Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Danmark

Sonova Denmark A/S
Nitivej 10
DK-2000 Frederiksberg – Kopenhagen

Telefon: +45 64 41 7887
Fax: +45 38 10 4686
E-post: info@phonak.dk
Webbplats: www.phonak.dk

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42-44
DK-5500 Middelfart

Telefon: +45 64 41 78 87
Fax: +45 64 41 79 97
E-post: info@phonak.dk
Webbplats: www.phonak.dk

 
Global Locations