Często zadawane pytania dotyczące technologii Bluetooth®

Urządzenia mobilne z systemem Android™

Jak połączyć aparaty słuchowe Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth z urządzeniem mobilnym z systemem Android?

 1. Przejdź do ekranu głównego telefonu z systemem Android i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Dotknij przycisku suwaka, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komory baterii aparatów słuchowych Audéo B-Direct.
 5. W telefonie z systemem Android zostanie wyświetlony komunikat: „Dostępne urządzenia”.
 6. Na ekranie pojawi się nazwa aparatu słuchowego Audéo B-Direct, obok której będzie widoczna ikona telefonu. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Telefon z systemem Android jest teraz sparowany z Audéo B-Direct.

Dlaczego urządzenie mobilne z systemem Android nie wykrywa moich aparatów słuchowych Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Tę czynność można wykonać na dwa sposoby:

Opcja 1:

 1. Przesuń ekran z góry na dół, aby wyświetlić centrum powiadomień.
 2. Przesuń w dół w obszarze centrum powiadomień, aby wyświetlić menu Szybkie ustawienia.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth jest podświetlony. Jeśli nie, dotknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Sprawdź, czy przycisk suwaka obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 5. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.


Opcja 2:

 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji „Ustawienia”.
 2. Sprawdź, czy przycisk suwaka obok opcji „Bluetooth” jest w pozycji WŁ.
 3. Jeśli nie, dotknij suwaka, aby aktywować funkcję Bluetooth.
 4. Jeśli przycisk suwaka nie jest zielony, kliknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.


ii. Czy w aparacie znajduje się nowa bateria?

 1. Wymień baterię w aparacie słuchowym.
 2. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii aparatu słuchowego, aby przełączyć aparat w tryb parowania.
 3. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 4. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Więcej często zadawanych pytań

Android, Google Play oraz Google-Play-Logo są znakami towarowymi nalezącymi do Google Inc.