dźwięk nie będzie wzmacniany przez urządzenie. Aparaty słuchowe można zaprogramować tak, aby miały opóźnienie włączenia do 12 sekund.

 

Łączność

Jak odbiera się połączenia za pomocą przycisku na aparacie Virto M-312?

Szybkie naciśnięcie przycisku na dowolnym aparacie słuchowym odbiera połączenie przychodzące. Aby odrzucić połączenie, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej dwie sekundy. Można to zrobić za pomocą przycisku na dowolnym aparacie słuchowym.

Czy bezpiecznie jest mieć antenę Bluetooth w uchu?

Ilość energii o częstotliwości radiowej, na którą narażone jest ciało, jest tak mała, że nie stwierdzono ryzyka.

Jak aktywowany jest tryb parowania Bluetooth w aparacie Virto Marvel M-312?

Aby aktywować tryb parowania Bluetooth w aparacie Virto M-312, należy otworzyć, a następnie zamknąć komorę baterii. Tryb parowania będzie aktywny przez trzy minuty.

Czy aparat Virto M-312 posiada tryb samolotowy?

Tak, aby włączyć tryb samolotowy, należy otworzyć komorę baterii aparatu słuchowego, a następnie przytrzymać przycisk przez siedem sekund podczas zamykania komory baterii. W trybie samolotowym aparat słuchowy będzie działał normalnie, ale nie będzie mógł połączyć się ani przesyłać strumieniowo danych ze sparowanego urządzenia Bluetooth. Aby wyjść z trybu samolotowego, wystarczy otworzyć i zamknąć komorę baterii.

Które aplikacje Phonak są kompatybilne z aparatem Virto M-312?

Aparat Virto Marvel jest kompatybilny z aplikacją myPhonak i może być używany do przesyłania strumieniowego danych z tysięcy dodatkowych aplikacji innych firm.

 

RogerDirect™

Jaka jest odległość strumieniowania dla RogerDirect w aparacie Virto M-312?

Odległość przesyłania strumieniowego zależy od kilku czynników, w tym od tego, jak głęboko w uchu znajduje się aparat Virto M-312, jaki nadajnik i odbiorniki RogerTM są używane, środowiska, w którym przesyłany jest sygnał Roger oraz od liczby konkurujących sygnałów bezprzewodowych w obszarze pracy. Należy pamiętać, że Roger ma większą odległość transmisji w pomieszczeniu niż na zewnątrz z powodu odbić sygnału od ścian.

Czy można używać RogerDirect i Virto M-312 z istniejącym mikrofonem Roger?

Tak, Virto M-312 jest kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi mikrofonami Roger.

 

Virto M-Titanum — często zadawane pytania

Czy aparaty słuchowe Virto M-Titanum są wodoodporne?

Chociaż aparat Virto M-Titanum ma klasę ochrony IP68, aparaty słuchowe nie są wodoodporne i należy je zdjąć przed wzięciem prysznica, kąpielą, pływaniem lub innymi czynnościami, które narażają aparat słuchowy na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.

Dlaczego należy używać Titanium FitGuide do zamówień Virto Marvel Titanium?

Titanium FitGuide (TFG) jest przeznaczony do pomiaru elastyczności przewodu słuchowego. Przy zastosowaniu TFG u ponad 50% osób można zamontować aparat Virto M-Titanium jeszcze bardziej dyskretnie, dopasowanie lepsze średnio o 2,5 mm2. Z tego powodu zalecamy pomiar ucha pacjenta za pomocą TFG dla wszystkich zamówień Virto Titanium.

Czy pomiary TFG należy wykonywać przed czy po wycisku?

Pomiary TFG należy wykonać przed wyciskaniem, ponieważ proces pobierania formy ucha może czasem zwiększyć wrażliwość przewodu słuchowego.

Czy konieczne jest użycie EasyView OtoBlock (EVOB) do zamawiania aparatu Virto M-Titanium?

Korzystanie z EVOB zapewnia średnio 6 mm dodatkowych informacji z formy ucha w porównaniu z tradycyjną metodą stosowania blokerów z waty lub gąbki3. Chociaż korzystanie z EasyView OtoBlock (EVOB) nie jest wymagane do zamówienia Virto M-Titanium, konieczne jest wykonanie głębokiej formy ucha, aby upewnić się, że można zbudować bardziej dyskretny aparat słuchowy.

Czy mogę zmodyfikować obudowę aparatu Virto M-Titanium w gabinecie?

Nie, aparat Virto M-Titanium nie jest przeznaczony do naprawy w gabinecie. Aby dokonać przeróbki i naprawy należy przesłać aparat do firmy Phonak.

Czy aparat Virto M-Titanium jest kompatybilny z mikrofonami Roger?

Jeśli aparaty słuchowe są wyposażone w T-cewkę, do połączenia z mikrofonami Roger można użyć Roger MyLink.

Czy aparat Virto M-Titanium można regulować za pomocą aplikacji myPhonak?

Nie, Virto M-Titanium nie jest kompatybilny z Bluetooth i nie można go regulować za pomocą aplikacji myPhonak.

 
Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB_450x450pix.png
Packshot Virto B-Titanium
 

Literatura:

1. Bishop, R. (2017). Biometric Calibration: improving directionality for Phonak Virto B. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2020.
2. Bishop, R., Stewart, E., & Loyola, N. (2018). Titanium FitGuide – helping more than 50% of people get an even more discreet Virto B-Titanium. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2020.
3. Schwarzlos-Sooprayen, J.K., (2017). Deeper ear impressions with EasyView Otoblock. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2020.