Phonak Bolero™ B

Funktioner & funktionsnivåer

 
family_bolero_b_700x700.png
 
  Premium
(B90)
Avancerad
(B70)
Standard
(B50)

Automatiska program:

     

Komfort i eko ►

Känner igen eko och applicerar rätt mängd förstärkningsreducering för att förbättra taluppfattningen.

X

   

Tal i bil ►

Minskar bredbandsbuller i bilen för att etablera en stabil kommunikation.

X

 

 

Tal i s tarkt buller ►

Zoomar in på en enskild röst i en diffus bullerbakgrund för att förbättra taluppfattningen.

X

 

 

Musik ►

Utökat dynamikområde, långsam kompression och mer förstärkning för en fylligare musikupplevelse.

X

X

 

Komfort i buller ►

Reducerar buller aktivt för ett mer komfortabelt lyssnande när inget tal är närvarande.

X

X

X

Tal i buller ►

Reducerar buller bakifrån och från sidorna adaptivt för att förbättra SNR.

X

X

X

Lugna situationer ►

Optimal förstärkninng för lyssnande i tyst miljö och samtal på tumanhand.

X

X

X

Manuella program: 

     

Speech in Wind ►

Bättre taluppfattning i blåst.

X

   

Tal i 360º ►

Väljer automatiskt talets riktning när lyssnaren inte kan vara vänd mot den som talar.

X

X

 

Tal i starkt buller ►

Zoomar in på en enskild röst i en bullrig miljö.

X

X

 

Akustisk telefon ►

DuoPhone streamar ljudet i realtid till motsatta örat med en genomsnittlig förbättring av SNR med 3.1 dB.

X

X

X

Signaturfunktioner:

     

UltraZoom ►

UltraZoom är en adaptiv riktmikrofon som jobbar i flera kanaler.

Premium med SNR-Boost

Avancerad med SNR-Boost

Standard med SNR-Boost

EchoBlock ►

Förbättrar lyssningsupplevelsen i eko och efterklang.

X

 

 

StereoZoom ►

Zoomar in på en enskild röst i buller och förbättrar taluppfattningen med upp till 60%.

X

X

 

SoundRelax ►

Minskar impulsljud.

X

X

 

WindBlock ►

Undertrycker vindbrus.

X

X

 

DuoPhone ►

Överför ljudet vid telefonsamtal till motsatta örat i realtid.

X

X

X

Real Ear Sound ►

Real Ear Sound simulerar effekten av ytterörat för en naturligare ljudupplevelse.

X

X

X

SoundRecover2 ►

Förbättrar hörbarheten för högfrekventa ljud.

X

X

X

Tinnitusbalans brusgenerator ►

Brusgenerator som kan aktiveras vid tinnitusbehandling.

X

X

X

Vattenskyddad ►

Vattenskyddad enligt IP68.

X

X

X

WhistleBlock ►

Skiljer mellan verklig återkoppling och återkopplingsliknande ljud och använder fasvändning.

X

X

X

NoiseBlock ►

Reducerar omgivningsbuller.

X

X

X

QuickSync ►

Synkar volym och programval i båda hörapparaterna.

X

X

X

Brukarbaserad fininställning ►

Kommer ihåg justeringar som gjorts av volymkontrollen som kan användas för finjustering.

X

X

X

auto Acclimatization ►

Används för att automatiskt öka förstärkning över tid.

X

X

X

AOV ►

Akustiskt optimerad vent väljer ventstorlek för minsta möjliga ocklusion.

X

X

X

Kanaler ►

Antal kanaler som kan finjusteras oberoende.

20 16 12