Tinnitus

Phonak Tinnitusbalanssortimentet är en flexibel tinnituslösning som kan användas som en del av de viktigaste behandlingsmetoderna för tinnitus: Tinnitusmaskering (TM), Tinnitus Retraining Therapy (TRT) eller Progressive Tinnitus Management (PTM).

Phonak Tinnitusbalanssortimentet är flexibelt, vilket gör att du kan individanpassa en tinnituslösning för var och en av dina tinnituspatienter baserat på hörselnedsättning, tinnitusgrad och livsstil.

Tinnitus och hörselnedsättning

Tinnitus betecknas ofta som en ”fantomuppfattning av ljud”. Det anses vara ett av de vanligaste och mest besvärliga otologiska problemen som patienter möter. Uppskattningsvis 10 till 15 % av befolkningen har tinnitus, 3 % letar aktivt efter en lösning.


Det finns ett starkt samband mellan hörselnedsättning och tinnitus. Studier visar att 80 % av alla tinnituspatienter även har en hörselnedsättning. Det är därför som Phonak Audéo V och Bolero V utgör kärnan i vårt tinnitusbalanssortiment.

Graphic - Report experiencing tinnitus

10-15 % rapporterar att de har tinnitus
3 % har så allvarlig tinnitus att de söker läkarvård

Förekomst av tinnitus som en procentandel av befolkningen
Bild tagen från: Baguley D, McFerran D och Hall D (2013). Tinnitus. Lancet-D-12-08329.

 
Graphic - Tinnitus patients with hearing loss

80 % av alla tinnituspatienter har även en hörselnedsättning

Länk mellan hörselnedsättning och tinnitus
Bild tagen från: Davis A, El Refaie A (2000) Epidemiology of tinnitus.
I: Tyler RS (ed) Tinnitus Handbook. Singular, San Diego

 

Minska påverkan av tinniuts

Tinnitus är subjektivt och påverkar individer mycket olika

För vissa människor är det en mindre irritation, som inte kräver hjälp eller behandling. För andra kan det ha en enorm påverkan på livskvaliteten, till exempel:

  • Långvariga sömnstörningar
  • Ångest och depression
  • Koncentrationssvårigheter
  • Förändringar av kognitiv förmåga
  • Stressyndrom


För majoriteten av tinnituspatienterna minskar ljudterapi de negativa effekterna av tinnitus betydligt. Ljudterapi kan bestå av en kombination av omgivningsljud, musik, bredbandsljud eller förstärkta ljud (hörapparatförstärkning). Tinnitusbehandling är mest effektiv när ljudterapi kombineras med rådgivning.

 
Parkbench women dog
 

Våra tinnituslösningar: Flexibilitet är nyckeln

Phonak Tinnitusbalanssortimentet består av de viktigaste inslagen i tinnitusbehandlingen: en hörapparat, en bredbandsbrusgenerator och en iOS- eller Android-app för ytterligare ljudterapi. Ett digitalt trådlöst tillbehör för att streama ljud till hörapparaten fullbordar lösningen. Detta sortiment ger dig flexibiliteten att skapa en individanpassad tinnitusbehandlingsplan för var och en av dina kunder, oavsett hörselnedsättning, livsstilsbehov eller tinnitusgrad.

Graphic - Tinnitus Balance Portfolio
  1. Endast förstärkning
  2. Förstärkning plus Tinnitusbalans brusgenerator eller endast Tinnitusbalans brusgenerator
  3. Förstärkning plus Tinnitusbalans App med ComPilot II / ComPilot Air II
  4. Kombination av 1+2+3
  5. Hörselnedsättning som inte är förstärkningsbar: Endast Tinnitusbalans App
 
Icon HI receiver volume

Tinnitusbalans hörapparat

Icon Tinnitus Balance Noise Generator

Tinnitusbalans brusgenerator

Icon headphones or speaker or soundpillow

Hörlurar, högtalare eller ljudkudde

Packshot_ComPilot_Air_II_Perspective1_076-0028-icon.jpg

ComPilot II / ComPilot Air II

App Tinnitus Balance Smartphone

Tinnitusbalans App

 

Phonak Virto™ B

Översikt Virto B

Phonak Virto B är världens första hörapparater med biometrisk kalibrering. De kalibreras med dina klienters individuella öronanatomi som utgångspunkt, vilket ger bättre...

Phonak Audéo™ B

Beautyshot Audéo B

Det omfattande RIC-sortimentet inklusive den nya laddningsbara hörapparaten, är lämpligt för lätt till grav hörselnedsättning. Audéo B är konstruerad för att förenkla...

Phonak Bolero™ B

family_bolero_b_400x400.png

Phonak Bolero B är en bakom-örat apparat med vår senaste teknik för lätt till grav hörselnedsättning.

Tinnitusbalans App

App Tinnitus Balance Smartphone

Phonak Tinnitusbalans App gör det möjligt för din kund att hantera ljudplanen för sin tinnitusbehandling.

Phonak ComPilot

ComPilot perspective

Kompatibel med hörapparaterna Spice, Spice+ och Quest. Färg: Silver/svart

Phonak ComPilot II

ComPilot II Perspective

Kompatibel med alla Phonak Venture-hörapparater. Färg: Champagne/svart.

Phonak ComPilot Air II

ComPilot Air II Perspective2

Den lilla och stilrena Phonak ComPilot Air använder Bluetooth-teknik för att ansluta Phonak Venture och Belong trådlöst till mobiltelefoner eller musikkällor med...