Często zadawane pytania dotyczące technologii Bluetooth®

Urządzenia mobilne iPhone®

Jak nawiązać połączenie między aparatem słuchowym Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth i urządzeniem mobilnym iPhone?

 1. Przejdź do ekranu początkowego telefonu iPhone i dotknij ikonę „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth”.
 3. Dotknij przycisku suwaka obok opcji Bluetooth, aby włączyć łączność Bluetooth.
 4. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii aparatów słuchowych Audéo B-Direct.
 5. Po kilku sekundach nazwa aparatu słuchowego Audéo B-Direct pojawi się na ekranie telefonu iPhone. Dotknij jej, aby wybrać aparat.
 6. Zobaczysz komunikat o treści: „Żądanie połączenia Bluetooth”. Kliknij opcję „Połącz”.
 7. W sparowanym aparacie słuchowym usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 8. Wykonanie tych czynności powoduje sparowanie telefonu iPhone z aparatem słuchowym Audéo B-Direct.

Dlaczego urządzenie mobilne iPhone nie wykrywa moich aparatów słuchowych Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth?

i. Czy w telefonie jest włączona funkcja Bluetooth?
Tę czynność można wykonać na dwa sposoby:

Opcja 1:

 1. Przesuń ekran urządzenia iPhone w górę, aby wyświetlić menu Centrum sterowania.
 2. Przesuwaj w prawo aż do momentu, gdy u góry menu Centrum sterowania zobaczysz rząd ikon.
 3. Sprawdź, czy symbol funkcji Bluetooth w górnym rzędzie ikon jest podświetlony na niebiesko.
 4. Jeśli nie, kliknij ikonę, aby aktywować funkcję Bluetooth.

Opcja 2:

 1. Na ekranie początkowym urządzenia iPhone kliknij menu „Ustawienia”.
 2. W menu ustawień kliknij opcję „Bluetooth”.
 3. Sprawdź, czy przycisk suwaka ma zielony kolor.
 4. Jeśli przycisk suwaka nie jest zielony, kliknij go, aby aktywować funkcję Bluetooth.


ii. Czy w aparacie znajduje się nowa bateria?

 1. Wymień baterię w aparacie słuchowym.
 2. Otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę batrerii aparatu słuchowego, aby przełączyć aparat w tryb parowania.
 3. Aparat słuchowy pozostanie w trybie parowania przez 3 minuty.
 4. W tym czasie można sparować aparaty słuchowe.

Więcej często zadawanych pytań

Apple, logo Apple, iPhone, iPad i iOS to znaki towarowe należące do Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.