Batterier

Vanliga zinkluftbatterier och kvicksilverfria zinkluftbatterier till hörapparater

Varför erbjuder vi kvicksilverfria batterier?

De är miljövänliga!

 

Allteftersom batteritekniken går framåt hamnar fokus mer och mer på kvicksilverfria batterier.

Fler och fler länder är nu enligt lag skyldiga att använda kvicksilverfria batterier och antalet länder stiger årligen. Kvicksilverfri teknik är det allra senaste och kvicksilverfria batterier är de enda batterierna som uppfyller den nya IEC-standarden som satts för hörapparater med trådlös funktion.. Nyckelparametern i IEC-standarden är 15 minuters nonstop streaming. Under dessa 15 minuter använder batteriet mycket hög strömstyrka. Om batteriet inte är speciellt framtaget för detta ändamål finns det en stor risk att hörapparaten stänger av sig eller fungerar oregelbundet.

Hur skiljer sig kvicksilverfria batterier från standardbatterier? Skiljer de sig åt prestandamässigt?

Kvicksilverfria batterier och vanliga batterier har samma drifttid när de används med samma kategori av hörapparater. Kvicksilverfria batterier är också mer miljövänliga, eftersom det inte har tillsatts något kvicksilver till batteriet.

De kvicksilverfria batterierna har utvecklats för att möta de nya kraven på hörapparater med trådlös funktionalitet.

Anmärkning: Observera att batterilivslängden för hörapparater med trådlösa funktioner i allmänhet är kortare än batterilivslängden för icke-trådlösa hörapparater. Detta är oberoende av batterisammansättning (kvicksilverfria batterier eller vanliga zinkluftbatterier).

Kan kvicksilverfria batterier användas i alla hörapparater?

Ja.

Varför har zinkluftbatterier till hörapparater en tejpremsa?

Zinkluftbatterier till hörapparater använder luft som energikälla och tejpen tätar lufthålen på batteriet. När väl tejpen avlägsnas tar det minst två minuter innan hörapparatens batteri är aktiverat/laddat.

Därefter kan batterifacket stängas. Om batteriet inte aktiveras korrekt kan det i värsta fall skadas och kommer inte att få den normala spänningsnivån som krävs!

Kom ihåg att inte avlägsna tejpen innan hörapparatens batteri ska användas. Att sätta tillbaka tejpen kommer inte att förlänga batteriets drifttid.

Hur lång hållbarhet har zinkluftbatterier?

Våra batterier har en hållbarhet på minst två år. Denna hållbarhet kan dock inte garanteras om batterierna tidigare har förvarats på felaktigt vis.

Hur bör hörapparatbatterier förvaras?

Optimal förvaringstemperatur för förvaring av hörapparatbatterier är mellan 10 och 25°C. Värme kan förkorta drifttiden och en fuktig miljö är inte lämplig för förvaring. Slutligen, undvika att förvara hörapparatbatterier i kylskåpet.

Kontakt med metallföremål som nycklar eller mynt kan göra att ett hörapparatbatteri kortsluts, därför rekommenderas att aldrig bära enskilda batterier löst i en plånbok eller handväska.

Vad gör jag om någon råkar svälja ett batteri?

Hörapparatbatterier, oavsett om de är använda eller nya, måste förvaras utom räckhåll för små barn och husdjur för att hindra dem från att svälja ett batteri. Om någon sväljer ett batteri, sök medicinsk hjälp omedelbart.

Vilka olika storlekar finns det på hörapparatbatterier?

Standardstorlekarna på hörapparatbatterier är 10, 13, 312 och 675. De är färgkodade för enkel identifiering:

 • storlek 10: gul
 • storlek 312: brun
 • storlek 13: orange
 • storlek 675: blå

Hur får jag ut bästa möjliga prestanda ur ett hörapparatbatteri?

Se till att skydda hörapparatbatteriets lufthål från fukt. Om batteriet skulle bli blött på grund av svett eller annat, torka det!

Att stänga av hörapparaten när den inte används kommer också att förlänga batteriets livslängd!

Hur lång drifttid har ett hörapparatbatteri?

Hörapparatbatteriets drifttid beror på hur många timmar per dag hörapparaten används, förstärkningen samt vilken typ av hörapparat/vilka funktioner i hörapparaten som används. Streaming har en direkt påverkan på drifttiden för ett batteri på grund av den höga strömstyrka som hörapparaten behöver i detta läge. Eftersom streamingläget aktiveras automatiskt varierar drifttiden för batterier beroende på hur ofta och hur länge streaming är aktiv under dagen.

Innebär fler lufthål längre batterilivslängd och mer kraft?

En viktig faktor för längre batterilivslängd och mer kraft är kvaliteten och utformningen på elektroderna. Antalet lufthål och storleken (diameter) på dessa har också en inverkan på batteriets kraft.

Hur slänger jag ett använt hörapparatbatteri?

Zinkluftbatterier klassificeras som icke-farligt avfall. Det rekommenderas dock att du tar batterierna till de vanliga lokala insamlingsplatserna för batterier, så att de kan återvinnas.

Varför fungerar hörapparaten inte trots att den har ett nytt batteri?

Det kan finnas flera anledningar till detta. Här är några saker du kan kontrollera:

 • Batteriet hinner inte aktiveras/"laddas" efter avlägsnandet av tejpen.
 • En bucklig batteriyta orsakar dålig kontakt med hörapparatens batteripol.
 • Batteriet är dött (även om det är helt nytt). Detta är mycket sällsynt. Kan även hända vid inkorrekt aktivering!!
  Smutsansamlingar på hörapparatens batteripol orsakar dålig kontakt.
 • I mycket sällsynta fall kan det hända att batteriet inte kan aktiveras på grund av någon teknisk orsak. Byt då ut batteriet.


Om hörapparaten inte fungerar som den ska när ett nytt batteri har satts in (kom ihåg att låta det gå minst två minuter från det att tejpen avlägsnas till det att hörapparaten används), felsök då hörapparaten.

När finns det risk för att ett hörapparatbatteri kan expandera och börja läcka?

Om det urladdade batteriet lämnas kvar i hörapparaten kan fukt påverka batterikemin och leda till att batteriet sväller, särskilt under extrema väderförhållanden, som i en tropisk miljö. När ett batteri når slutet av sin livslängd bör det avlägsnas från hörapparaten.

Varför har hörapparatbatteriet plötsligt kortare drifttid?

Statistik visar att en kort drifttid, i de flesta fall, inte nödvändigtvis beror på tillverkningsfel, utan snarare på:

 • Miljöpåverkan (t.ex. luftfuktighet, temperatur).
 • Personliga hörselvanor har förändrats (längre användning per dag, högre bullernivå, nya funktioner i hörapparaten används).
 • Hörapparaten var i bruk längre än vanligt (t.ex. vid en kväll på teatern).
 • Hörapparaten är ny eller av annan typ/annat märke.
 • Den nya hörapparaten har ytterligare funktioner som kräver mer energi, t.ex. streaming.


Felaktig hantering kan också minska hörapparatbatteriets drifttid, exempelvis:

 • Batteritejpen avlägsnas och aktiveringsperioden är alltför kort!!

  Det måste gå 2 minuter eller mer innan batteriet sätts in i hörapparaten.

 • Hörapparaten stängs inte av under natten eller efter en lång period av utan att den använts.
 • Batteriet förlorar kapacitet på grund av en kortslutning vid fel hantering (t.ex. kontakt med metallföremål).
 • Batteriet förvaras i en varm miljö (t.ex. i en parkerad bil i solen).

PowerOne Accu Plus-batterier (uppladdningsbara batterier)

I vilka storlekar finns PowerOne Accu Plus?

De laddningsbara hörapparatbatterierna finns i storlekarna p10accu, p13accu, P312accu och p675accu.

I vilka hörapparater kan jag använda PowerOne Accu Plus-batterier?

De kan användas i de flesta hörapparater av relevant storlek. Det finns flera olika möjligheter för att ladda Accu Plus-batterierna.

Vilka är de viktigaste fördelarna med PowerOne Accu Plus-batterier med NiMH-teknik?

Dessa snabba laddningsbara batterier är miljövänliga. Genom att använda våra laddningsbara hörapparatbatterier hjälper du till att skydda miljön. De laddningsbara batterierna innehåller inga tungmetaller som kvicksilver, kadmium eller bly.
Dessa högeffektiva NiMH-batterier kännetecknas av sin utmärkta tillförlitlighet och kvalitet utan någon som helst minnespåverkan. Alla PowerOne-batterier tillverkas i Erlangen/Tyskland och genomgår stränga säkerhets- och kvalitetskontroller.

Hur ska jag behandla PowerOne Accu Plus-batterier?

Se till att kontaktytorna på PowerOne Accu Plus och inuti apparaten hålls rena. För bästa resultat och produktlivslängd, undvik alltid djupurladdning eller kortslutning av batteriet. Batterierna kan förvaras i en rumstemperatur på 20-25°C utan att deras livslängd påverkas.

Varför fungerar inte PowerOne Accu Plus-batteri som det ska?

Laddning med sämre laddningsenheter utan batteriladdningsindikator och avstängningsfunktion kan skada batterierna eller påverka deras kapacitet. Vi rekommenderar därför att du använder våra PowerOne-laddare.

Vilken drifttid kan jag förvänta mig av laddningsbara hörapparatbatterier?

Laddningsbara hörapparatbatterier (NiMH-teknik) har en lägre energitäthet jämfört med zinkluftbatterier för hörapparater (primärceller). Detta ger en lägre kapacitet, ungefär 1/10 av kapaciteten hos primära celler. I gengäld kan de laddningsbara hörapparatbatterierna laddas cirka 500 gånger.
I hörapparater kan man räkna med att om Accu-kapaciteten är tillräcklig för en dag har samma hörapparat med zinkluftbatterier minst 10 dagars drifttid.

Har ett nytt PowerOne Accu Plus-batteri omedelbart sin fulla kapacitet?

Nej. Ett nytt batteri når inte sin fulla kapacitet förrän det har genomgått några laddnings-/urladdningscykler.

Hur ska jag ladda och förvara PowerOne Accu Plus-batterier?

Den rekommenderade rumstemperaturen för laddning och förvaring är 20-25°C.

Skall jag plocka ur PowerOne Accu Plus-batterier ur hörapparaten vid en längre tid utan användning?

Ja. Även i passivt läge cirkulerar det låg ström som kan orsaka djup urladdning efter en längre tid. Djupurladdning kan skada batteriet och leda till irreversibel förlust av kapacitet.

Nedladdningar

Guide: FAQ Zinc Air Batteries

Guide: FAQ ACCU plus Batteries