Często zadawane pytania dotyczące technologii Bluetooth®

Telefony komórkowe — informacje ogólne

Dlaczego po połączeniu z telefonem na ekranie telefonu widoczny jest komunikat „Hands-free” (Zestaw słuchawkowy) i nazwa aparatu słuchowego?

To standardowy proces przy łączności Bluetooth. Po kilku sekundach na ekranie telefonu pojawi się nazwa bezprzewodowego aparatu słuchowego Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth.

Dlaczego na liście urządzeń Bluetooth w telefonie są widoczne trzy aparaty słuchowe?

  1. Aparat słuchowy Phonak Audéo B-Direct wykorzystuje wiele profili Bluetooth dla urządzeń mobilnych (Bluetooth Classic i Blutooth LE „Low Energy”). Niektóre telefony rozpoznają każdy profil Bluetooth jako oddzielne urządzenie.
  2. Wybierz symbol telefonu, aby nawiązać połączenie między bezprzewodowym aparatem słuchowym Audéo B-Direct i telefonem komórkowym.
FAQ - Select phone symbol

Który aparat słuchowy z listy urządzeń w telefonie komórkowym należy wybrać?

  1. Aparat słuchowy Phonak Audéo B-Direct wykorzystuje wiele profili Bluetooth dla urządzeń mobilnych (Bluetooth Classic i Blutooth LE „Low Energy”). Niektóre telefony rozpoznają każdy profil Bluetooth jako oddzielne urządzenie.
  2. Wybierz symbol telefonu, aby nawiązać połączenie między aparatem słuchowym Audéo B-Direct i telefonem komórkowym.
FAQ - Select phone symbol

Czy można korzystać z aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp do wykonywania połączeń wideo z użyciem aparatów słuchowych Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth?

Tak. Bezprzewodowe aparaty słuchowe Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth obsługują połączenia telefoniczne i połączenia wideo wykonywane z użyciem aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp. Połączenie będzie słyszane w tym samym aparacie, w którym słyszana jest standardowa rozmowa telefoniczna.
Uwaga: odtwarzanie muzyki i filmów wideo nie jest obsługiwane.

Jakie telefony mogą współpracować z aparatami słuchowymi Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth?

Obsługiwane są praktycznie wszystkie telefony komórkowe z technologią bezprzewodową Bluetooth. Bezprzewodowe aparaty słuchowe Phonak Audéo B-Direct wykorzystują technologię Bluetooth w wersji 4.2

  • Wykonywanie połączeń powinno przebiegać bez problemu w przypadku użycia dowolnego telefonu z technologią Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
  • Istnieje także szansa, że telefony z technologią Bluetooth w wersji wcześniejszej niz 2.1 będą działać
  • Aby możliwe było korzystanie z aplikacji Phonak Remote App, telefon musi spełniać następujące minimalne wymagania: Technologia Bluetooth w wersji 4.0; system operacyjny iOS w wersji 10.2.1; system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej

Więcej często zadawanych pytań